1.3.2023

Tiistilän koulu ja päiväkoti

Espooseen nousee Tiistilän uusi koulu ja päiväkoti, joka toteutetaan puurakenteisena pilottihankkeena. Puu rakennusmateriaalina palvelee Espoon kaupungin strategisia tavoitteita, joihin kuuluvat kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus. Oppilaat pääsevät uuteen kouluun ja päiväkotiin elokuussa 2024.

Teksti: Arto Aho (Arkkitehtitoimista LPV), Juha Kemppi (Sweco) ja Samuli Torkko (YIT)

Read the article in English here.

Tiistilän koulun ja päiväkodin rakennusmassalla on selkeä julkisen rakennuksen identiteetti. Arkkitehtonisilla valinnoilla on pyritty luomaan isosta rakennusmassasta valoisa ja eloisa sisätiloja myöten. Julkisivujen harmaannuttamiskäsiteltyä puurimoitusta kontrastoivat värikkäät sisääntulot ja monimuotoinen ikkuna-aukotus. Pastellisävyiset sisätilat luovat yhdessä puun kanssa rauhoittavan opiskelumiljöön.

Lisähaasteen suunnitteluun toi tavoite mahdollisimman kustannustehokkaasta toteutuksesta. 40 miljoonan kustannusarviollaan koulun neliöhinta onkin alhaisempi kuin koulujen keskimääräinen neliöhinta Espoossa. Tavoitteeseen päästiin huomattavalla toiminnallisella optimoinnilla. Tähän kuului rakennuksen toteutus kompaktina ”laatikkona”, jossa on lyhyet yhteydet kaikkien tilojen välillä. Pääsisäänkäynti liittyy suoraan rakennuksen sydämeen, josta rakennuksen muut tilat ovat helposti saavutettavissa. Sydäntä ympäröivät puolijulkiset, kaikkien käytössä olevat tilat ja yksityinen vyöhyke rakennuksen ulkokehällä.

Tila ovat joustavasti peruskoulun ja päiväkodin yhteiskäytössä. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat ruoka- ja liikuntasali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat sekä henkilökunnan käyttöön tarkoitetut tilat.

Tekniset ratkaisut

Rakennuksen pääasiallinen runko muodostuu kantavista puurankaseinistä sekä näihin tukeutuvista viilupuurakenteisista avokotelolaatoista sekä kerrannaisliimatuista viilupuupalkeista ja -pilareista. Yläpohjarakenteena toimii viilupuusta valmistetut ripalaatat, jotka on lämmöneristetty. Näiden päälle asennetut rankarakenteiset seinät ja ripalaatat muodostavat ullakon ja vesikaton.

Pääasiallisesta rakennejärjestelmästä poikkeavia ratkaisuja on käytetty muun muassa liikuntasalin rakenteissa, missä kantavat rakenteet muodostuvat liimapuurakenteisista pilareista ja harjapalkeista sekä limapuupalkkirakenteisista ripalaatoista. Rakennuksen kahdessa porrashuoneessa on myös käytetty liimapuuta, kun porrassyöksyt on toteutettu liimapuurakenteisina. Rakennuksen liimapuurakenteet ovat näkyviin jääviä pintoja. Rakennuksen kokonaisstabiliteetti varmistetaan levyjäykisteisillä rankarakenteisilla puuseinillä sekä vaakakuormia niille siirtävillä vaakarakenteilla. Vaakakuormia siirtävinä rakenteina toimivat viilupuurakenteiset väli- ja yläpohjalaattakentät. Pystyrakenteet on jäykistetty viilupuulevytyksellä. Rakennus on jaettu liikuntasaumalla kahteen lohkoon, joiden jäykistys on hoidettu itsenäisesti.

Rakennushanke

Hankkeen kehitysvaiheen urakkasopimus tehtiin syyskuussa 2020, jolloin aloitettiin suunnittelu. Tuotantovaiheen projektinjohtourakkasopimus solmittiin joulukuussa 2021. Vanha koulurakennus purettiin tammi-toukokuun aikana 2022 ja uuden rakennuksen rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2022.

Puurungon asennus aloitettiin elokuussa. Puurunko on arvioilta valmis huhtikuussa 2023. Koko urakka on arviolta valmis heinäkuussa 2024.

Puurunkourakka on kohteen isoin urakka, joka kattaa koko rungon ontelolaattojen päältä aina vesikattovanerin yläpintaan. Elementeissä on rungon, eristyksen ja höyrynsulun lisäksi valmiina muun muassa julkisivut, ikkunat pellityksineen, sisäpinnan levytykset sekä reikävaraukset. Kaikki puuelementtiasennukset suoritetaan sääsuojan alla, joka on jaettu rakennuksen koon takia kahteen osaan.
Projektinjohtourakan hengen mukaisesti suunnitelmia on tehty yhdessä tilaajan, käyttäjien sekä urakoitsijoiden kanssa kehittäen. Yhteistoiminnalla hanke on saatu pysymään budjettiraameissa markkinaympäristön haasteista huolimatta.

Keskeisiä oppeja hankkeesta tähän mennessä:

  • Esivalmistusasteen nosto on vaatinut suunnittelun tarkkuudelta ekstrapanoksia muun muassa reikävarausten takia.
  • Kevyitä puuelementtejä on järkevä asentaa peittävän sääsuojan alla Hiabeilla.
  • Sääsuojan alla on erinomainen valaistus sekä hallitut olosuhteet.
  • Sääsuojan tukeminen runkoon lisäsi rakennukseen huomattavan määrän väliaikaisia tukia ja rakenteita.
  • Puuelementtien asennustoleransseja voisi kiristää entisestään, jos detaljeissa on huomioitu riittävällä tavalla asennettavuus.
  • Avokotelolaattarakenteen ja sen alapuolisen ääni- ja palosuojauskipsien aiheuttamat haasteet tekniikan kannakointiin on otettava huomioon suunnitteluvaiheessa.

TEKIJÄT

LPV arkkitehdit Helsinki, tuttavallisemmin LPV, on täyden palvelun arkkitehtisuunnittelua tarjoava yritys. Kohteisiimme kuuluu muun muassa kouluja, oppilaitoksia, asuntoja, julkisia rakennuksia, toimisto- ja liikerakennuksia ja merkittävien arvorakennusten peruskorjauksia. Rakennussuunnittelun lisäksi tarjoamme laaja-alaisesti arkkitehtipalveluja esimerkiksi hankesuunnitelmien, rakennushistoriallisten
selvitysten ja tietomallikoordinoinnin toteutukseen.

  • Anna palautetta Puu-lehdestä