31.5.2023

Satakunta ja Varsinais-Suomi edistävät vähähiilistä puurakentamista monella tapaa

Turku on puurakentamisen suunnannäyttäjä. Puurakentamista edistetään kuitenkin aktiivisesti myös muualla Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Teksi: Dennis Somelar, projektipäällikkö, Suomen Metsäkeskus

Read the article in English here.

Panelia-oppimiskeskuksen uudisosa koostuu puurankarunkoisista tilaelementeistä. Tämän kaltaisissa vuokrakohteissa on usein mahdollisuus lunastaa rakennus kunnan omistukseen vuokra-ajan päätyttyä. Kuva: Dennis Somelar

Turun kaupungilla on ollut tärkeä rooli Suomessa puukerrostalorakentamisen edistäjänä. Turussa on lähes kolmekymmentä yli kolmekerroksista puukerrostaloa, joista suurin osa löytyy Linnanfälttistä. Turun Linnanfältti on ainutlaatuinen aluekokonaisuus, jonka asemakaava velvoittaa puurakentamiseen. Alue osoittaa, että puurakentaminen mahdollistaa raikkaan ja täysin uudenlaisen kaupunkitilan muodostumisen myös keskusta-alueille.

Yhä useammat kunnat ja kaupungit Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ovat kiinnostuneet ja innostuneet puurakentamisesta. Rauman kaupunki osallistui vuonna 2021 ympäristöministeriön ja Motivan puurakentamisen vauhdittajaryhmään osana Uotilan puukoulu -hankkeen suunnittelua. Noin 375 lapselle suunniteltava puukoulu pyritään rakentamaan Raumalla mahdollisimman laajasti massiivipuuta hyödyntäen. Puurakentaminen on levinnyt myös maaseutualueille ja yhä useammat kunnat hyödyntävät puurakentamista edistäessään vähähiilistä rakentamista ja paikallista elinkeinoelämää.

Kokemäkeä kiinnostaa puurakentaminen osana päästöjen vähentämistä

Kuntien strategioissa on yhä useammin luettavissa vähähiilisen rakentamiseen liittyviä tavoitteita, joita toteutetaan puurakentamista hyödyntäen. Satakunnassa muun muassa Kokemäen kaupungissa valmistui vastikään ilmasto-ohjelma, jossa puurakentaminen koetaan potentiaaliseksi tavaksi edistää ilmastoystävällistä rakentamista. Lisäksi siinä mainitaan, että tulevaisuudessa kaupungin omissa rakennushankkeissa pyritään mahdollisimman laajaan puurakenteiden käyttöön.

Maaseutukunnissa puurakentamisessa kiinnostaa ilmastoarvojen lisäksi myös puun terveyttä edistävät ominaisuudet ja puurakennusten monipuoliset rahoitusvaihtoehdot. Monessa kunnassa kärsitään rakennusten homevaurioista, jotka aiheuttavat ongelmia käyttäjille ja saattavat vaikuttaa myös kunnan muuttovirtoihin. Massiivipuurakenteista varsinkin hirsi on ollut jo pitkään suosittu rakennusmateriaali, kun tavoitellaan mahdollisimman hyvää sisäilmanlaatua.

Hyvä esimerkki rakennushankkeesta, jossa homevaurioisen koulurakennuksen tilalle rakennettiin mahdollisimman ekologinen ja sisäilmaltaan laadukas koulu, on Vakkasuomessa sijaitseva Vehmaan koulu. Koulu valmistui vuonna 2019.

Vehmaan koulu on rakennettu hirrestä. Kuntalaisten aktiivisuudella oli suuri rooli hankkeen materiaalien ja rakennustavan valitsemisessa. Kuva: Dennis Somelar

Puurakentamisessa kuntia kiinnostaa myös monipuolisemmat rahoitusmahdollisuudet sekä rakennusten siirtokelpoisuus. Puurunkoiset tilaelementit mahdollistavat kunnille rakentamisen vuokraamalla tilaelementtejä suuren alkuinvestoinnin sijaan. Rankarunkoiset tilaelementit ovatkin suosittuja varsinkin väistötilojen rakentamisessa, mutta niistä rakennetaan yhä useammin pysyvämpiäkin rakennuksia. Esimerkki hyvin ympäristöönsä sulautuvasta tilaelementeistä koostuvasta koulurakennuksesta löytyy Eurasta, jossa vuonna 2022 Panelian koulua laajennettiin oppimiskeskukseksi 1 000 kerrosneliömetrin siirtokelpoisella rakennuksella. Uudisosan investointikustannukset olivat vain 120 000 euroa. Rakennuksesta käytön ajan maksetaan vuokraa FM Haus Oy:lle, joka tulee kustantamaan kunnalle 10 vuodessa noin 2 miljoonaa euroa.

Kiinnostaako Lounais-Suomen puurakentaminen? Tutustu alueen uusimpiin hankkeisiin ja tekijöihin LSPUU-hankkeen kotisivuilla: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/lspuu

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA Dennis Somelar on koulutukseltaan arkkitehti, jonka intohimo ja asiantuntemus liittyvät vahvasti puurakentamisen edistämiseen. Hänellä on merkittävä kokemus ja saavutuksia puurakentamisen edistämishankkeissa. Uransa aikana hän on toiminut mm. yrittäjänä sekä tehnyt tutkimustyötä Tampereen yliopistolla, keskittyen erityisesti puukerrostalorakentamiseen ja puun hyödyntämiseen lisäkerrosrakentamisessa. Ammattitaitonsa ja kokemuksensa puurakentamisen alalta ovat tehneet hänestä arvostetun asiantuntijan, joka pystyy tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja ja visioita kestävään rakentamiseen. Somelar toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä Suomen metsäkeskuksen ”Lounais-Suomi rakentuu puusta” -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää puurakentamista sekä puutuotealan yritysten toimintaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.