12.9.2023

Fiberwood Puuinfon kumppaniksi

Materiaaliteknologia-startup Fiberwood kehittää fossiilittomia rakennusteollisuuden eristeitä ja pakkaussuojamateriaaleja metsäteollisuuden sivuvirroista ja muista luonnonkuiduista. Yhtiön hengittävät, kierrätettävät ja kompostoituvat eriste- ja suojatuotteet ovat ekologisia vaihtoehtoja mineraalivilla- ja solumuovipohjaisille eristeille ja pakkauspehmusteille.

Kuva: Juhamatti Vahdersalo

Fiberwood valmistelee parhaillaan Keravalle koelinjaa, jolla se voi jatkaa tuote- ja prosessikehitystä. Lisäksi yhtiöllä on rakentamisen eristeiden ja pakkaussuojien tuoteryhmissä työn alla tällä hetkellä useita asiakastuotteita ja sovelluksia. Tavoitteena on saavuttaa kassavirtaa tuovia ensimmäisiä pilotointivaiheen myyntiprojekteja jo vuoden 2024 alkupuolella. Yhtiön arvion mukaan tuotteita virtaa kaupallisesti markkinoille noin 1,5–2 vuoden kuluttua.

Vuonna 2019 perustetun yhtiön missiona on vauhdittaa puupohjaista sekä luonnonmukaista rakentamista ja pakkaamista.

Tuotehallinnasta ja teknisestä myynnistä vastaava johtaja Kimmo Huttunen, mikä on yrityksenne toiminnan kannalta puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä ajankohtainen asia, jonka toivoisitte nousevan julkiseen keskusteluun?

”Haluaisimme julkisen keskustelun puun käytöstä etenevän joko tai -ajattelusta sekä että -ajatteluun. Vähähiilisesti valmistetut puupohjaiset eristemateriaalit tarjoavat rakennukselle sekä matalan hiilijalanjäljen että positiivisen hiilikädenjäljen.

Materiaalimme on ekologista ja sitoo itseensä hiiltä, ja eristeenä vähentää rakennusten lämmitykseen kuluvaa energiaa. Voimme siis saavuttaa kestävän, ympäristöystävällisen ja ihmisille terveellisen lopputuloksen yhdellä kertaa.”

Mikä on yrityksenne toiminnan kannalta puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä haaste, joka yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa tulisi ratkaista?

”Perinteiset rakennusmääräykset ja standardit on suunniteltu jo olemassa oleville materiaaleille, ja ne voivat muodostaa esteitä puurakentamisen ja puupohjaisten tuotteiden laajemmalle hyväksymiselle.

Yhteistyössä rakennusalan sidosryhmien kanssa tulisi pyrkiä päivittämään määräyksiä ja standardeja, jotta ne ottavat paremmin huomioon uusien materiaalien erityispiirteet ja turvallisuuden. Uskomme, että suomalainen rakentaminen hyötyisi avoimemmasta suhtautumisesta alan parhaisiin käytäntöihin maailmalla.”

Miksi koette tärkeäksi/haluatte olla mukana Puuinfon toiminnassa?  

”Meille ensisijainen syy olla mukana Puuinfon toiminnassa on verkostoituminen muiden puurakentajien kanssa. Uutena toimijana meidän tulee tuntea kenttä ja liittyä mukaan alan keskusteluihin.”

Kirjoittaja: Maarit Saari

Kuva: Juhamatti Vahdersalo