11.10.2023

Kutomokujan päiväkoti

Helsingin Pitäjänmäkeen, suositun virkistys- ja urheilupuistoalueen kupeeseen rakentuu uusi päiväkoti. Kiinteistön rakennuttaa ja omistaa Hoivatilat Oyj. Päiväkotirakennukselle on tarvetta, sillä Helsingin nykyiset varhaiskasvatustilat eivät vastaa kysyntää. Kaksikerroksinen uudisrakennus on puurakenteinen ja se valmistuu joulukuuhun 2024 mennessä.

Teksti: Petra Silvennoinen

Read the article in English here.

Kutomokujan päiväkoti rakentuu luonnonläheiseen ympäristöön Talin liikuntapuiston laidalle. Sijainnin voi ajatella olevan otollinen: lähialueen monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet parhaimmillaan helpottaa päiväkodissa asioivien perheiden arkea, kun harrastuspaikat löytyvät lähistöltä. Metsäinen ympäristö tarjoaa virikkeellisen lähiympäristön myös päiväkodin toiminnalle. Uusi päiväkoti on linjakas ja sympaattinen: sylimäinen sisäänkäyntialue muodostuu leikkipihan suuntaan rakennuksen keskialueelle, katon taitteen kohdalle. Kattopinnat hyödynnetään kaavan tavoitteen mukaisesti viherkattoina ja aurinkosähkön tuottamiseen. Kiinteistöjenrakennuttajana ja omistajana Hoivatilat tähtää paremman ja inhimillisemmän kaupunkiympäristön kehittämiseen.

Puurakenteinen päiväkoti on suunniteltu 224 lapselle, joista 161 paikkaa on suomenkieliseen ja 63 paikkaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Näillä korvataan osittain väliaikaistiloissa olevia päiväkotipaikkoja. Uusia paikkoja tulee yhteensä noin 66. Rakennuksen huoneistoala on 1 947 (htm2). Kohteen rakentaminen aloitettiin kesällä 2023 ja toiminta käynnistyy tammikuussa 2025. Hoivatilat toteuttaa päiväkodin Helsingin kaupungille vuokramallilla. Hankkeen arvo on noin 8,3 miljoonaa euroa.


Kilpailutuksesta toteuttajaksi ja omistajaksi

Julkista kilpailutusta varten päiväkotikiinteistöstä oli Helsingin kaupungin toimeksiannosta laadittu viitesuunnitelma, jonka työsti Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy. Hoivatilojen kilpailuvoiton myötä kohteen pääarkkitehtinä toimii yhtiön kumppani Verstas Arkkitehdit Oy. Pääurakoitsijana kohteessa on niin ikään Hoivatilojen kumppani AHS Control Oy, joka vastaa kaikista alihankkijoista.

”Hoivatiloilla on kokemusta Helsingin kaupungin kilpailutuksista ja olemme toteuttaneet heille vuokramallilla Metsolan koulun. Kaupungin toimintatavat ja vuokramallin kilpailutuksissa käytettävä kilpailullinen neuvottelumenettely ovat tulleet tutuiksi aiempien hankkeiden myötä. Hyödynnämme tätä tietoutta kilpailuihin osallistuessa, hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa”, Hoivatilojen hankepäällikkö Panu Pigg kertoo.

Kutomokujan kohdalla viitesuunnitelma puurakennuksesta antoi raamit kilpailutukselle ja tarjousvaiheelle talvella 2021–2022. ”Olemme yhdessä tilaajan, urakoitsijan ja Verstas Arkkitehtien kanssa hioneet ja kehittäneetviitesuunnitelmaa eteenpäin, kohti toiminnallisesti ja teknisesti toimivaa laadukasta lopputulosta. Mitään radikaaleja muutoksia ei ollut tarpeen toteuttaa. Toimiva ja laadukas lopputulos on Hoivatiloille merkittävä, kestävään ja pitkäjänteiseen omistajuuteen liittyvä asia.”

Puu kestää kosketusta ja kulutusta

Puu on ekologinen, kevyt ja hinnaltaan kilpailukykyinen runkoratkaisu. Rakentaminen puuelementeistä säästää työmaalla aikaa. Etuna on myös se, että elementit ja sa rakenneratkaisut mahdollistavat vapaan ja vaihtelevan julkisivuaukotuksen.

”Puurakenteisen rakennuksen suunnittelu on kiehtovaa ja mielenkiintoista, ja paloratkaisujen osalta välillä haastavaakin. Pintamateriaalina puu on lämmin ja rehellinen, kosketusta ja kulutusta kestävä”, arkkitehti SAFA Anne Jaakola kertoo. Verstas Arkkitehtien Jaakola vastaa rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta.

Kohteen kantava puurunko muodostuu elementteinä toteutettavista ulko- ja väliseinistä, välipohjasta ja yläpohjasta. Kantavissaseinissä on puurunko ja lamaton kivivillaeristys sekä palokipsilevyt, ulkoseinissä palamaton tuulensuojalevy, välipohjissa kertopuupalkit ja kivivillaa ja rakenteen alapinnassa palokipsilevyt. Välipohjien kelluvan pintalaatan ansiosta lakattorakenteella tai lattiamateriaalille ei ole akustisia vaatimuksia.

Kohteessa kantavat puuosat ovat rankaseinien ja kertopuupalkkien osalta piiloon jääviä rakenteita, mutta puu on esillä pilareissa, palkeissa ja pintamateriaaleissa. Jaakola mainitsee, että näkyvät puuelementit ja -pinnat ovat osa rakennuksen tarinaa ja luonnetta.

”Esimerkiksi rakennuksen sisäänkäyntikatoksessa on kookkaita liimapuupalkkeja, jotka jäävät näkyviin. Lisäksi kiinteistössä on puurakenteisia ja -pintaisia portaita. Sisäverhouksissa, salin akustoivissa rimoituksissa ja ruokasalin alakatossa sekä ovissa käytetään koivuviilupintaisia tuotteita. Koivu toistuu materiaalina myös kalusteissa, esimerkiksi eteiskalusteiden rungoissa. Koivu toimii hyvin muuten pääosin vaalean ja rauhallisen värimaailman rinnalla”, Jaakola sanoo.

”Päiväkodin piha sijoittuu puiston reunaan ja tontilla on kaupunkikuvallisesti merkittävää puustoa. Puustoa ja metsänpohjaa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon. Pihan leikkivälineet haluttiin kohteeseen puisena, joten puu on lähellä lapsia monessa muodossa myös piha-alueella.”

Piha-alue on suojaisa vaihtelevissakin sääolosuhteissa. Lisäksi pihasuunnittelussa on otettu huomioon päiväkotiarjen monet toiminnot sekä sujuva ja turvallinen kulkeminen.

Pääosin puurunkoisen ja -verhotun rakennuksen paloluokka on P1. Se valittiin siksi, etei paloluokka rajoittaisi rakennuksen käyttäjämäärää tai räystäskorkeutta. Julkisivun puuverhoukselta ei edellytetä palonsuojamaalausta, koska palonsuojauksessa on käytetty A2-s1, d0 -luokan vaatimukset täyttävää tuulensuojaeristettä ja lämmöneristettä. Lisäksi tuuletusvälissä on palokatkoprofiili niin kerrosten välissä kuin poistumisportaiden kohdalla. Puujulkisivut ovat kuultokäsiteltyjä ja osin peittomaalattuja. Sisäänkäyntikatokseen liittyvät säleiköt on suunniteltu siten, että puun määrä pysyy riittävän vähäisenä eikä säleikkö tarvitse erikseen palonsuojakäsittelyä.