26.2.2024

Massiivipuulevyelementit naulaliitoksella

Pohjois-karjalainen Karelia Puutec on kehittänyt liimattoman CLT- levyn, joka täydentää puisten rakennuslevyjen tuotevalikoimaa.

Naulatun levyn kokoamiseen käytetään Saksasta tuotavia pyökkinauloja

Kehittämisen keskiössä on ollut sen ympäristöystävällisyys paikallisesta toimitusketjusta lähtien. Konseptiin liittyy olennaisena osana myös vähäpäästöisyys, arkkitehtuurin monet mahdollisuudet, rakenteellinen muunneltavuus sekä materiaalien kiertotalous.

Read the article in English here.

Esiselvityksissä tuotteelle löytyi uutuusarvoa oleellisten ratkaisujen osalta siinä määrin, että patenttihakemus jätettiin. Keski-Euroopassa naulattujen massiivipuulevyjen käyttö on melko yleistä, mutta nauloja käytetään siellä huomattavasti enemmän. Karelia Puutec tuote käyttää nauloja säästeliäästi. Tuotekehityksen yksi tavoite oli saada optimoitua naulojen määrä, jolloin lamellointisuunnat jouduttiin miettimään uusiksi käyttäen myös vinossa olevaa lamellikerrosta.

Ratkaisu sopii hyvin ketterään pienteolliseen tuotantoon. Se kilpailee hinnallaan hyvin teollisesti tuotetun CLT:n kanssa, mutta säästöä voi löytää vielä vaihtamalla pyökkinaulat metallisiin. Tuolloin kuitenkin levyn työstettävyys ja kierrätettävyys kärsisivät.

Levyistä on helppo työstää isoja, asennusvalmiita elementtejä, joiden pinta soveltuu sellaisenaan myös osaksi sisustusta. Karelia Puutec levy on pinnaltaan uritettu, jotta puun elämisestä aiheutuvat lautojen väliset raot jäävät piiloon.

Naulatusta massiivipuulevystä on Puutec rakentanut esittelykäyttöön 15 neliön minimökin, jota voi käyttää esimerkiksi saunamökkinä tai piharakennuksena. Minimökissä on muutakin edistyksellistä rakennustekniikkaa, painuva ja painumaton rakenne on saatu yhdistettyä yhdeksi rakenteeksi. Hirsinen väliseinä on liitetty painumattomaan levyseinään liitoksella, jolle Karelia Puutec on saanut mallisuojan.

Pienteollinen tuotanto mahdollistaa myös rankarungon tekemisen levyn sisään jo tuotannossa. Levyn aukot tehdään valmiiksi jo lamelloidessa. Korkea elementin valmiusaste mahdollistaa tuotantovaiheessa myös sähkö-, ikkuna- ja oviasennukset. Raaka-aineen hyödyntäminen ilman hukkaa on yksi tuotannon kehittämisen osa. Puutuotteisiin halutaan löytää ratkaisuja, joilla puuta tarvitsee prosessoida mahdollisimman vähän ja mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Prosessissa pyritään siihen, että kokonainen rakennus lähtee hallista ulos.

Karelia Puutec käyttää kaikessa rakentamisessaan pelkästään paikallista sahatavaraa, joka tulee noin 50 kilometrin säteeltä. Tämän ansiosta tuotantoketjun tuotevaiheen päästöt pienenevät huomattavasti ja työllistämisvaikutukset kohdistuvat lähialueille. Tuotteiden arvoketjun paikallisuudesta kertoo LÄHIPUU® -tuotemerkki.

Tekijät

Riku Mantsinen, Joensuulainen yrittäjä on innostunut puurakentamisesta reilu 20 vuotta sitten, kun hän rakensi pientalon. Tuolloin Pohjois-Karjalassa puhuttiin CLT:n tulemisesta, ja liimaton levykin oli jo puheissa. Viime vuosikymmenellä Mantsisen toimiessa puurakentamisen ja korjausrakentamisen parissa virisi ajatus oman liimattoman levyn kehittämiselle. Suurin kimmoke kehittämistyölle oli ympäristöarvot sekä halu käyttää oman maakunnan raaka-aineita. Syntyi liimaton levy, jonka raaka-aineilla olisi Lähipuu-tuotemerkki. Tuotemerkin vahvana suosituksena on lähellä tuotettujen materiaalien lisäksi käyttää uusiutuvaa energiaa.