28.9.2023

As Oy Haagan Artturi

Haagan Artturi on ekotehokas pienkerrostalo Haagassa, Helsingissä. Rakennus perustuu vuonna 2016 Woodberg Oy:n kehittämään täydennysrakentamisen konseptiin, jonka lähtökohtana on pohjamitoiltaan pieni ja monelle tontilla sopiva pienkerrostalo.

Read the article in English here.

Ensimmäisessä toteutuneessa kohteessa Artturi Kanniston tiellä Haagassa konseptia kehitettiin edelleen ja rakennus päädyttiin toteuttamaan tilaelementteinä, mikä mahdollisti nopean rakentamisen. Näin myös työmaan aiheuttama häiriö saatiin mahdollisimman pieneksi. Rakennus sovitettiin huolellisesti naapuritontista lohkaistulle, napakan kokoiselle tontille.

Rakennuksen ja julkisivujen muodot ja mittasuhteet täydentävät hienovaraisesti ympäröivien kortteleiden 1950–60-lukujen harjakattoisten kivitalojen luomaa miljöötä. Samalla puinen julkisivu erottuu naapurirakennuksista. Materiaalivalinta viittaa paitsi rakennuksen runkomateriaaliin, massiivipuuhun, myös Haagan alueen historiallisiin huviloihin. Huviloista on jäljellä mm. Villa Furuhäll, joka pilkistää kallion päältä Tunnelitien toisella puolella.

Katujulkisivu koostuu säännöllisestä ikkuna-aukotuksesta. Sisäpihalla vaakasuuntainen nauhajulkisivu sitoo parvekkeet ja ikkunat yhteen korostaen asuntojen avautumista metsäiselle kalliolle vanhoine mäntyineen. Julkisivuverhouksessa on käytetty 28 pystypaneelia, johon ikkunat on rajattu valkoisilla, pellistä pokatuilla smyygeillä.

Asunnoissa puupinta luo lämminhenkistä, kodikasta tunnelmaa. Suurin osa asunnoista aukeaa kolmeen suuntaan ja asunnoilla on isot parvekkeet pihan puolella. Asunnot ovat kolmioita ja kaksioita. Asuntojen pohjaratkaisussa korostuvat neutraalimitoitetut makuuhuoneet, jolloin niitä voidaan kalustaa ja käyttää joustavasti. Suuret ikkunat päästävät runsaasti luonnonvaloa sisään, ja kaikista asunnoista avautuu vehreät puistonäkymät.

Rakennesuunnittelussa tehtyjen ratkaisujen avulla asuntoihin on pystytty jättämään tavanomaista enemmän puupintaa näkyviin. Kantavien rakenteiden puupintojen lisäksi puuta on käytetty väliseinissä. Esimerkiksi eteisen kaappi on rakennettu CLT-levyistä. Julkisivut ovat maalattuja ja parvekkeiden väliset palokäsitelty saman sävyisellä maalilla. Sisäpintojen puupinnat on vahattu.

Haagan Artturissa puumateriaalilla on poikkeuksellisen vahva rooli kerrostalon arkkitehtuurissa sekä sisällä että ulkona.

Tekniset ratkaisut

Rakennus on toteutettu esivalmistetuista, massiivipuisista tilaelementeistä. Rakennuksen kantavat pilarit ovat liimapuupilareita ja kantavat ja jäykistävät seinät CLT:tä. Rakennus on jäykistetty tilaelementtien CLT-seinillä ja CLT-suurelementeillä. Kantamattomat väliseinät ovat CLT-seiniä tai rankarakenteisia levyseiniä. Vaakarakenteissa välipohjissa käytetään LVL-palkistoja, paitsi porrashuoneessa CLT-laattoja, ja yläpohjissa naulalevyristikoita. Ylimmän kerroksen tilaelementtien päällä on yläpohjarakenne, jossa on tehdasvalmisteiset kattoristikot konesaumattu teräspeltikatto. Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty puhallusvillaa.

Rakennuksen paloluokka on P2 ja varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Ulkoseinien tavallista paksumpi rakennepaksuus yhdessä automaattisen sammutuslaitteiston kanssa mahdollistavat tämän puun näkymisen asuntojen sisällä.

Rakennuksen energialuokka on A (74 kWhE/m2) ja lämmitysmuoto on maalämpö. Vesikatolla on 10 kWp aurinkopaneelit, joilla tuotetaan kiinteistösähkö. Rakennuksessa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto. Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihdon hyötysuhde ja ominaissähköteho on optimoitu, jotta on saatu hyvä hyötysuhde ja ilmanvaihdon ominaissähköteho rakennukseen. Lisäksi rakennukselle tehtiin tarkempi EED-simulointi maalämmön tuoton ja hyötysuhteen osalta, jolloin laskennassa voitiin käyttää totuudenmukaisia arvoja.

Rakennushanke

 • Täydennysrakentamisen rakennustyypin konseptointi 2016
 • Asemakaavan viitesuunnitelman laatiminen alkoi vuonna 2019
 • Kaavamuutos tuli voimaan 18.8.2020
 • Rakennussuunnittelu aloitettiin 2020
 • Rakennuslupa saatu 4.10.2022
 • Työmaan perustaminen viikolla 45, vuonna 2022
 • Tilaelementtien asennus alkoi helmikuussa 2023
 • Rakennus valmistui kesäkuussa 2023

TEKIJÄT

Antti Lehto on arkkitehti ja asuntosuunnittelun apulaisprofessori Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin laitoksella sekä INARO:n ja Woodbergin osakas. Aleksi Niemeläinen on arkkitehti ja Futudesign Oy:n sekä Woodbergin osakas. Hanna Mattila ja Emilia Ellilä toimivat INARO:lla projektiarkkitehteinä useissa vaativissa asuntosuunnitteluhankkeissa.

INARO Oy on lukuisissa kilpailuissa palkittu helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, jonka nimi on lyhenne sanoista Integrated Architecture Office, viitaten kestävään ympäristöön tähtäävään kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.

Futudesign Oy on 2012 perustettu arkkitehtitoimisto, jonka monipuolinen arkkitehdeista, sisustusarkkitehdeista ja muotoilijoista koostuva tiimi on erikoistunut haastavien arkkitehtuurikohteiden korjaus- ja täydennysrakentamiseen sekä korkean profiilin sisustusarkkitehtuuriprojekteihin.

Faktat kohteesta

As Oy Haagan Artturi

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Woodberg Oy & Puurakentajat Group Oy
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 830 m2
 • Kokonaisala | 960 m2
 • Tilavuus | 3 038 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | INARO & FUTUDESIGN
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit suunnittelu Oy
 • Palotekninen suunnittelu | KK-Palokonsultti Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sähkösuunnittelu | Jeti-Sähkö Oy
 • Sisustussuunnittelu | Futudesign Oy
 • Pääurakoitsija | Puurakentajat Rakennus Oy
 • Puuosien toimittaja | Puurakentajat Rakennus Oy
 • Valokuvat | Mika Huisman