1.11.2022

Puupalkintotuomaristo

Vuoden 2022 Puupalkinnon voittajan valitsi Puuinfon nimeämä tuomaristo, jonka jäseninä toimivat Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja arkkitehti SAFA Henna Helander, Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yliopisto-opettaja arkkitehti SAFA Matti Lakkala, ympäristöministeriöstä puurakentamisen ohjelman projektiasiantuntija arkkitehti SAFA Simon le Roux ja Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen lehtori arkkitehti SAFA Karola Sahi.

Henna Helander on generalisti ja rakentamisen sekä arkkitehtuurin monipuolinen osaaja. Helander oli ensimmäinen Paimion parantola -säätiön toimitusjohtaja, aiemmin hän on toiminut kaavoittajana, talosuunnittelijana, rakennuttajana, byrokraattina, yliarkkitehtina, osastopäällikkönä ja lähiöpomona.

Nykyisin Helanderin pääfokuksessa ovat ilmastonmuutos rakentamisessa, kiertotalous, moderni arkkitehtuuri ja lähiöt.

Helander on toiminut Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtajana vuodesta 2018.

Matti Lakkala arkkitehti SAFA (Oulun yliopisto 2016), puuseppä (Lapin ammattiopisto, 2008). Lakkala toimii yliopisto-opettajana Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä, jota edelsi projektitutkijan työ Moderni hirsikaupunki -hankkeessa. Hän viimeistelee myös teollista hirttä arkkitehtonisena materiaalina käsittelevää väitöskirjaansa.

Lakkalalla on rakennussuunnittelukokemusta erilaisista julkisen, kaupallisen sekä asuntorakentamisen hankkeista vuodesta 2011 alkaen. Merkittävimpänä puurakennushankkeena näistä on Pudasjärven hirsikampus, jonka suunnitteluryhmään Lakkala kuului.

Arkkitehti Simon le Roux työskentelee ympäristöministeriössä puurakentamisen projektiasiantuntijana. Työssä hän edistää rakennusten ympäristövaikutusten huomioon ottamista rakentamisessa sekä rakentamisen vihreiden hankintojen kehittämistä.

Le Rouxilla on projekti- ja tutkimustyökokemusta teollisen puurakentamisen soveltavasta tutkimuksesta ja kehityksestä. Ympäristöministeriössä le Roux on aiemmin ollut mukana kehittämässä rakentamisen resurssitehokkuuden ohjauskeinoja, vähähiilisen rakentamisen hankintakriteereitä ja rakennusten elinkaarivaikutusten arviointia. Vuonna 2008 hän oli Suomen ensimmäinen BREEAM rakennusten ympäristö̈-arviointimenetelmän arvioija.

Le Roux on valmistunut arkkitehdiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2005. Eteläafrikkalaissyntyinen arkkitehti-lavastaja le Roux on työskennellyt Arkkitehtina vuodesta 1991 lähtien Etelä̈-Afrikassa, Namibiassa sekä̈ Suomessa.

Karola Sahi toimii puustudion lehtorina Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelmassa Arkkitehtuurin laitoksella. Puustudion opetuksen keskiössä on puunkäytön edistäminen puumuotoilussa ja sisustusarkkitehtuurissa.

Sahi on valmistunut arkkitehdiksi Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta 1993 ja sisustusarkkitehdiksi Taideteollisesta Korkeakoulusta 1996.

Sahilla on kokemusta lukuisista julkisten tilojen kiintokaluste- ja sisustussuunnitteluhankkeista, eteenkin koulusuunnitteluun liittyen.