13.6.2023

Puupalkintotuomaristo

Vuoden 2023 Puupalkinnon voittajan valitsee Puuinfon nimeämä tuomaristo, jonka jäseninä toimii Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yliopisto-opettaja arkkitehti SAFA Matti Lakkala, Ympäristöministeriöstä puurakentamisen ohjelman projektiasiantuntija arkkitehti SAFA Simon le Roux, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen lehtori arkkitehti SAFA Karola Sahi ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja arkkitehti SAFA Asko Takala.

Matti Lakkala arkkitehti SAFA (Oulun yliopisto 2016), puuseppä (Lapin ammattiopisto, 2008). Lakkala toimii yliopisto-opettajana Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä, jota edelsi projektitutkijan työ Moderni hirsikaupunki -hankkeessa. Hän viimeistelee myös teollista hirttä arkkitehtonisena materiaalina käsittelevää väitöskirjaansa.

Lakkalalla on rakennussuunnittelukokemusta erilaisista julkisen, kaupallisen sekä asuntorakentamisen hankkeista vuodesta 2011 alkaen. Merkittävimpänä puurakennushankkeena näistä on Pudasjärven hirsikampus, jonka suunnitteluryhmään Lakkala kuului.

Arkkitehti Simon le Roux työskentelee Suomen ympäristöministeriössä puurakentamisen projektiasiantuntijana. Työssä hän edistää rakennusten ympäristövaikutusten huomioon ottamista rakentamisessa sekä rakentamisen vihreiden hankintojen kehittämistä.

Le Rouxilla on projekti- ja tutkimustyökokemusta teollisen puurakentamisen soveltavasta tutkimuksesta ja kehityksestä. Ympäristöministeriössä le Roux on aiemmin ollut mukana kehittämässä rakentamisen resurssitehokkuuden ohjauskeinoja, vähähiilisen rakentamisen hankintakriteereitä ja rakennusten elinkaarivaikutusten arviointia. Vuonna 2008 hän oli Suomen ensimmäinen BREEAM rakennusten ympäristö-arviointimenetelmän arvioija.

Le Roux on valmistunut arkkitehdiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2005. Eteläafrikkalaissyntyinen arkkitehti-lavastaja le Roux on työskennellyt Arkkitehtina vuodesta 1991 lähtien Etelä-Afrikassa, Namibiassa sekä Suomessa.

Karola Sahi toimii puustudion lehtorina Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelmassa Arkkitehtuurin laitoksella. Puustudion opetuksen keskiössä on puunkäytön edistäminen puumuotoilussa ja sisustusarkkitehtuurissa.

Sahi on valmistunut arkkitehdiksi Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta 1993 ja sisustusarkkitehdiksi Taideteollisesta Korkeakoulusta 1996.

Sahilla on kokemusta lukuisista julkisten tilojen kiintokaluste- ja sisustussuunnitteluhankkeista, etenkin koulusuunnitteluun liittyen.

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) puheenjohtaja Asko Takala tunnetaan asuntoarkkitehtuurin ja arkkitehtialan toimintaedellytysten pitkäjänteisenä kehittäjänä.

Asko Takalan uraa leimaa opiskeluajoista lähtien vahva sitoutuminen arkkitehtuurin alan toimintaedellytysten parantamiseen. SAFAn luottamustehtävissä – eri toimikunnissa ja SAFAn hallituksessa – hän on toiminut opiskeluajoistaan vuodesta 1982 lähtien. Takala on toiminut Arkkitehtitoimistojen liiton puheenjohtajana vuosina 2010–2013, Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oyn hallituksen jäsenenä 2008–2015 ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon hallituksen puheenjohtajana 2014–2020.