3.1.2022

As Oy Tampereen Tohtori

Kohde on tiiviisti rakennettuun ja ilmeeltään urbaaniin ympäristöön sijoittuva puukerrostalo. Tohtori on toteutettu modulaarisen rakentamisen tekniikalla. Kohteen toteutuksessa on hyödynnetty teollisen tuotannon menetelmiä tehokkaasti.

Rakennus sijoittuu suurkorttelin keskelle tulevan Latsaruksen puiston länsilaidalle Tieteenkadun varteen. Kohteen suunnittelun erityisenä teknistaloudellisena haasteena on ollut sovittaa teollisen tilaelementtirakentamisen tuotantotapa yhteen yksityiskohtaisesti rakentamista määrittävän asemakaavan vaatimusten kanssa. Kaupunkikuvallisena haasteena on ollut liittää kokonaan puurakenteinen asuinrakennus osaksi samaan suurkortteliin sijoittuvia betonirakenteisia rakennuksia.

Rakennuksessa on kellarikerroksen lisäksi viisi asuinkerrosta ja yhteensä 64 asuntoa.  Rakennus on rankarakenteinen ja toteutettu puurakenteisena teollisesti valmistetuista tilaelementeistä. Julkisivut, parvekkeet, hissikuilu ja muut täydentävät rakennusosat ovat puuta.

Massoittelun yksityiskohdilla sekä ikkunoiden sijoituksen ja julkisivujen värityksen vaihtelulla on luotu yhtä aikaa sekä eloisa että ympäristöönsä sopeutuva kokonaisuus. Tieteenkadun puolella rakennus ja sen pääty rajaavat katua yhtenäisen aidan ja siihen liittyvien katosten ja porttien avulla, vahvistavat kadun kaupunkimaista ilmettä ja huokoistavat tilan yksityisyyden asteita. Samalla suojataan luonteeltaan kaupunkimaista ja viereiseen puistoon avoimesti avautuvaa piha-aluetta. Idän puolella rakennus asettuu jämäkästi osaksi Latsaruksen puistoa rajaavia, väkevän sinisiä ja kadun puolen julkisivua matalampia rakennusten päätyjä.

Asukkaille on sisäänkäynnin yhteyteen sijoittuva ja kadulle avautuva kerhotila. Ylimmässä kerroksessa on yhteiseen käyttöön tarkoitettu ja vehreään puistoon avautuva katettu terassi. Asunnot ovat valoisia ja niistä avautuvat näkymät sekä viereen rakentuvaan puistoon että Tieteenkadulle.

Kohde on YIT:n ensimmäinen puurakenteinen kerrostalo. YIT rakensi kerrostalon KVR-urakkana OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolle vuokra-asuntokohteeksi. Tilaelementit toimitti Kodumaja Virosta.

Asuntojen lisäksi porrashuone on toteutettu kokonaisuudessaan esivalmistetuista tilaelementeistä, jolloin porrashuoneen eritahtinen toteutus paikalla rakentaen on vältetty.

Parvekkeet on toteutettu osana asunnon esivalmisteista tilaelementtiä. Porrashuoneiden ja parvekkeiden toteutustapa on osaltaan vähentänyt työmaalla tehtäviä töitä ja nostoja sekä mahdollistanut poikkeuksellisen nopean pysytysvaiheen. Rakentaminen alkoi kesällä 2019. Rakennuksen viisi asuinkerrosta ja niissä olevat 98 tilaelementtiä nostettiin paikalleen kahdeksassa päivässä helmikuussa 2020. Rakennus valmistui kesäkuussa 2020.

Tieteenkadulla YIT:llä on iso perinteisin menetelmin toteutettu asuinkerrostalojen kokonaisuus, johon haluttiin mukaan puukerrostalokohde. Rakennusliike halusi selvittää mahdollisuuksiaan pienentää toimintansa ja tuotteittensa CO2-päästöjä sekä tutustua uuteen rakentamisen tapaan. Samassa korttelissa, samankaltaisissa olosuhteissa kohoavat, mutta erityyppiset kohteet, tarjoavat nyt mahdollisuuden verrata puu- ja betonirakentamista toisiinsa sekä perinteisempää rakentamista moduulirakentamiseen.

Rakentamisen tapa osoittautui hyvin erilaiseksi. Virolaisen urakoitsijan kanssa suunnittelun ohjauksen kielenä käytettiin englantia, keskinäiset toimintatavat piti opetella alusta alkaen ja virolaiselta toimijalta puuttui Suomen käytäntöjen tuntemus. YIT:n valvoja oli tehtaalla valvomassa laatua koko elementtien valmistuksen ajan. Suunnitteluvaiheeseen kului totuttua enemmän aikaa, mutta rakennusvaihe oli nopea. Rakennusliike uskoo myös, että nopeudessa on yhä tehostamisen varaa.

Read the article in English: As Oy Tampereen Tohtori

Faktat kohteesta

As Oy Tampereen Tohtori

 • Sijainti | Tampere, Hervanta
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Rakennuttaja: YIT Suomi Oy, Tilaaja: OP-Vuokratuotto
 • Valmistumisvuosi | 2020
 • Kerrosala | 2 702 m2
 • Kokonaisala | 3 190 m2
 • Tilavuus | 11 660 m3
 • Investointikustannukset | 5 482 260 €
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehdit A-live Osuuskunta / Markku Hedman, Leif Lindegren
 • Rakennesuunnittelu | Rakennuskonsultointi T Kekki Oy / Toni Kekki, A-Insinöörit Oy, Kodumaja AS
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
 • LVIA-suunnittelu | Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sähköinsinööritoimisto Martti Syrjä Ky
 • Pääurakoitsija | YIT Rakennus Oy / Sami Viitanen, Matias Mäenpää ja Tuomas Salopää
 • Puuosien toimittaja | Kodumaja AS
 • Valokuvat | Dennis Somelar
 • Teksti | Arkkitehdit a-live ja Puuinfo