18.10.2022

Hirsihovi

Pudasjärvelle valmistui syksyllä 2021 kaksi Suomen ensimmäistä hirsikerrostaloa, joiden hiilijalanjälki on pieni.

Read the article in English: Hirsihovi

Hirsihovi on kahden hirsikerrostalon kokonaisuus, joka on toteutettu Pudasjärven keskustaan. Alun perin tontille oli kaavailtu kolmea rakennusta, mutta lopulta päädyttiin kahteen suurempaan. Näin rakennukset rajaavat katua luontevasti ja tukevat Pudasjärven keskustan kaupunkikuvaa.

Hirsi näkyy talojen julkisivuissa ja valoisissa asunnoissa, ja hybridirakennuksissa on hyödynnetty fiksusti myös betonielementtejä. Modernin hirren vähäeleinen muotokieli sopii hyvin urbaaniin kerrostalorakentamiseen. Hirsihovissa ei ole esimerkiksi lainkaan perinnehirsitaloille tyypillisiä ristinurkkia. Asukkaat kiittelevät erityisesti vuokra-asuntojen hiljaisuutta, ja kysyntä onkin ollut suurta.

Taloissa on yhteensä 53 asuntoa, joista pienimmät ovat 35,5 m² ja suurimmat reilun 80 m². Asunnoista suunniteltiin suhteellisen pieniä, jotta ne sopivat hyvin omakotitaloista keskustaan muuttaville ikäihmisille. Vuokra-asunnoista 15 kappaletta on osoitettu myös Keva-asunnoiksi erityisryhmille. Tämän vuoksi käytävien ja yhteistilojen pyörähdysympyrät ovat tavanomaista suurempia. Katutasossa on liiketiloja. Asuinkerroksia on kolme. Kahden talon lämmin bruttoala on yhteensä 3712 m².

Tekniset ratkaisut

Hirsihovi on Suomen ensimmäisiä monikerroksisia hirsirakennuksia, joten koko projektiryhmän ratkottavana oli monia uusia haasteita. Uutta oli esimerkiksi betonisten välipohjien yhdistäminen hirsiseen ulkoseinään niin tiiviisti, että kokonaisuus täyttää palotekniset ja äänieristävyysvaatimukset.

Hirsi- ja betonirakenteiden käyttöä mietittiin Hirsihovissa molempien vahvuuksien kautta. Puinen välipohja voi rakennuttajan mukaan olla riskialtis ratkaisu sekä äänieristyksen että vesivahinkojen kannalta. Helppo huollettavuus vaikuttaa puolestaan myös rakennuksen hiilijalanjälkeen, joten välipohjaksi valittiin betoniontelolaatta. Myös märkätilat ja asuntojen väliset seinät tehtiin betonista. Sen sijaan ulkoseinissä hirsi osoittaa vahvuutensa.

Ulkoseinien ja julkisivun lisäksi huoneistojen sisäseinät ovat painumatonta hirsirakennetta. Huoneistojen väliset kantavat ja osastoivat seinät on rakennettu betonista. Hirret ovat tasakerrassa nurkan molemmin puolin. Hirren päät ja liitosdetaljit on peitetty nurkkalistalla. Kohteessa on käytetty Kontiotuotteen painumatonta 275 mm x 275 mm hirttä yhteensä 9,5 kilometriä. Hirsihovin rakennusten seiniin on varastoitunut yhteensä 670 tonnia hiilidioksidia.

Puun käyttö betonirunkoisessa rakennuksessa ei aiheuttanut paloteknisesti erityisvaatimuksia. Paloluokka on P1, joten sprinklaukselta on vältytty. Jokainen huoneisto sekä porrashuone muodostavat kukin oman palo-osaston. Julkisivut ensimmäisen kerroksen osalta sekä varapoistumisteinä toimivien parvekkeiden puoleiset seinät on käsitelty palosuojamaalilla.

Kohteen äänieristävyys on saanut hyvää palautetta käyttäjiltä. Äänieristys sai puolueettomissa mittauksissa hyvät arvosanat, ja äänille erityisen herkät kehitysvammaiset asukkaat ovat kiitelleet, miten mukavan hiljaisia asunnot ovat.

Rakennushanke

Kohteen rakentaminen alkoi toukokuussa 2020 betonirungon ja vesikaton rakentamisella. Syksyllä 2020 asennettiin hirret ja työmaa valmistui syksyllä 2021.

Pudasjärvellä ollaan tyytyväisiä siihen, miten Hirsihovi on kohottanut kaupunkikuvaa ja tuonut seudulle hyvää mainetta. Myös asukkaat ovat viihtyneet asunnoissa, joissa hirsi näkyy sisälläkin julkisivu- ja väliseinissä. Asunnot ovat olleet niin suosittuja, että niihin on pitkät jonot.

TEKIJÄT

Jaakko Kallio-Koski is an architect with a wide range of experience in different fields of architecture, mainly focused on housing design and urban planning in the recent years. He is currently working as a design director at Sweco Architects. He is mainly working as a principal designer in projects, current works including several housing projects of different sizes as well as large scale urban city block development projects. Kallio-Koski has received rewards in several architectural competitions.

Anu Kortet is an architect who is currently working with various housing projects from smaller scale retirement homes to larger scale urban housing city blocks. Her focus is on functional and timeless design that is in harmony with surrounding environment.

Faktat kohteesta

Hirsihovi

 • Sijainti | Pudasjärvi
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Pudasjärven Vuokratalot Oy
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kokonaisala | 3 700 m2
 • Tilavuus | 12 760 m3
 • Investointikustannukset | 8 500 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Linja Arkkitehdit Oy (kuuluu nykyään Sweco Architectsiin), Jaakko Kallio-Koski, Anu Kortet
 • Rakennesuunnittelu | Sweco, Tuomas Jaakkola
 • Pääurakoitsija | Rakennusliike Lapti Oy
 • Puuosien toimittaja | Kontiotuote Oy
 • Valokuvat | Juha Nyman, Pudasjärven kaupunki ja Petri Hiltula, Kontiotuote Oy (sisäkuvat)
 • Teksti | Puuinfo (lähde: RIA 3/2021)