1.7.2007

Kiinteistöt Oy Omenamäki ja Keltakanelinaukio

Omenamäen puutaloalueelle valmistuneeseen rakennushankkeeseen kuuluu kolme puukerrostaloa, yksi rivitalo, kolme suojeltua varastorakennusta sekä kahden kerrostalon alla oleva autohalli. Kunnostetut, tiilirakenteiset varastot kertovat alueen teollisesta perinteestä, ja suojellut kilpikaarnamännyt alueen luonnosta.

Rakenteet ja tekniikka

Kolmi- ja nelikerrokset talot ovat kantavia rakenteita myöten puuta. Rakennusten pitkät sivut ja porraskäytävän seinät ovat kantavia, jolloin rakennuksen sisälle muodostuu yhtenäinen, suurimmillaan 6,2 x 23,4 metrin, tila. Avoin tila voidaan jakaa erilaisiksi huoneistoiksi asuntojen välisten kevyiden seinien paikkoja varioimalla. Rakennusten päissä on lisäksi alueet, joista voidaan erottaa tiloja eri huoneistoille. Huoneistojakauma kohteessa on 33.5 m² yksiöstä 110 m² perheasuntoon.

Ulkoseinät sekä osastoivat sisäseinät toteutettiin elementteinä, ja julkisivujen lauta- ja levyverhoukset tehtiin pääosin tehdasolosuhteissa. Välipohja on puuristikkobetoni- liittorakenne, mikä mahdollistaa pitkät jännevälit. Betonia on käytetty myös porrashuoneiden jäykistävinä rakenteina. LVIS-tekniikalle on varattu porrashuoneen vastaiselta seinältä systemaattiset nousuhormit, mikä mahdollistaa huoneistojen varioinnin.

Päällekkäisten ja samojen kannakkeiden kohdilla olevien asuntojen muuntojoustavuusalueilla sovellettiin vaakarakenteiden erilliskannakointi-innovaatiota sekä uivaa lattiarakennetta. Toisessa vaiheessa muuntojoustavuutta ei toteutettu, ja asuntojen väliset ei-kantavat seinät hyödynnettiin rakennuksen jäykistyksessä.

Rakenteiden ääneneristävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. VTT:n mittaukset sekä asukkailta saatu palaute osoittivat, että vaatimuksia olennaisesti parempi ääneneristävyys saavutettiin.

Autohalleissa on sprinklerijärjestelmä ja asuinkerroksissa ns. kevytsprinklaus eli sprinklerisääntöjen CEA 2002 mukainen, P2-luokan kolmi- ja nelikerroksisiin asuinrakennuksiin tarkoitettu, automaattinen vesisammutusjärjestelmä. Palokatkoja ja muita julkisivupalon estäviä rakenteita toteutettiin rakennuksen eri osissa eri tavoin. Palotekniset ratkaisut tehtiin yksityiskohtia myöten yhdessä viranomaisten kanssa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli huoneistojen välisen ja sisäisen muunneltavuuden mahdollistava, peruskorjaussyklit huomioiva sekä rakennuksen elinkaaren kannalta toimiva asuinkerrostalo. Projektiin saatiin TEKES-rahoitusta puurakenteisen asuinkerrostalon muuntojousto-konseptin selvitystyötä varten. Selvitystyön osa-alueena oli puisten vaakarakenteiden erilliskannakointi-innovaatio, jota kehitettiin luonnoksilla, tutkimuksilla ja mallirakenteilla.

Faktat kohteesta

Kiinteistöt Oy Omenamäki ja Keltakanelinaukio

 • Sijainti | Vuosaari, Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto
 • Valmistumisvuosi | 2006
 • Kerrosala | 12 165 m2
 • Tilavuus | 49 133 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy
 • Rakennesuunnittelu | Finnmap Consulting Oy
 • Pääurakoitsija | SRV Westerlund Oy
 • Valokuvat | Jussi Tiainen
 • Teksti | Jarmo Pulkkinen ja Mikko Kalkkinen