15.7.2020

Kuninkaantammen puukerrostalot

Helsingin Kuninkaantammeen, valmistui keväällä 2018 kaksi A-Kruunun nelikerroksista puukerrostaloa. Taidemaalarinkatu 6:n kohteeseen kuuluvat asuinkerrostalojen lisäksi maanalainen kylmä autohalli sekä talousrakennus piha-alueella. Yhteensä 58:n asunnon puukerrostalot ovat ARA-tuotantoa, korkotuella toteutettuja vuokrataloja.

Kuninkaantammen kunnianhimoinen asemakaava määritteli pitkälti rakennusten ulkoisen arkkitehtuurin tavoitteet. Niihin oli rakennussuunnittelun näkökulmasta helppo yhtyä ja olla mukana toteuttamassa yhtenäistä, ja identiteetiltään uuden tyyppistä kaupunginosaa Helsinkiin. Arkkitehtuurin ulkoisen ilmeen luonteenomaisimpia tekijöitä alueella ovat yhtenäinen mittakaava, harjakaton erilaiset variaatiot, rakentaminen suoraan katuun kiinni, kokonaan sisäänvedetyt parvekkeet sekä elävä mutta hallittu värien käyttö. Värejä käytetään myös tavoittamaan etäisenä esikuvana olevien eurooppalaisten keskiaikaisten kaupunkien katujen rytmikäs ja pienimittakaavainen poljento. Kohteessa rakennusten massoittelu ja julkisivujen värien rajaus on tietoisessa epätahdissa mielenkiinnon lisäämiseksi. Julkisivuväritys kääntyy myös räystäiden alapintoihin. Kattomuotojen vapaa taitteisuus on keskeinen osa arkkitehtuuri-ilmaisua.

Runkojärjestelmä kohteessa on puuta, lukuun ottamatta kellaria ja autohallia. Rakennusten runko toteutettiin suurelementeillä. Välipohjat, parveke-elementit sekä sisäportaat on kaikki toteutettu puusta, parvekelaatat ovat CLT-levyä. Rakennusten kaikki osat on valmistettu kotimaassa, suomalaisesta materiaalista. Rakennusten julkisivujen puu-ulkoverhous on pääosin vaakapanelointia. Taidemaalarinkadulle päin olevassa julkisivussa käytettiin poikkeavasti pystypanelointia. Katemateriaalina asuinrakennuksissa on huopakatto, piharakennuksessa viherkatto. Pihan laadukkuuteen ja imeytysperiaatteisiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

Hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelmaa. Tutkimushankkeessa vertaillaan puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Tutkimuksen mahdollistaa se, että vertailukohde sijaitsee naapuritontilla. Sille toteutettiin lähes samanaikaisesti vastaavan kokoiset betonirakenteiset asuinkerrostalot vastaavalla tilaohjelmalla. Tutkimukseen kuuluu myös asiakastyytyväisyystutkimus, jolla selvitetään puu- ja betonirakennuksen asumisviihtyisyyden mahdollisia eroja. Tutkimustulokset julkistetaan vielä tämän vuoden aikana. Kohteen toteuttaneen Rakennusliike Reposen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airakselan mukaan tässä vaiheessa on jo nähtävissä, että puukerrostalon hiilijalanjälki jää rakentamisajalta noin 30 prosenttia pienemmäksi, kun otetaan huomioon koko rakennus perustuksineen ja maatöineen. Ajankäytöltään hankkeet eroavat vain vähän, sillä ainakin vielä puukerrostalo on saman verran hitaampi suunnitteluvaiheessa kuin betonitalo on hitaampi rakentaa.

Helsingin Kuninkaantammi on toistaiseksi ainoa A-Kruunun toteuttama puurakentamisen kohde. A-Kruunu haluaa olla mukana puurakentamisessa myös jatkossa, mistä osoituksena se osallistui Vantaan Kivistön puukerrostalokorttelin suunnittelukilpailuun kahdella työllä. Puurakentamisen edistäminen on tärkeä tavoite kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen ja asumisen innovaatioiden edistämisen lisäksi.

Faktat kohteesta

Kuninkaantammen puukerrostalot

 • Sijainti | Kuninkaantammi, Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | A-Kruunu Oy
 • Valmistumisvuosi | 2018
 • Arkkitehtisuunnittelu | ARK-house arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Puurakenteet: Sweco Rakennetekniikka Oy; Betonirakenteet: Insinööritoimisto Kai Kakko Oy
 • LVIA-suunnittelu | Optiplan Oy
 • Sähkösuunnittelu | Optiplan Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennusliike Reponen Oy
 • Valokuvat | Jari Härkönen
 • Teksti | Pentti Kareoja