19.10.2022

Kuopion Kaarna ja Nila

Kuopion kaarna koostuu kahdesta massaltaan pykältävästä seitsenkerroksista pistetalosta, maastoon sovittuvasta pyöräkatoksesta ja rannan yhteissaunasta.

Read the article in English: Kaarna and Nila in Kuopio

Rakennuspaikka sijoittuu Julkulan vanhan pappilan kulttuuriympäristön ja sairaalan väliin rantamaisemaan, joten kerrostalojen julkisivussa on huomioitu paikan erityisluonne ja sovitettu sävyt sekä esimerkiksi ikkunoiden mittasuhteet naapurin suojeltuun pappilan päärakennukseen.

Rakentaminen alueella on pientalovaltaista. Talot ovat alueen ensimmäiset rantamaisemassa korostuvat kerrostalokohteet, joten niiden ilmeeseen kiinnitettiin huomiota. Pykältävät kaksi kerrostaloa asemoitiin tontille limittäin julkisivut väliilmasuuntiin siten, että asunnot pääsevät hyödyntämään Kallaveden upeita maisemia mahdollisimman paljon eivätkä rakennukset tuki näkymiä suhteessa naapureihin. Korkeiden ikkunaaukkojen välityksellä maisema tulvii asuntoihin, vaikka ikkunapintaala on optimoitu erillisen jäähdyttämistarpeen välttämiseksi. Näkymää reunustaa asunnoissa rakentajan tuotekehitysprosessin ja neuvottelun tuloksena valikoidut harkitut puupinnat: ikkunoita kehystävät paksut listat ja valkolakattu CLT-kattopinta.

Sisätiloihin luotiin säleiköillä mahdollisuuksia erilaisiin sisustus- ja kalustusvaihtoehtoihin. Palomääräykset ovat tiukat P2-luokan taulukkomitoitetussa puukerrostalossa, ja puupintojen käyttö yhteistiloissa oli rajattua. Seinistä suoraan kannakoi-dut CLT-askelmat johtavat porrashuoneen jokaiseen kerrokseen.

Rannan tuntumaan sijoitetussa saunassa pystyttiin tuomaan sisäpinnoille enemmän puuta ja makustelemaan miten taloyhtiösaunaan saadaan oikeaa rantasaunatunnelmaa. Kahdessa saunassa tunnelmaa luovat sisäpintojen tummat sävyt. Rantasaunassa maksimoitiin hyöty rannan läheisyydestä ja upeista maisemista niin, että pilariperustaista kevytrakenteista rakennusta kiertää jokaisella sivulla katettu terassi. Sen näkymiä rajaa valikoiden puusäleikkö ja profiililtaan kevyeksi suunniteltu katto. Kevyillä rimoituksilla saatiin herkkyyttä ja rytmiä kohteen suurehkoon pyöräkatokseen. Katos on pyritty häivyttämään rinnettä vasten kokoaan pienemmäksi.

Kerrostalojen julkisivuja hallitsevat koillisen ja lounaan suuntaan ulokkeelliset siksakkaavat kaksioiden reppuparvekeparit ja vastakkaisiin ilmansuuntiin kolmioiden sisäänvedetyt parvekkeet sekä yksiöiden ranskalaiset parvekkeet. Ikkunoihin on valittu vähäeleiset pielilaudat. Julkisivun sävy vaihtuu hienovaraisesti sivulta toiselle ja palokäsittelyn tuoma väriero maalin sävyyn on häivytetty vaihtuvalla paneelityypillä ensimmäisessä kerroksessa ja parvekkeissa.

Tekniset ratkaisut

Rakennuksessa on tuulettuva alapohja. Korkean sokkelin haasteet suhteessa sisäänkäynnin esteettömyyteen ratkaistiin sisäänkäynnin luiskaavalla puusillalla. Kohdan kosteustekninen toiminta mahdollistettiin kattamattomilta osilta tukimuurisyvennyksellä.

Parvekkeiden kannatusrakenteet on niiden julkisivuilmeen keveyden varmistamiseksi piilotettu seinämä- ja välipohjarakenteisiin. Tilaelementtisaumat on julkisivussa piilotettu pai-kalla asennetun julkisivupaneloinnin taakse.

Rakennushanke

As Oy Kuopion Kaarnan ja Nilan suunnittelu aloitettiin keväällä 2020. Julkulan sairaalan ja vanhan pappilan väliin noin kuuden kilometrin päähän Kuopion keskustasta oli kaavoitettu viitesuunnitelman mukaan terassoituva kerrostalo. Kuopion kaupunki oli varannut tontin Lakea Oy:lle jo vuonna 2013, mutta hanke ei edennyt sen haasteellisen rakennusmuodon takia. Lakea haki Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy:n kanssa poikkeusta kaavasta vuonna 2020, jolloin Lakea teki JVR:n kanssa KVR-so-pimuksen hankkeen toteuttamiseksi.

Kaarnan rakennustyöt aloitettiin tontilla joulukuussa 2020. Elementtiasennukset aloitettiin sokkelielementtien osalta huhtikuussa 2021 ja ensimmäiset tilaelementit asennettiin toukokuussa 2021. Kustannusmielessä iso säästötekijä on lyhyt rakennusaika suhteessa betonikerrostaloon. Kaarnan rakennustyöt tontilla kestivät noin 9 kuukautta. Rakentamisaika on mahdollista saada vielä lyhyemmäksikin, mutta Kaarnan projektin aikaan oli haasteita puutavaran saatavuudessa. Kaarna valmistui syyskuussa 2021 ja Nila syyskuussa 2022.

TEKIJÄT

Anu Säilynoja, “As an architect, I mostly strive to improve people’s lives and to also allow future generations to have the same, or better, opportunities. It takes strength, creativity, and a bold vision to head towards an ambitious goal, but the steps need to be small and realistic. Authenticity and my ability to interact with people and ask the right questions are my strengths as a designer. Behind every design project is a core vision, which needs to serve as a bright, shining light that guides everyone from the very start of the project. When everyone in the project pulls together and trusts each other, the sky is the limit for what we can accomplish.”

Faktat kohteesta

AS OY KUOPION KAARNA

 • Sijainti | Kuopio
 • Käyttötarkoitus | Asuinkerrostalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Lakea Oy
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kerrosala | 2 500 m2
 • Tilavuus | 18 132 m3
 • Investointikustannukset | 7 380 000 € (ARAn lainapäätös)
 • Arkkitehtisuunnittelu | Kanttia2 Oy
 • Rakennesuunnittelu | Rakennuskonsultointi T Kekki Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Paloturvasuunnittelu Block Oy
 • LVIA-suunnittelu | LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy
 • Sprinklerisuunnittelu | Paloff Sammutusjärjestelmät Oy
 • Sähkösuunnittelu | Elexent Oy
 • Pääurakoitsija | JVR-Rakenne Oy
 • Puuosien toimittaja | ProModules Oy (Nykyisin JVR-Rakenne Oy)
 • Valokuvat | Timo Villanen, Kanttia2 Oy
 • Teksti | Anu Säilynoja, Kanttia2 Oy ja Niko Herranen, Lakea Oy