2.7.2003

Puu-Linnanmaa

Oulun Linnanmaan Moderni puukaupunki on ensimmäinen Suomeen suunnitteilla ja rakenteilla olevista monista moderneista puukaupunkialueista. Tämä koerakennushanke käynnistettiin vuonna 1997 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion tutkimusryhmän toimesta professori Jouni Koiso-Kanttilan ideoimana.

Vanhat suomalaiset puukaupungit ovat arvostettuja ja ihailtuja. Vanhaa ei voi toistaa, mutta noissa kaupungeissa on paljon sellaisia ominaisuuksia, joista voisimme ottaa oppia. Miljöö, mittakaava ja puun detaljointi eivät ole sidoksissa arkkitehtonisiin tyyleihin. Niinpä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudio asetti käynnistämänsä Moderni puukaupunki -hankkeen tietoiseksi tavoitteeksi rakentaa nykyaikaisen rakennustekniikan ja arkkitehtuurin keinoin asuinalue, joilla olisi vanhojen puukaupunkien kaltaisia ominaisuuksia: tiivis inhimillinen mittakaava, rakennusten hallittua vaihtelua yhtenäisyyden sijaan, kapeat suljetut katutilat sekä katutilojen hierarkkista vaihtelua ja suojaisat asuinkortteleiden pihat. Samalla Oulun Puu-Linnanmaa-hankkeen avulla haluttiin osoittaa nykyaikaisen puurakentamisen moninaiset arkkitehtoniset mahdollisuudet, kuitenkin siten että päätavoitteeksi asetettiin uudenlaisen tiiviin kaupunkirakenteen kehittäminen.

Oulun Moderni puukaupunki -hanke on noin 12 hehtaarin laajuinen 2−3-kerroksisten puukerrostalojen ja puisten pienkerrostalojen koerakentamisalue. Oulun kaupunki käyttää alueesta Puu-Linnanmaa-nimeä. Kaikki alueen rakennukset ovat puujulkisivuisia ja pääsääntöisesti myös puurunkoisia. Alueen kokonaiskerrosala on noin 25 000 k-m2 ja asuinkerrosala noin 20 000 k-m2. Asuinrakennuksia rakennetaan alueen kuuteen kortteliin yhteensä 45, ja niihin tulee asuntoja 308 kpl, noin 450−500 asukkaalle.

Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Oulussa vastapäätä Oulun yliopiston päärakennusta ja Pohjoismaiden suurimman teknologiakylän läheisyydessä. Alueen kaikissa kuudessa korttelissa on ollut eri rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Näin mahdollisimman moni eri taho on voinut hankkeen puitteissa saada kokemusta puurakentamisesta. Eri kortteleissa on käytetty rakentamisessa myös erilaisia rakenne- ja rakennusosaratkaisuja, näin alueella on voitu kokeilla erilaisia tuotteita ja tekniikoita eri taloissa. Koska kaikilla kortteleilla on myös eri arkkitehtisuunnittelijat, on se johtanut alueen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti rakennusten arkkitehtuurin ja detaljoinnin vaihtelevuuteen.

Alueen asemakaavan tueksi laadittiin erittäin yksityiskohtainen rakentamisohjeisto, jonka avulla tavoiteltiin rakennusmassojen ja julkisivujen hallittua vaihtelua. Alueen asuinrakennusten kattomuodoksi määrättiin perinteinen harjakatto. Kortteleiden tilalliseen jäsentämiseen on käytetty suljettuja autokatoksia ja talousrakennuksia, joihin on sijoitettu varastot ja muut aputilat. Alueen suunnittelussa paneuduttiin yhdessä Oulun kaupungin kaavoitus- ja katurakennusosastojen kanssa aivan erityisesti katutilojen mitoitukseen. Alueelle rakennetut kujat ovatkin uusi elementti suomalaisessa nykyrakentamisessa. Kujien avulla on haluttu tietoisesti synnyttää hierarkiaeroja eriluonteisten kulkureittien kesken.

Faktat kohteesta

Puu-Linnanmaa

  • Sijainti | Oulu
  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Pohjois-Suomen YH-Rakennuttajat, Pohjois-Suomen Opiskelijaasuntosäätiö, Riihi-säätiö rs
  • Valmistumisvuosi | 2000
  • Kerrosala | 994 m2
  • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy, Arkkitehtitoimisto Jouni Koiso-Kanttila Oy, Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Oy ja Puustudio, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto
  • Pääurakoitsija | Skanska Pohjois- Suomi Oy, Palmberg-Rakennus Oy, Rakennusliike Oulun Kiinteistötaito Oy, Rakennusliike O & K Veikkola Oy
  • Valokuvat | Ilpo Okkonen ja Puustudio
  • Teksti | Jouni Koiso-Kanttila