16.7.2020

Helsingin keskustakirjasto Oodi

Keskustakirjasto Oodi sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan, yhdelle kaupunkikuvallisesti vaativimmista rakennuspaikoista. Puuta on hankkeessa käytetty runsaasti: julkisivurakenteissa (4 100 m2), yläpohjarakenteissa (4 045 m2), alakattopintoina ja sisäseinärakenteina (2 115 m2) sekä kansalaisparvekkeessa (1 055 m2). Lisäksi puuta on lattiamateriaalina ja kalusteissa. Käytetyt puumateriaalit ovat kotimainen kuusi (julkisivuverhous ja ensimmäisen kerroksen alakattolaudat), massiivikoivu (toisen kerroksen pilariverhoukset), massiivitammi (kolmannen kerroksen parketti), asetyloitu radiata-mänty (parveketerassilaudat).

Keskustakirjaston puupintoihin on kohdistunut poikkeuksellisen suuria vaatimuksia. Suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty varmistamaan, että puujulkisivut ikääntyvät hallitusti, puulle ominaisesti ja arvokkaasti. Rakennuksen julkisivujen puuelementtien suunnittelu ja hankinta toteutettiin siten, että puuelementtien toimituksessa käytettiin erittäin pitkälle vietyä, esivalmistukseen ja elementointitekniikkaan perustuvaa tuotanto- ja asennusratkaisua. Pitkälle kehitetyn esivalmistusasteen ansiosta työmaalle jäi vain valmiiden rakennusosien asennus paikalleen.

Keskustakirjaston rakennushankkeesta erillisen puutyöryhmän tavoitteena oli tuottaa tietoa ja taustamateriaalia suunnitteluryhmän tueksi. Puutyöryhmän johdolla järjestettiin puutoimittajien kanssa vuoropuhelutilaisuuksia suunnitteluvaiheessa. Työryhmään kuului tilaajan ja suunnitteluryhmän edustajien lisäksi edustajia Aalto-yliopistosta. Puujulkisivua kehitettiin suunnitteluvaiheen rinnalla prosessissa, joka sisälsi laajat sää-, laboratorio- ja palotestit erilaisille vaihtoehdoille.

Puutyöryhmän tuotekehitysprojektin tuloksena syntyi:

 • yksityiskohtainen puuhankintojen laatukriteeristö ja vaatimusmäärittelyt,
 • kilpailutukseen soveltuvat esivalmistetut, helposti asennettavat ja kestävät puuelementtiratkaisut, joiden soveltuvuus tuotantoon on etukäteen varmistettu yhdessä puuteollisuuden yritysten kanssa,
 • laadunvarmistusmenettely puun hankinnasta toteutukseen ja asennukseen (hyödynnettävissä myös muissa kohteissa),
 • vertailu koestetuista puun pintakäsittely- ja suojausvaihtoehdoista,
 • uutta puurakentamisen hankinnan, suunnittelun ja rakentamisen osaamista, sekä
 • asetetut vaatimukset täyttävä julkisivu.

Rakennuksen haastavin osa eli laaja kaareva länsimainen julkisivu rakennettiin 2833 esivalmistetusta elementistä.

Esivalmistuksen mahdollistamiseksi julkisivun geometria analysoitiin, optimoitiin ja mitoitettiin algoritmien avulla. Puuverhouksen taustarakenteen laserskannaamalla generoituja pistepilvimalleja hyödynnettiin verhouselementtien mittojen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä asennustyön nopeuttamiseksi. Puupinnan geometrian optimointi johti kahteen päätyyppiseen elementtiin; suoriin ja viuhkamaisiin elementteihin. Molemmat tyypit valmistettiin samalla tuotantolinjalla.

Tietokoneavusteinen valmistus pidettiin minimissä, vaikka edistyneet digitaaliset suunnittelutyökalut tuottivatkin elementtien valmistustiedot. Prosessin virtaviivaistamiseksi vain numeerista tietoa siirrettiin tuotantolinjaa pitkin. Elementtien kokoaminen ja asennus paikan päälle tehtiin manuaalisesti.

Rakennesuunnittelijan kommentti

Oodin vaippa, julkisivut ja vesikatto, on toteutettu liimapuurankaisilla elementeillä. Julkisivuilla elementtien tukiväli on 6 metriä ja vesikatolla 12 metriä. Vesikaton ja länsijulkisivun vapaan muodon takia puu oli ainoa järkevä mahdollisuus.

Länsijulkisivun kaarevilla osilla puuelementit ovat käyriä viivotinpintoja, joiden toteutus muilla vaihtoehtoisilla materiaaleilla olisi ollut erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Lopullinen julkisivun pintamuoto on toteutettu puuelementtien ulkopintaan kiinnitetyllä, tarkkaan mittaan työstetyllä koolauksella, jonka päälle puurimaverhous on kiinnitetty.

Myös vesikaton muoto on vapaa. Vierekkäiset 12 metrin välein sijaitsevat teräsrakenteiset vesikattopalkit aaltoilevat eri tahtiin. Asennusalustan aaltoilun takia kukin kattoelementti on mahdollista tukea ainoastaan kolmesta pisteestä. Tämän takia puurunkoiset kattoelementit ovat kolmion muotoisia.

Faktat kohteesta

Helsingin keskustakirjasto Oodi

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Kirjasto
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin kaupunki
 • Tilavuus | 108 260 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto ALA Oy
 • Rakennesuunnittelu | Ramboll Finland Oy (kilpailuvaiheessa Arup)
 • LVIA-suunnittelu | Ramboll Finland Oy
 • Sähkösuunnittelu | Rejlers Finland
 • Pääurakoitsija | YIT Rakennus Oy
 • Puuosien toimittaja | Timbeco OÜ, Timberpoint Oy, Lopen Rakennuspuu Oy, Raision Puusepät Oy, SBM FastWood OÜ ja Teppman Oy
 • Valokuvat | Tuomas Uusheimo