29.9.2023

Hirsitemppeli Oulu

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä järjestettiin keväällä 2023 workshop-kurssi, jossa toteutettiin kokonaisena siirrettävä esittelypaviljonki Oulun kaupungille kierrätyshirsistä. Patinoituneen ja uudelleentyöstöjen myötä paljastuneen puhtaan puun kontrasti luo arkkitehtuuriin kierrätyksen estetiikkaa ja kertoo paviljongin tarinasta.

Hirret ovat peräisin niin ikään opiskelijaworkshopin tuloksena syntyneestä Hirsitetris-paviljongista, joka toteutettiin alun perin Arkkitehtuurimuseon ja Design-museon väliselle sisäpihalle Helsinkiin vuonna 2017. Kesän lopuksi purettu paviljonki kasattiin uudelleen Ouluun seuraavana kesänä. Tuona vuonna workshopissa oli tehtävänä toteuttaa alkuperäiselle paviljongille katto.

Vuoden 2023 workshop-kurssin suunnitteluvaiheeseen osallistui noin 50 opiskelijaa eri vuosikursseilta. Tämän valinnaisen opintojakson alussa viiden hengen opiskelijaryhmät tuottivat aluksi ideoita paviljongin perusratkaisuista. Ohjaavat opettajat valitsivat lopulta yhden, ”Hirsitemppelin”, jatkotyöstön pohjaksi. Hirsitetris-paviljonki purettiin keväällä 2023 osana kurssia. Suunnittelun seuraavassa vaiheessa opiskelijat ideoivat paviljongin yksityiskohtia, kuten lattiaa, Oulu-kylttiä ja valaistusta.

Suunnitteluvaiheen jälkeen ohjaavat opettajat työstivät suunnitelmia eteenpäin yhteistyössä tilaajan, rakennesuunnittelijan sekä hirsitoimittajan kanssa. Tämän jälkeen siirryttiin toteutusvaiheeseen, johon osallistui noin 30 opiskelijaa. Työtä ovat ohjanneet yliopisto-opettaja Matti Lakkala sekä professori Janne Pihlajaniemi.

Kiertotalousteema on paviljongissa vahvasti läsnä, sillä kaikki käytetty puutavara, uusia katevanereita lukuun ottamatta, on kierrätettyä. Hirsien lisäksi Hirsitetris-paviljongista hyödynnettiin lattian kuusilankut, joista sahattiin rimat Hirsitemppelin lattiaan ja alakattoihin. Näkyvissä olevat puhtaat puupinnat on käsitelty vesiohenteisella puunsuojalla (seinäpinnat / alakatto / valokatteen palkisto omalla tuotteellaan, lattia omallaan). Hirsipinnat ovat käsittelemättömiä.

Paviljongin tuli olla kokonaisena siirrettävä, mikä asetti reunaehdot paviljongin korkeudelle ja leveydelle. Paviljongin hirsirunko on rakennettu harmaaksi tehdasmaalatun teräspalkiston päälle, johon on hitsattu siirtelyn mahdollistavat nostokorvakot. Päämitat ovat noin 6 m x 3,5 m, korkeus 3,2 m. Kokonaispaino on noin viisi tonnia.

Paviljongin arkkitehtuuri perustuu hirsirakenteen ikiaikaisille periaatteille, joita on sovellettu käyttötarkoitusta palvelevan tilan luomiseksi.

Nurkkien neljä ”hirsiarkkua” toimivat varastoina. Varastojen hirsiovet avaamalla paviljongin päädyt voidaan sulkea. Pitkien sivujen sulkemisen mahdollistamiseksi toteutettiin taiteovet niin ikään hirrestä. Hirsirunko muodostaa tilan keskelle korkeamman, valokatteisen tilan. Monipuolisesti suljettava, valokatteinen tila mahdollistaa paviljongin käytön useissa erilaisissa esittelytilanteissa, ympäristöissä ja olosuhteissa.

Paviljonkia hyödynnettiin ensimmäisen kerran Loviisan asuntomessuilla kesällä 2023. Nyt paviljonki odottaa varastoituna Oulussa tulevia Oulun asuntomessuja 2025 sekä kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Rakennushanke

Workshop-kurssia, jonka aikana paviljonki syntyi, alettiin valmistella syksyllä 2022. Kurssi ja sen myötä varsinainen suunnittelu alkoi vuoden 2023 alussa. Suunnitteluvaihe valmistui toukokuussa 2023. Paviljonki toteutettiin neljän viikon aikana, ja se valmistui juhannukseksi 2023.

Tärkeimmät opit hankkeesta puurakentamisen osalta liittyvät hirren uusiokäyttöön. Vanhan hirsirungon purku kesti noin neljä päivää, ja se toteutettiin opiskelijavoimin. Hirret oli kiinnitetty toisiinsa sähkösinkityin ruuvein, ja osa oli hapettumisen vuoksi haastavia irrotettavia. Jotkut ruuveista katkesivat hirsien sisään, mikä aiheutti pieniä haasteita hirsien uudelleentyöstössä. Työstökoneiden teriin tuli vaurioita.

Käsitellyt hirret olivat kauniin patinoituneita, ja täysin käyttökelpoisia, kuin myös muu puutavara. Kuusi materiaalina ei selvästikään lahoa kovin nopeasti. Haluttujen värisävyjen saaminen kierrätyshirsistä tehtyyn paviljonkiin ei ole kovin yksinkertaista, johtuen hirsitehtaan osin automatisoidusta tuotantotavasta, joka on kehitetty ”puhtaan” hirren työstämiseksi.

Myös hirsien mitat olivat jonkin verran muuttuneet kuivuessaan, ja tästä syystä hirsityöstöjen mittatarkkuus ei ollut aivan samalla tasolla kuin puhtaan hirren kohdalla.

TEKIJÄT

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön workshop-kurssi.

Ohjaavat opettajat: Matti Lakkala ja Janne Pihlajaniemi

Opiskelijat: Ahola Heidi, Alajoutsijärvi Laura, Amosova Anita, Eskelinen Jere, Finell Pinja, Finnilä Jonna, Haarala Julius, Halonen Vilja, Heikkari Elias, Hilmola Jaakko, Honkanen Inga, Hyvärinen Tuuli, Ihme Eveliina, Kaasalainen Jonna, Kallio Milla, Kallioniemi Enni, Kananen Iida, Kekarainen Viivi, Kiiveri Teemu, Koskelo Vilma, Laurila Mona, Leppänen Matilda, Limnell Jere, Lopakka Jenna, Manninen Elina, Mustonen Roope, Mämmi Maija, Mäntykangas Greta, Nyberg Janika, Rantala Karoliina, Raski Suvi, Ronkainen Oona, Saarela Hanna, Saarenpää Kim, Seppä Saija, Takala Peppi, Tuisku Suvi, Tuomola Tytti, Tuuttila Ossi, Vähäsalo Sonja, Väyrynen Tommi ja Westerberg Sampo.

Faktat kohteesta

Hirsitemppeli Oulu

 • Sijainti | Oulu
 • Käyttötarkoitus | Paviljonkirakennelma esittelypisteeksi
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Oulun kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 20 m2
 • Kokonaisala | 20 m2
 • Tilavuus | 65 m3
 • Investointikustannukset | 35000€
 • Elinkaarikustannukset | Kylmä rakennus, elinkaarikustannuksia valaistuksesta ja kattokaivojen saattolämmityksestä jos ovat päällä€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön workshop-kurssin opiskelijat, ohjaavat opettajat Matti Lakkala ja Janne Pihlajaniemi
 • Rakennesuunnittelu | Koparak Oy
 • Sähkösuunnittelu | Hepacon Oy
 • Pääurakoitsija | Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön workshop-kurssin opiskelijat, ohjaavat opettajat Matti Lakkala, Janne Pihlajaniemi ja Paavo Väinämö
 • Muut rakennusliikkeet | Sähköurakointi: ARE Oy
  Bitumikermit: Katman Oy
 • Muut materiaalit | Hirsien työstöt: Timber-Hirsi Oy
  Teräspalkisto: YTT-konepaja Oy
 • Valokuvat | Aini Pihlajaniemi, Matti Lakkala, Aki Markkanen, Pertti Wirkkala, Anu Montin