30.11.2023

Hotel Cahkal

Cahkal Hotel sijaitsee Kilpisjärvellä. Hotellissa on yhteinen oleskelutila, terassi, ravintola ja baari. Kilpisjärven sijainti arktisella alueella ja kaukana isoista taajamista teki rakentamisen haasteelliseksi. Tavoitteena oli rakentaa kohde pääosin uusiutuvista materiaaleista, joten puu valikoitui rakennusaineeksi jo heti hankkeen alussa.

Puuta on käytetty rakennuksessa kaikkialla, rungossa ja julkisivuissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös sisäverhouksissa. Arkkitehtuuri pyrkii olemaan konstailematonta ja selkeää, karuun luontoon sopivaa sekä dimensioiltaan että väritykseltään. Rakennuksesta avautuu komeat maisemat kaikkiin ilmansuuntiin, joten asiakastiloihin toteutettiin mahdollisimman suuria ikkunapintoja.

Tavoitteisiin nähden optimaalinen rakennustapa oli tuoda puurakenteiset ulkoseinäelementit, välipohjapalkit (kertopuu) ja valmiit kattoristikot mahdollisimman suurina kokonaisuuksina ja koota rakennusosat paikalla. Betonin käyttäminen oli syytä minimoida jo pitkien kuljetusetäisyyksienkin vuoksi. Täyttömaat ja luonnonkivipenkereet on saatu pääosin omalta tontilta.

Puurungon sisäpuoliset pinnat on päällystetty 2 x kipsilevytyksin ja välipohja betonivaluin, jotta ääni- ja palotekniset vaatimukset saatiin toteutettua.

Rakennushanke

Suunnitteluun ja rakentamiseen varattu aika oli erittäin tiukka. Varsinainen suunnittelu alkoi maaliskuussa 2021. Maatyöt tontilla ja perustusten valmistelu alkoi jo kesäkuussa 2021. Kesän ja rakennuslupapäätöksen jälkeen rakentaminen oli jo elokuussa täydessä vauhdissa, joten toteutussuunnitelmien laadintaa tehtiin saman aikaisesti rakennusluvan hakemisen kanssa.

Runkoelementtien asennus alkoi elokuussa 2021 ja vesikatto oli asennettuna loka-marraskuussa 2021.

Urakkamuoto oli KVR, mutta arkkitehti- ja sisustussuunnittelu olivat erillisinä rakennuttajan hankintoina. Urakoitsija oli jo aiemmin toteuttanut vastaavan kohteen Kilpisjärven vaativissa olosuhteissa, joten urakan haasteet olivat hyvin tiedossa. Erityisiä rakentamisen aikaisia yllätyksiä ei ilmaantunut.

TEKIJÄT

Arkkitehtisuunnittelu:
Rauno Lehtinen, arkkitehti SAFA, Sigge Arkkitehdit Oy

Avustavat suunnittelijat:
Gunda Rozite, arkkitehti, Sigge Arkkitehdit Oy
Johanna Kuurila, hortonomi ja artenomi AMK, Sigge Arkkitehdit Oy

Faktat kohteesta

Hotel Cahkal

 • Sijainti | Kilpisjärvi
 • Käyttötarkoitus | Majoitusrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Basecamp & Adventure Oy
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 1 144 m2
 • Kokonaisala | 1 295 m2
 • Tilavuus | 4 490 m3
 • Investointikustannukset | 5 milj.€
 • Elinkaarikustannukset | 100 000 (investointi / 50 v.)€
 • Arkkitehtisuunnittelu | SIGGE Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Lapin Leisku Oy
 • LVIA-suunnittelu | LVI-Suunnittelu Pohjola Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sähkötapio
 • Sisustussuunnittelu | Puroplan Oy
 • Pääurakoitsija | Laplan Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Metos Oy, Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy
 • Puuosien toimittaja | Laplan Oy
 • Valokuvat | Aino Koivunen, Kristina Guberman & Cahkal Hotel
 • Teksti | Rauno Lehtinen