29.9.2023

Saunaravintola Luoto Kuopio

Luoto Kuopio on harmoninen lisä Kuopion kaupunkikuvaan. Eläväisen sataman kupeeseen, aallonmurtajan kärkeen rakennettu Luoto tarjoaa asukkaille ja matkailijoille kokonaisvaltaista hyvinvointia ruoan, juoman ja kylpemisen, sekä erilaisten aktiviteettien parissa.

Katso esittelyvideo.

Kuopio identifioituu veden äärellä olevaksi kaupungiksi ja näkyvällä paikalla sijaitsevan kokonaisuuden odotetaankin muovautuvan maamerkiksi. Rakennukset ovat veden ympäröimiä ja loistavat iltavalaistuksessa ympäristössä kuin majakka.

Kokonaisuus koostuu kahdesta rakennuksesta; saunaravintola Luodosta ja aktiviteetti- ja juhlakeskuksesta Lumosta. Kokonaisuus kulkee nimellä Luoto Kuopio.

Rakennuksen perusratkaisun ydin on modulaarisesti sisällä ja ulkona toistuva puurakenne, jonka rytmi ja toisto tuo rakennuksen hahmolle selkeyttä ja harmoniaa. Toistuva puurakenne on sisätiloissa ja terasseilla koko ajan läsnä, mikä rauhoittaa tilakokemusta ja luo tiloissa kulkemiseen ja tilasta toiseen siirtymiseen rituaalimaisen tunnelman. 

Ratkaisun ansiosta rakennus myös hahmottuu helposti kokonaisuutena ja sitä on helppo käyttää. 

Olemme käyttäneet mahdollisimman paljon kotimaisia materiaaleja ja puuta on kaikissa tiloissa. Puu on ekologinen, aito materiaali, johon liitetään lämpö, pehmeys ja harmonia. Puu merkitsee myös terveitä tiloja ja hyvää akustiikkaa.

Kontrastia on saatu yhdistämällä vaaleita ja mustia puupintoja. Rakennuksen sisällä musta puu on petsattua, mutta ulkona tumma pinta on saatu hiiltämällä. Puun hiiltäminen on perinteinen japanilainen tapa käsitellä rakennuksen ulkoseinän puuverhous. Menetelmä on japaniksi nimeltään Shou Sugi Ban. Puuta hiillettäessä sen luontaiset suoja-aineet aktivoituvat ja pinta kestää paremmin vaihtuvia sääolosuhteita eikä ole niin altis lahottajasienille. Suomessakin on perinteisesti hiilletty esimerkiksi maahan upotettavia aidan tolppia. Ulkotilojen puurakenteet ja terassien pinnat ovat käsittelemätöntä kuusta. Puu tulee harmaantumaan ja patinoitumaan ajan kanssa, mikä on harkittu ratkaisu. Luonnollisesti harmaantunut puupinta yhdistää rakennuksen visuaalisesti ja henkisesti satama-alueen vanhoihin harmaantuneisiin rakenteisiin ja juurruttaa rakennuksen tiukasti paikkaansa.

Kaupunkikuvassa rakennus on näkyvällä paikalla. Sen mittakaava ja muoto on tarkasti sovitettu paikkaan niin, että läheltä kokien ihmisen mittakaava säilyy, mutta kaukaa tarkasteltuna hahmo on kuitenkin ylväs ja näyttävä.

Luoto ei huuda läsnäoloaan, vaan varmaotteisesti ja rauhallisesti ottaa haltuun paikkansa ja roolinsa Kuopion sataman uutena maamerkkinä.

Tekniset ratkaisut

Rakennuksien hahmoa määrittävät ruudukkomaiset toistuvat kantavat liimapuiset pilari- palkkirakenteet (205mm x 215mm), jotka kohoavat toistuvina terasseilta näköalatasanteelle saakka. Rakennukset on perustettu esirakennetun syvätiivistetyn louhepenkereen päälle maanvaraisesti paikalla valaen. Myös muutoin rakennusrunko on kokonaisuudessaan toteutettu paikalla rakentaen sääsuojattuna. Kantavat palkit ja pilarit ovat tulleet määrämittaisina työmaalle. Niiden tarvitsemat työstöt on toteutettu työmaalla erityisellä huolellisuudella.

Rakennusten kantava runko koostuu pilari- palkkirakenteiden lisäksi rankarakenteisista seinistä. Väli- ja yläpohjien kantavat rakenteet on toteutettu viilupuupalkein. Palkistoväleihin on sijoitettu talotekniikan reititykset, esim. kerroksien ilmanvaihtokanavat. Ratkaisulla on vältetty ylimääräiset alaslaskut ja kotelot sekä mahdollistettu pilari- palkkirakenteiden esillä olo tiloissa. Ratkaisun mahdollisti suunnittelun toteutus mallintaen ja tekniikoiden tarkka yhteensovitus. Pilari-palkkirakenteiden liitokset on toteutettu piilokiinnitteisesti sekä osin selkeästi erottuvin tarkoin toteutetuin teräsosin.

Rakennuksien jäykistyksessä on hyödynnetty rankaseinien levyjäykisteitä ja pilariväleihin sijoitettuja vetotankoja. Vaakasuuntaisina jäykisteinä toimivat väli- ja yläpohjatasot. Rakennuksien vesikatot ovat loivia kumibitumikermikattoja. Päärakennuksen osalla on myös laaja kattoterassi sekä näköalatasanne portaineen. Rakennuksien toteutukseen on liittynyt huomattava määrä erikoisdetaljiikka, joissa on tullut huomioida niin tekninen toiminta, toteutettavuus kuin visuaalisen lopputulos. Päärakennuksen paloluokka on P2 ja rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Näkyvillä olevat pilari- palkkirakenteet on toteutettu massiivisina ilman erillistä palosuojausta. Muutoin kantavat rakenteet on palosuojattu levytyksin. Erillisiä palo-osastoja rakennuksissa ei ole muutamia teknisiä- ja varastotiloja lukuun ottamatta. Päärakennuksen yhteydessä olevat saunat ovat vaatineet paloteknistä suunnittelua poikkeavien kiuasratkaisujen vuoksi.

Rakennushanke

Rakennushankkeen aloitus ajoittuu 2016 alkuvuoteen, jolloin yhdessä Kuopion kaupungin kanssa ensimmäistä kertaa visioitiin aallonmurtajan päähän tulevasta puurakenteisesta saunamaailmasta. Tämän perusteella kaupunki rakensi aallonmurtajan, johon on sijoitettu myös matkustajasataman palveluita ja kaupunkilaisten virkistystoimintaa palvelevia rakenteita. Hankkeen tavoitteena on ollut elävöittää koko satama-aluetta ympärivuotisesti mahdollisimman ekologisella, laadukkaalla ja korkeatasoisella puuarkkitehtuurilla. Tässä tavoitteessa on onnistuttu. Tavoite oli myös käyttää suomalaista puuta, mikä onnistuikin urakoitsijan mukaan 100%:sesti. Varsinainen suunnitteluvaihe käynnistyi loppuvuonna 2020 ja rakentamaan päästiin kesäkuussa 2022. Rakennukset valmistuivat huhtikuussa 2023 (Luoto) ja toukokuussa 2023 (Lumo). Hankkeen suunnittelua ja rakentamisen aloitusta hidastivat osaltaan koronapandemia ja Ukrainan sota. Nämä syyt myös nostivat merkittävästi tiettyjen rakenneosien hintoja, sekä hidastivat toimituksia koko prosessin ajan. Onnistuneeseen ja tiukassa rakentamisaikataulussa valmistuneeseen projektiin vaadittiinkin urakoitsijan, tilaajan ja kaikkien suunnittelijoiden osalta venymistä, yhteistyötä ja soveltavia ratkaisuja. Urakkamallina oli projektinjohtourakka.

TEKIJÄT

Studio Puisto on matkailuun keskittyvä arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimisto. Nopeasti perustamisensa jälkeen, Studio Puisto valittiin lifestyle-lehti Wallpaperin* toimesta yhdeksi vuoden 2016 nousevaksi tähdeksi lukuisten toimistojen joukosta ympäri maailman. Toimisto on kasvanut kansainväliseksi tiimiksi, samalla kun pohjoismaiseen mentaliteettiin ja lähestymistapaan pohjautuvat projektit sijoittuvat ympäri maailmaa aina vuori-resortista Etelä-Koreassa, hyvinvointi-resortiin Kyproksella. Studio Puisto käyttää arkkitehtuuria välineenä luodakseen uusia elämyksiä ja hetkiä, sitoutuen samalla tinkimättömästi kestävyyteen.

Faktat kohteesta

Luoto Kuopio

 • Sijainti | Kuopio
 • Käyttötarkoitus | Saunaravintola, aktiviteettikeskus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Isompi Visio Oy
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 989 m2
 • Kokonaisala | 1 976 m2
 • Tilavuus | 3 520 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Studio Puisto Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Sitowise Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | Sitowise Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Sitowise Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sitowise Oy
 • Sprinklerisuunnittelu | Kuopion Finteco LVIS Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sitowise Oy
 • Sisustussuunnittelu | Studio Puisto Arkkitehdit Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennusliike Soimu Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Maarakennus: Koneurakointi Matti Miettinen Oy
  Maalämpökaivot: Sotkamon porakaivo Oy
  LVIS: Kuopion Finteco LVIS Oy
  Automaatiourakoitsija: Fidelix Oy
  Vihertyöt ja pihan kiveykset: Nurmikat Oy
  Lasikatot ja kaiteet: SK-lasi
  Vesikattotyöt: KerabitPro Oy
  Sadekourut, rännit ja kattotikkaat: Vesivek
  Väliseinämuuraukset: Muuraus JMJ Pykäläinen
  Lukitus, heloitus ja turvalaitteet: BLC Turva Oy
 • Puuosien toimittaja | Poltetut paneelit, rimat ja rungot: Rustic Wood, Liimapuut: Versowood Oy, Sisäverhouspaneelit: Aureskosken Jalostetehdas Oy
 • Muut materiaalit | Saunan kiuas: Refrak
  Kiintokalusteet: Kartanon mittakaluste
  Palokatkot: Pesfire Oy
  Laiturir: A-laiturit
  Saunojen hormit: Härmä Air
 • Valokuvat | Marc Goodwin & Riikka Kantinkoski