30.11.2023

Piilokoju

Helsingin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle rakennettu Piilokoju jatkaa aiemman Nattours-hankkeen yhteydessä suunniteltua ja rakennettua esteetöntä ulkoilureittiä. Piilokoju on tarkoitettu lietelintujen tarkkailuun, joita Vanhankaupunginlahdella on paljon. Piilokojun uumenista, puurimojen välistä voi tarkkailla lintuja niitä häiritsemättä. Rakennus on suunniteltu Helsingin kaupungin ympäristöasiantuntijoiden ja lintuharrastajien kanssa, jotta rakenne ja muoto on saatu optimoitua ja rakennus häiritsisi sitä ympäröivää luontoa mahdollisimman vähän.

Keskeisiä tavoitteita suunnittelussa oli maastoutuminen, ekologisuus ja yhtenäinen materiaalimaailma. Halusimme, että koju mahdollistaa luonnon ihailun ja siitä oppimisen sen sijaan että rakennus itse veisi huomion.

Rakenteeltaan Piilokoju on kelluva puurakenteinen lautta. Koju sijaitsee Natura-alueella ja jotta herkkä luontoympäristö pystyttiin pitämään mahdollisimman koskemattomana, koju rakennettiin valmiiksi toisella puolen lahtea ja hinattiin kokonaisena paikoilleen.

Piilokojun seinät, lattiat ja katto ovat kokonaan Suomessa kasvanutta lehtikuusta, samaa materiaalia, jota myös Nattours-reitin rakenteet ovat. Lehtikuusi on materiaalina säätä kestävää ja se harmaantuu kauniisti ajan kanssa. Kantavissa rakenteissa on osittain käytetty myös rautavihtrillillä harmautettua kuusiliimapuuta. Materiaalit, kuten myös rakennuksen dynaaminen muoto mahdollistavat rakennuksen sulautumisen luontoon. Sisällä Piilokojussa valo tihkuu kauniisti rimojen läpi sisään, luoden tilaan seesteisen ja turvallisen tunnelman.

Vanhankaupunginlahden alueen projekteissa tärkeää on ollut mahdollistaa luontoyhteyden syventäminen kaikille ihmisille. Kuten Nattours-reitti, on myös Piilokoju esteetön. Fyysisen esteettömyyden ohella halusimme Piilokojun olevan avoin ja kutsuva tila kaikille, ei vain lintuharrastajille. Sisään Piilokojuun mahtuu samanaikaisesti 40 henkilöä, mikä mahdollistaa esimerkiksi koululuokkien vierailut.

Paikalla tehtävät rakennustyöt on suoritettu mahdollisuuksien mukaan pitkälti käsityönä ja perinteisiä menetelmiä käyttäen, jotta ympäröivälle herkälle luonnolle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Esteettömän kulkureitin tukipilarit on esimerkiksi isketty paikoilleen käsikäyttöisellä juntalla. Luonnonsuojeluasiantuntijoiden lisäksi olemme tehneet aktiivisesti yhteistyötä lintuharrastajien kanssa, luoden tilasta optimaalisen myös heidän tarpeilleen.

Rakennuksen muoto ja aukotus on optimoitu suurempien ryhmien tarpeisiin niin, että etualalla istuvien tarkkailijoiden yli pystyy taempaakin kojusta näkemään luontoon. Sisätila on korkea vain juuri siellä missä korkeutta tarvitaan ja rakennus madaltuukin kaikilta sivuiltaan reunoja kohden maastouttaen sen luontevasti paikkaansa. Kiinteät kalusteet on mitoitettu lintujen tarkkailun ja kuvaamisen suhteen optimaalisesti.

Lintuja pystyy kuvaamaan ja tarkkailemaan seisten, istuen ja jopa lattialla veden pinnan tasossa maaten. Lattian rajaan ulottuvan tarkkailuaukon lasipintaan on tehty reikiä mistä läpi kuvaaminen onnistuu ilman häiritseviä heijastuksia.

Tekniset ratkaisut

Piilokoju on betoniponttoonien varassa kelluva rakennelma.  Rakenteessa on yhteensä 6 ponttoonia, joiden yhteenlaskettu kantavuus on noin 12.000 kg.  Ponttoonien kiinnitysrunko on tehty massiivipuusta (150×150) pulttiliitoksin. Kelluvan runkorakenteen päälle asennettiin piilokojun lankkulattiarakenne ja puupilarit.  Vesikattorakennetta tukevat pilarien varaan asennetut massiivipuupalkit (100×200). Katon erikoisesta muodosta johtuen palkkien ja pilareiden liitokset olivat työteknisesti haasteellisia, sillä ulkonäöllisesti ei sallittu näkyviin jääviä teräsosia (kuten kulmalevyjä). Risteävät liitoskohdat on vahvistettu piiloon jäävillä teräslevystä valmistetuilla jäykistysosilla. Osat on tehty rakentajan Staran omalla työverstaalla.  

Vesikatteena on sirotepintainen kumibitumikermi liimattuna vanerilevyalustaan.  Vesikatteen naamiointisuojana on tiheä puurimoitus. Ulkoseinien verhouksena on vinoon suuntaan asennetut puurimat, jotka toimivat samalla rungon jäykistyksenä. Piilokoju on ankkuroitu teräsketjuilla kiinni merenpohjaan upotettuihin betonipainoihin. Ankkurointiketjuissa on huomioitu meriveden korkeusvaihteluksi max 1 metri. Piilokojun edustan odotustila on oma kelluva rakenne ja sen on kiinnitetty piilokojuun ja pitkospuurakenteisiin nivelliitoksin.

Rakennushanke

Piilokoju on yksi Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa (2015-2024) esitetyistä virkistysrakenteista. Projektin suunnittelu alkoi 2019 ja suunnittelutyö kilpailutettiin keväällä 2020. Loppuvuonna 2020 piilokojun rakentamista varten haettiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta, joka myönnettiin keväällä 2021.

Rakentaminen aloitettiin vuonna 2021 Verkkosaaren rannassa, rakentamisesta vastasi Helsingin kaupungin liikelaitos Stara. Talvikaudella 2021-2022 toteutettiin sijoituspaikan ruoppaus ja sen edellyttämä maaperäselvitys. Piilokojun hinaus paikalleen toteutui syksyllä 2022 ja pitkosreitin ja odotustilan rakennustyöt tehtiin syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Piilokoju avattiin yleisölle kesäkuussa 2023.

Projekti oli monivaiheinen ja sen toteutuksessa oli useita viiveitä, johtuen alueen haastavuudesta ja ennakoimattomista tilanteista (vedenkorkeus, lupatarpeet, henkilövaihdokset ym.). Hyvä yhteistyö suunnittelijoiden, kaupungin asiantuntijoiden sekä toteuttajien kanssa oli keskeistä hankkeen onnistumisessa ja loppuunsaattamisessa.

TEKIJÄT

Studio Puisto on matkailuun keskittyvä arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimisto. Nopeasti perustamisensa jälkeen, Studio Puisto valittiin lifestyle-lehti Wallpaperin* toimesta yhdeksi vuoden 2016 nousevaksi tähdeksi lukuisten toimistojen joukosta ympäri maailman. Toimisto on kasvanut kansainväliseksi tiimiksi, samalla kun pohjoismaiseen mentaliteettiin ja lähestymistapaan pohjautuvat projektit sijoittuvat ympäri maailmaa aina vuori-resortista Etelä-Koreassa, hyvinvointi-resortiin Kyproksella. Studio Puisto käyttää arkkitehtuuria välineenä luodakseen uusia elämyksiä ja hetkiä, sitoutuen samalla tinkimättömästi kestävyyteen.

Faktat kohteesta

Piilokoju

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Lintujentarkkailukoju
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 58 m2
 • Kokonaisala | 58 m2
 • Tilavuus | 112 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Studio Puisto Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy
 • Pääurakoitsija | Puurakentajat Rakennus Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Odotustila: Odotustila: Axxa-Tech Oy
  Asennus ja ankkurointi: Lopen maa- ja vesirakenne Oy
 • Puuosien toimittaja | Stark, Metsätila-arviointi O. Nieminen Oy
 • Muut materiaalit | Piilokojun alla käytetyt ponttonit: Marinetek Finland Oy
  Odotustilan alla käytetyt ponttonit: Axxa-Tech Oy
 • Valokuvat | Marc Goodwin