28.2.2023

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus ”Pirtti”

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus Pirtti avasi ovensa lokakuussa 2021. Se kokoaa saman katon alle monenlaisia palveluja kaupungin asukkaille.

Read the article in English here.

Pudasjärven kaupungin rakennuttama mittavan kokoinen hirsirakennus Hyvän olon keskus Pirtti, kokoaa alleen lukuisia kaupungin tarjoamia palveluita. Rakennus otettiin käyttöön lokakuussa 2021. Suunnittelussa pyrittiin ”koko kansan Pirttiin”, joka toimisi kuin yhteisenä olohuoneena kuntalaisille. Tässä on onnistuttu – helposti lähestyttävässä Pirtissä toimivat niin kaupungin soteasema, kirjasto, työllisyys-, sosiaali- ja nuorisopalvelut kuin kansalaisopisto- ja kulttuuripalvelutkin. Lisäksi Pirtti pitää sisällään 300-paikkaisen auditorion, jossa voidaan järjestää tilaisuuksia, kuten konsertteja. Pirtin tiloissa on noin 150 henkilöä töissä.

Jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa henkilökunta otettiin mukaan ideoimaan rakennuksen tiloja. Esimerkiksi hoito-osastolla toteutettiin paljon ratkaisuja hoitajien toiveiden mukaan. Terveysaseman puolella työntekijöitä pohditutti hirsipintojen kestävyys ja puhtaanapito, mutta käyttöönoton jälkeen huolet ovat kaikonneet.

Pääosin kaksikerroksisen rakennuksen massa on jaettu sakaroihin, jolloin rakennus sopii ympäristönsä mittakaavaan. Rakennus on korkeimmillaan Ouluntien puolella ja mataloituu kaupungin keskustaa kohti. Vesikaton muotoilulla rakennukselle on luotu omaleimaista ilmettä ja tuotu luonnonvaloa sisään myös rakennuksen keskiosiin. Julkisivuissa vuorottelevat massiiviset hirsiseinät ja suuret lasipinnat, joiden kautta rakennuksen julkisimmat toiminnot avautuvat myös ulospäin.

Tekniset ratkaisut

Paloturvallisuussyistä on päädytty siihen, että potilashuoneita sisältävä osa eli hoito-osasto toteutettiin yksikerroksisena. Hoito-osasto on erotettu palomuurilla muista toiminnoista ja hirsi toimii kantavana rakenteena. Kohteen muut osat ovat 2–3 kerroksisia ja rakennusmassan keskellä 3-kerroksisessa osassa on pelkästään teknisiä tiloja. Korkeammalla osalla on käytetty niin sanottua sekarakennetta, jossa jäykistävänä rakenteina ovat teräsbetonipilarit sekä liittopalkit ja välipohjina ontelolaatat. Betonirakenteet jäävät pääosin hirsi- ja puurakenteiden alle.

Rakentamisessa on hyödynnetty painumatonta hirttä, jossa hirren rakenteessa olevat pystypuulamellit estävät perinteiselle hirrelle tyypillisen painumisen.

Rakennettavan tontin pohjaolosuhteet olivat haastavat, sillä sen toiselta laidalta jouduttiin louhimaan kalliota noin 10 000 kuutiota ja toisessa reunassa oli tehtävä mittavia massanvaihtoja. Perustukset on toteutettu sekä paikallavaluna että sokkelielementeillä.

Elinkaarihanke on tuonut kohteen toteuttamiseen omat erityispiirteensä. Esimerkiksi pintamateriaaleissa ja rakenneratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen. 20 vuotta on pitkä vastuuaika, joten huolellinen suunnittelu alkuvaiheessa on pois ylläpitokustannuksista.

Rakennushanke

Hyvän Olon Keskus Pirtti on toteutettu KVR-urakkana elinkaarivastuulla. YIT Suomi vastasi suunnittelusta ja rakentamisesta sekä 20 vuoden ylläpitojaksosta.

Toteutussuunnittelu käynnistettiin keväällä 2019 heti urakoitsijavalintapäätöksen jälkeen. Tontin raivaustyöt käynnistyivät heinäkuussa ja maanrakennustyöt sekä louhinta elokuussa, kun maisematyölupa oli saatu.

Hankkeen rakennuslupa saatiin syyskuussa, jonka jälkeen aloitettiin perustamistyöt sekä rungon rakentaminen. Hirsiasennukset käynnistettiin tammikuussa 2020. Vesikattotyöt sekä ulkoseinien hirsiasennukset valmistuivat kokonaisuudessaan alkusyksystä 2020. Sisävalmistusvaihe eteni lohkoittain keväästä 2020 alkaen ja ne luovutettiin tilaajan kalustamista varten kesäkuussa 2021. Hanke kokonaisuudessaan luovutettiin tilaajalle syyskuussa 2021.

Keskeiset opit hankkeesta: Tilaajan tekemä hankesuunnitelma oli jo tarjousvaiheessa hyvällä tasolla ja eri toiminnoille määritetyt vaatimukset sekä hankintavastuut kirjattu selkeästi. Jatkosuunnittelu oli nopeasti käynnistettävissä näiden vaatimusten pohjalta, mutta vaati kuitenkin tiivistä yhteistyötä käyttäjien edustajien kanssa, jotta saatiin varmistettua soveltuvat toiminnalliset sekä tekniset ratkaisut.

Käyttökokemukset

Hyvän olon keskus Pirtistä on muodostunut nimensä mukaisesti kuntalaisten olohuone. Palveluiden keskittyminen saman katon alle on koettu asiointia ja arkea helpottavana. Kuntalaiset ovat kehuneet kuinka samalla reissulla tulee aiempaa sujuvammin poikettua kirjastossa tai taidenäyttelyssä. Koska Pirtti on suuri ja täynnä erilaisia palveluita on opasteiden merkitys noussut esiin, näitä onkin jouduttu kehittämään. Myös infopisteen toiminnan merkitys korostuu, koska asiakkaiden tarpeet ovat moninaiset. Henkilökunta on löytänyt uudet toimitilat viihtyisiksi ja toimiviksi. Hoitopuolella arvostetaan sitä, että tilojen käyttäjät ovat saaneet olla mukana tilojen suunnittelussa ja käytännöllisyys on huomioitu. Palveluiden ollessa saman katon alla on yhteistyö eri palveluiden tuottajien välillä helpottunut ja on
löydetty myös uusia toimintamalleja

TEKIJÄT

Vuonna 1980 perustetun arkkitehtitoimistomme juuret ovat Oulussa. Lukkaroinen Arkkitehdit on kasvanut yhden miehen yrityksestä jo noin 90 taitavan suunnittelijan työyhteisöksi, jolla on vahvat perheyritysarvot. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme, joten huolehdimme aina henkilöstömme hyvinvoinnista. Toimistolla on nykyisin kolme luovien ja innovatiivisten ihmisten toimistoa, jotka sijaitsevat Oulussa, Helsingissä ja Turussa. Lukkaroinen Arkkitehdit on monialainen ja idearikas työyhteisö, joka koostuu muun muassa arkkitehdeista, sisustusarkkitehdeista, rakennusarkkitehdeista ja graafisen suunnittelun osaajista.

 • Anna palautetta Puu-lehdestä

Faktat kohteesta

PUDASJÄRVEN HYVÄN OLON KESKUS "PIRTTI"

 • Sijainti | Pudasjärvi
 • Käyttötarkoitus | Sote- ja kulttuurirakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Pudasjärven kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2021
 • Kokonaisala | 9 349 m2
 • Tilavuus | 52 200 m3
 • Investointikustannukset | 25 000 000 €
 • Arkkitehtisuunnittelu | Lukkaroinen Arkkitehdit Oy / Laura Sorri, Johanna Kalliainen, Heidi Kurttio, Diana Lavric, Mikko Alatarvas, Pirkko Kukkurainen, Liina Yasin, Päivi Juvonen Kilpailuvaihe: Ulla-Maija Aarnio, Merja Pesonen, Teemu Pulkkinen, Simo Rasmussen, Saana Sirola, Kristiina Heikura
 • Rakennesuunnittelu | WSP Finland Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | Akukon Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Paloässät Oy
 • LVIA-suunnittelu | Plan-Air Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sisustussuunnittelu | Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Pohjatutkimus: AFRY Finland Oy, Sairaalatekniikan asiantuntija: Sitowise Oy, Energia- ja elinkaariasiantuntija: Green Building Partners Oy
 • Pääurakoitsija | YIT Suomi Oy
 • Puuosien toimittaja | Kontiotuote Oy
 • Valokuvat | Raimo Ahonen ja Pudasjärven kaupunki
 • Teksti | Inkariina Sipiläinen, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, YIT, Pudasjärvi