27.5.2024

The International Award for Wood Architecture: Saint-Méen-le-Grand – Yhteisöuimalan kunnostus ja laajennus

Saint-Méen-Le-Grandin yhteisöuimalalle on myönnetty kansainvälisen lehdistön puuarkkitehtuuripalkinto. Palkinnon tavoitteena on tuoda esille ja palkita puuarkkitehtuurin huippuosaamista. Vuosittain jaettavalla palkinnolla halutaan rohkaista innovatiiviseen arkkitehtuuriin ja yhdistää maita, joissa puurakentamista pidetään tärkeänä. Voittaja julkistettiin Ranskassa järjestetyssä puurakentamisen tapahtumassa ”Forum International Bois Construction” huhtikuussa 2024.

Bretagnen provinssissa sijaitsevan Saint-Méen-Le-Grandin yhteisöuimala rakennettiin vuonna 1994, ja sitä on kunnostettu ja laajennettu useaan otteeseen vuosina 2008, 2013 ja 2015. Rakennuksen alkuperäisessä arkkitehtuurissa on muurattuja holveja, puinen runko ja paikallisille omakotitaloille tyypillinen liuskekivikatto. Kompleksi eroaakin lähitaloista vain kokonsa puolesta, ollen julkisen tehtävänsä vuoksi näitä hieman suurempi.

Arkista arkkitehtuuria ei muutettu aiemmissa laajennushankkeissa, ja lopputuloksena oli sekalainen kokoelma erilaisia harkko- ja puurunkoisia seiniä. Heikkolaatuinen, huonokuntoinen rakennusrykelmä pisti erityisesti silmään Saint-Méen-le-Grandin luostaria vastapäätä, ja hankkeella oli siksi kaksi merkittävää tavoitetta: nykyisten rakennusten peruskorjaaminen (altaat, rakenne, kaikki seinät ja laitteet) ja uuden uima-altaan rakentaminen luostarin puoleiseen päätyyn.

Näkymät avautuvat lounaassa oleville urheilukentille, luoden avoimen maaseutumaiseman tunnelmaa. Nykyarkkitehtuuri pyrkii resurssien säästämiseen, ja tässäkin on päädytty säilyttämään mahdollisimman paljon nykyisestä päällysrakenteesta kohteen ominaisuudet huomioiden.

Kohteen arkkitehdit päätyivät kolmeen pääperiaatteeseen:

  1. Yhdistämään nykyisten rakennusten eriävät tilavuudet kokonaisuudeksi noudattamalla modernin arkkitehtuurin periaatteita.
  2. Valitsemaan rakenne- ja eristysjärjestelmät, jotka palauttavat julkisten tilojen yhtenäisyyden samalla kun ne varmistavat uuden rakenteen vesitiiviyden ja eristyksen.
  3. Hyödyntämään rakennuspaikan maaston avaamalla sisätilat kohti laajempaa maisemaa ja horisonttia.

Suuret liuskekivipinnat auttavat uutta uima-allasta sulautumaan vanhaan, luoden vaikutelman ympäröivään maisemaan avautuvasta allaskokonaisuudesta.

Julkisivu on verhoiltu kauttaaltaan mustalla puulla, ja vanhaan rakenteeseen avatut uudet sisäänkäynnit liittävät uimalan entistä tiiviimmin osaksi kaupunkia. Kaikki lattiat on päällystetty yhtenevällä 12,5 x 12,5 cm neliölaatalla, joka mustan puuverhouksen tapaan tuo kokonaisuuteen kaivattua yhtenäisyyttä.

RAUM pyrki säilyttämään olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Resurssien säästäminen oli hankkeessa tärkeää, minkä vuoksi nykyisiä rakenteita korjattiin ja muokattiin sen sijaan, että niitä olisi tuhottu uudisrakentamisen tieltä. Rakennus oli alkujaan melko tavanomainen ja karismaton.

Puuverhouksen väri työstettiin mahdollisimman lähelle liuskekiven tummia sävyjä, jotta rakennuksesta saataisiin yhtenäinen kokonaisuus. Muodoltaan monimutkainen rakennus maalattiin valkoiseksi koko tilan yhtenäistämiseksi, jolloin eri kerrokset ja rakenteet erottuvat vain niiden luomien varjojen ansiosta.

Pääuima-altaan suuri erkkeri-ikkuna sallii uimareiden ihailla edessään avautuvaa maisemaa. Kohteesta onkin upeat näkymät ympäröivälle alueelle, ja sisä- ja ulkotilat yhdistyvät toisiinsa luontevasti.

TEKIJÄT

RAUM on vuonna 2007 perustettu arkkitehtuuritoimisto, jossa kehitetään tutkimusta ja kokeilua nykyaikaisen asumisen muodoista.

Faktat kohteesta

Saint-Méen-le-Grand

  • Sijainti | Ranska
  • Käyttötarkoitus | Yhteisöuimala
  • Valmistumisvuosi | 2022
  • Kokonaisala | 1 338 m2
  • Arkkitehtisuunnittelu | RAUM
  • Valokuvat | Charles Bouchaïb
  • Teksti | RAUM