29.9.2023

Turun Kauppatorin Toripaviljongit

Turun toripaviljonkien kaupunkikuvallinen idea perustuu tavoitteeseen luoda pienempiä ihmisen mittakaavassa olevia tiloja Turun kauppatorille sekä liittää maanalainen pysäköintilaitos yllä olevaan kaupunkitilaan.

Paviljonkirakennukset sijaitsevat kauppatorin reunoilla ja rajaavat torin suurta kaupunkitilaa pienempiin osakokonaisuuksiin. Toripaviljonkeja on kolme, suurin sijaitsee Eerikinkadun puolella toria ja kaksi pienempää Kauppiaskadun ja Aurakadun puolella.

Read the article in English here.

Paviljonkirakennukset nousevat maasta kuin puut ja liittävät toriparkin yllä olevaan toritilaan. Portaat, hormit, keittiöt ja muut tekniset tilat ovat kätkettyinä umpinaisten puurunkojen sisään. Paviljonkien kattojen rakenne sulautuu saumattomasti puurunkoihin, muistuttaen luonnon latvuston tarjoamaa suojaa ja luoden suojaisia ihmisen mittakaavassa olevia tiloja. Kattojen alla avautuu viihtyisiä kohtaamispaikkoja niin sisä- kuin ulkotiloissa. Toripaviljongeissa yhdistyvät porrashuoneet, tekniset tilat sekä monenlaiset ravintola- ja liiketilat.

Puulla on merkittävä rooli paitsi tässä vertauskuvassa, myös lämmön ja viihtyisyyden tuojana ravintoloille, liiketiloille ja suojaisille ulkotiloille. Puu luo kauniin kontrastin torin muutoin pääosin kiviseen materiaalipalettiin. Julkisivut ja alakatot on peitetty yhtenäisillä liimapuupalkeilla. Sisätiloissa oleva puualakatto luo hyvän akustiikan ja tarkkaan harkitut pitkät räystäät suojaavat tehokkaasti puujulkisivua sateelta. Julkisivuun on integroitu miellyttävät ja lämpimät puiset penkit, joissa ohikulkijat voivat levähtää hetken. Puun käyttö rakennusmateriaalina auttaa myös vähentämään kokonaisvaltaista hiilijalanjälkeä.

Tekniset ratkaisut

Rakenteellisesti paviljongit ovat osa maanalaisen Toriparkki paikoituslaitoksen betonirakennetta porrashuoneiden osalta, jotka nousevat paviljonkien sisällä toritasolle. Paviljonkirakennukset ovat hybridirakenteisia. Julkisivun ja sisäverhouksen liimapuun taakse on sijoitettu sekä teräs- betoni- kuin puurakenteet että talotekniikka pitäen rakennusten tärkeimmän elementin, puujulkisivun koskemattomana.

Katto on teräsrakenteinen, jonka päällä on cnc-jyrsitty puurakenne. Vesikatto on vaaleanharmaaksi maalattu huopakatto. Katon alla olevat julkisivut ovat liimapuupalkkirakenteisia ja lasia. Liimapuupalk-kirakenne muodostaa paviljonkien ainutlaatuisen muodon. Puujulkisivu ulottuu ulkotilasta sisätilaan ja häivyttää tilojen välistä rajaa. Toripaviljonkirakennuksissa on yhteensä yli 2000 liimapuupalkkia.

Rakennesuunnittelijalle merkittävimmät haasteet loivat laajat lasitetut alueet ilman jäykistäviä rakenteita sekä pitkät räystäsulokkeet. Kokonaisjäykistys toteutettiin käytännössä teräsbetonisten hissikuilujen sekä kannen päälle ulkoseinien sisään toteutettujen jäykistysrakenteiden avulla.

Räystäsulokkeiden rakenteelliset haasteet liittyivät erityisesti räystäslinjan taipumaan sekä kylmäsiltoihin. Ulokkeiden pituus räystäällä on pahimmillaan noin 4 metriä molemmin puolin, kun koko katon poikkimitta yhteensä vastaavassa kohdassa on noin 13 metriä. Lisäksi katolle, ja erityisesti räystäslinjalle, tavoiteltiin hoikkaa visuaalista ilmettä. Räystäiden taipuma mitoitti kannatinpalkit, joiden muotoa pyrittiin optimoimaan parametrisen suunnittelun avulla.

Rakennusten palotekninen periaate perustuu automaattiseen sammutusjärjestelmään. Puujulkisivut ja sisätilat suojataan sprinklauksella. Räystäille on asennettu automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jolla ulkopuolisen palon syttyessä pelastuslaitos saa tilanteesta hälytyksen.

Rakennushanke

Hanke toteutui jaettuna urakkana, puuosatoimituksen ja rakennusurakkaan kuuluvan asennustyön yhteensovittaminen vaati osapuolilta avointa yhteistyötä.

Kuuden kuukauden ja kahdeksan vaihtoehtoisen mallin jälkeen löytyi toteutuskelpoinen ratkaisu julkisivun puurakenteeksi. Valitun ratkaisun mahdollisti moniammatillisen osaamisen ja materiaalituntemuksen käyttäminen jo mainitun avoimen yhteistyön avulla.

Julkisivun muodostavien liimapuukaarien asennustyö oli hankkeen suuritöisin osuus. Asennustyön haastavuus tunnistettiin varhaisessa vaiheessa ja työkuormaan osattiin varautua. Julkisivun kaarevan muodon toteutukseen mahdollistivat 3d- mallinnus ja cnc-jyrsityt asennussapluunat.

Eri ammattiryhmien, suunnittelijoiden ja tilaajan välisellä hyvällä sekä avoimella yhteistyöllä saadaan puurakentamista näyttävästi eteenpäin.

Aikataulun osalta suunnittelu ja tuotekehitys toteutui 2020 helmikuusta kesäkuuhun, julkisivupalkkien valmistus 2020 lokakuusta 2021 syyskuuhun. Toripaviljongit valmistuivat kesällä 2022 ja Turun uusi kauppatori avattiin syyskuussa 2022.

TEKIJÄT

Schauman & Nordgren Architects on vuonna 2016 perustettu suomalais-tanskalainen arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelustudio. Studio keskittyy luomaan arkkitehtuuria, joka luo omistajuutta ja johtaa parempaan fyysiseen ympäristöön. SNA on sitoutunut luomaan parempia tiloja ja elinympäristöjä yhteistyön ja eri sidosryhmien avoimen vuoropuhelun kautta. Studion nuoresta iästä huolimatta, SNA on ehtinyt kerätä mainetta niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa, mm. kilpailumenestysten ja eri rakennushankkeiden kautta.

Arco Architecture Company syntyi vuonna 2021 viiden arkkitehtitoimiston yhdistyessä Suomen monipuolisimmaksi alan toimijaksi. Toimipisteemme sijaitsevat Turussa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Yli 200 asiantuntijan myötä Arcolla on tarjota valtava määrä monipuolista suunnittelukokemusta, laajaa asiakasnäkemystä ja toimitusvarmuutta. Arco panostaa jatkuvasti henkilöstömme osaamiseen ja suunnittelutyömme kehittämiseen, laadukkaaseen arkkitehtuuriin, digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen.

Faktat kohteesta

Turun Kauppatorin Toripaviljongit

 • Sijainti | Turku
 • Käyttötarkoitus | Julkinen rakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 641 m2
 • Kokonaisala | 1 053 m2
 • Tilavuus | 5 300 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Schauman & Nordgren Architects & Arco Architecture Company
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Palotekninen suunnittelu | LK Paloinsinöörit Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sitowise Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sitowise Oy
 • Pääurakoitsija | Rakennustoimisto Jussit Oy
 • Muut rakennusliikkeet | Metalliasennus Huuhka Oy
 • Puuosien toimittaja | Paattimaakarit Oy
 • Muut materiaalit | Turun Lasipalvelu Oy - lasijulkisivut
  VMT Steel Oy
 • Valokuvat | Tuomas Uusheimo ja Ludvig Holtenäs