9.7.2020

Asunto-osakeyhtiö Rakuunantien lisäkerroshanke

Lisäkerroksen suunnittelu Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevaan 1959 valmistuneeseen Eino Tuompon suunnittelemaan asuinrakennukseen käynnistettiin taloyhtiön aloitteesta, pontimena oli linjasaneerauksen rahoitustarve sekä aikataulullinen synergiaetu.

Suunnittelu käynnistyi vuoden 2011 keväällä ja kohde valmistui vuoden 2015 keväällä. Prosessi oli pitkähkö, sillä hanke vaati toteutuakseen poikkeusluvan niin rakennusoikeuden kuin asemakaavassa määritellyn kerrosluvun ylittämisen johdosta.

Rakuunantie sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla, 1950-60 -luvuilla tyylillisesti yhtenäisesti rakentuneella alueella. Sen varrella sijaitsevat asuinrakennukset on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi, mutta alueen rakennuksia tai rakennuskokonaisuutta ei ole kuitenkaan suojeltu. Tiivistämisstrategiansa mukaisesti kaupungin kanta lisärakentamiseen oli suopea.

Poikkeamispäätöstä valmisteltaessa kaupunkisuunnitteluvirasto laati selvityksen ympäristön muidenkin rakennusten korottamismahdollisuudesta. Rakuunantie 1:stä muodostui eräänlainen kokeilu- ja pilottikohde.

Olevassa rakennuksessa ei ollut varsinaista käyttöullakkoa ja vesikaton ja yläpohjan rajaama tila oli liian matala ullakkorakentamiseen. Siksi lisärakentaminen toteutettiin uutena lisäkerroksena. Päädyttiin ratkaisuun, jossa huoneistojen ala on sisäänvedettynä pitkistä julkisivulinjoista ja huoneistojen edustalla on pitkä avoterassi.

Vanha aumakatto purettiin, sen reunaosat lisäkerroksen ympärillä ja räystäät rakennettiin vanhan mallin mukaisesti. Olevat porrashuoneet korotettiin uusien asuntojen lattian tasoon. Hissejä ei jatkettu ylimpään kerrokseen, joten uudet asunnot eivät ole esteettömiä. Tässä mielessä lisäkerros on lupaprosessissa rinnastettu ullakkorakentamiseen.

Lisäkerroksessa on kuusi uutta huoneistoa, kaksi joka porrashuoneessa. Uudet asunnot ovat läpitalon kaksioita, päädyissä ovat isommat kolmiot, jotka avautuvat kolmeen suuntaan. Lisäkerroksen rakenteiden suunnittelussa noudatettiin RakMK E1 kohtaa 6.2.3, jonka perusteella enintään 7-kerroksisen P1-luokan rakennuksen lisäkerros voidaan rakentaa puurakenteisena. Rakenteet on palosuojattava verhouksin.

Puurakenteiset seinät ja katto toteutettiin Koskisen Oy:n puuelementteinä. Lisäkerroksen pitkät julkisivut on verhoiltu valkoisella matalaprofiilisella teräslevyllä ja päädyt sileällä julkisivulevyllä. Ikkunat ja ovet ovat puualumiiniset ja julkisivun väriset. Eteläsivun terassilla jakoseinät ovat levyverhoillut. Kaiteet ovat teräspinnakaiteet. Isojen ikkunapintojen ylle suunniteltiin markiisit. Julkisivumateriaalit toistavat vanhan rakennuksen materiaalimaailmaa ja ovat loogisia kevytrakenteiseen rakennusrunkoon, jollaisena lisäkerros tuli rakennettavuusselvityksen perusteella toteuttaa. Lattiarakenne on vanhan betonilaatan päälle asennettu teräspalkkiarina ja teräslevy-betonirakenteinen asennuslattia.

Vanhat olevien huoneistojen hormit jatkettiin vesikatolle saakka. Osa vanhoista hormeista siirrettiin vaakasuuntaisesti lattiarakenteessa. Uusiin huoneistoihin tehtiin vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen koneellinen tulo-poistojärjestelmä varustettuna lämmön talteenottolaitteella.

Faktat kohteesta

Asunto-osakeyhtiö Rakuunantien lisäkerroshanke

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Asuntoverstas Attic Fund
 • Kokonaisala | 421 m2
 • Tilavuus | 1 472 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
 • Rakennesuunnittelu | Kiratek Oy
 • LVIA-suunnittelu | Profil-Bau Consulting Oy
 • Sähkösuunnittelu | Profil-Bau Consulting Oy
 • Sisustussuunnittelu | Kirsi Valanti
 • Pääurakoitsija | Consti Julkisivut Oy
 • Valokuvat | Tuomas Uusheimo
 • Teksti | Minna Lukander