15.7.2020

Kauppis-Heikin koulu

Uusi Kauppis-Heikin koulu rakennettiin Iisalmen keskustan liepeillä olevalle Peltosalmen asuinalueelle entisen sisäilmaongelmista kärsineen 1960- luvun punatiilisen koulun paikalle.

Koulun ympäristö on alavaa 1960- ja 70- luvuilta peräisin olevaa pientaloaluetta, jonka ilmettä hallitsevat matalat loivakattoiset punatiilirakennukset ja vehreä kasvillisuus. Vanha koulu sopeutui hyvin tähän ympäristöön, mutta ei julkisen rakennuksen roolistaan huolimatta juurikaan erottunut ympäröivästä rakennuskannasta.

Iisalmen kaupunki toivoi uuden koulun materiaaliksi massiivihirttä sen terveellisten ja ekologisten ominaisuuksien vuoksi. Kauppis-Heikin koulusta haluttiin rakentaa terve ja terveellinen koulurakennus. Perinteisesti ajateltuna matala punatiilinen ympäristö ei ole kovin luonteva paikka hirsitalolle, joten lähdimme luomaan arkkitehtuuria, joka sovittaa rakenteellisesti täysin erilaisen uudisrakennuksen ympäristöönsä.

Halusimme välttää perinteisen hirsirakentamisen stereotypiat ja luoda täysin nykyaikaisista lähtökohdista ponnistavaa hirsiarkkitehtuuria. Hirsirakentamisen luontaista karheutta ei kuitenkaan haluttu kätkeä, vaan talossa on säilytetty hirsinurkat sekä följarit pultteineen reilusti näkyvissä. Materiaalin tuntua on korostettu massiivisilla vinoilla puupilareilla ja palkistoilla.

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa korostuvat vaakalinjaisuus ja selkeys niin, että julkisen rakennuksen rooli paikan dominanttina toteutuu. Tämä syntyi luontevasti liikuntasalin ja muiden korkeiden rakenteiden sijoittelulla. Korkeampia osia on hyödynnetty myös luontevina paikkoina aurinkopaneelien sijoitukselle. Kattomaailman loivaa vaakalinjaisuutta on rikottu vapaamuotoisella kulmikkuudella. Kulmikkuus jatkuu myös katoksissa ja pääaulan alakatossa, joka myötäilee ulkokaton linjoja.

Toiminnallisesti koulu rakentuu ruokalan, näyttämön ja luokkasiipiä yhdistävän valoaulan ympärille. Nämä tilat voidaan monipuolisesti yhdistää toisiinsa erilaisten taittoseinien avulla. Tiloihin on haettu valoisuutta ja läpinäkyvyyttä suurien lasiseinen avulla.

Opetustilat jakaantuvan kahteen soluun ja taitoaineiden siipeen, jolla on oma sisäänkäynti rakennuksen pohjoispuolella. Molemmissa soluissa on tilava aula, joka mahdollistaa erilaisten oppimis- ja leikkitilanteiden järjestelyt. Aulat sekä luokat avautuvat tarpeen mukaan taittoseinien välityksellä toisiinsa. Aulojen ja solujen sisustuksessa kullakin on oma tunnusvärinsä, joka helpottaa paikan hahmottamista. Pienimpien solussa, jossa opiskellaan eskarista kolmanteen luokkaan, aulan sisustus on enemmän leikinomaista satuseinineen, joiden sisälle voi mennä opiskelemaan ja jotka toimivat myös leikki- ja piilopaikkoina.

Solujen väliin jää pienimittakaavainen sisäpiha, joka toimii välituntialueiden sisäänkäynti- ja oleskelupihana. Koulun läheisyydessä on vanhastaan laajat välitunti- ja leikkialueet joita uudet rakenteet ja alueet täydentävät tarjoten suojaa ja pienipiirteisempää ympäristöä. Välituntikatoksena toimivat solujen päissä olevat räystäiden jatkeet, jotka on kannatettu massiivisilla puurakenteilla. Tämä katoksen seinä on verhoiltu lämpimän värisellä rimoituksella, joka kääntyy alareunastaan penkiksi. Näin pyritään muodostamaan mielenkiintoista ja viihtyisää välituntiympäristöä rakenteellisin keinoin.

Faktat kohteesta

Kauppis-Heikin koulu

 • Sijainti | Iisalmi
 • Käyttötarkoitus | Koulu
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Iisalmen kaupunki
 • Valmistumisvuosi | 2017
 • Kerrosala | 1 973 m2
 • Kokonaisala | 2 125 m2
 • Tilavuus | 9 197 m3
 • Investointikustannukset | 4 670 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Rainer Qvick / QVIM Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy
 • LVIA-suunnittelu | LVI-Planor Oy
 • Sähkösuunnittelu | Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
 • Pääurakoitsija | KVR-urakoitsija: Rakennusliike Kuoma Oy
 • Puuosien toimittaja | Honkakartano Oy
 • Valokuvat | Mikko Auerniitty
 • Teksti | Petteri Hiltunen