29.9.2023

Lukio ja kulttuuritalo Monio

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on Tuusulan Hyrylän keskustaan, Hyrylän entiselle varuskunta-alueelle rakennettava uusi kulttuuritalo ja koulurakennus.

Read the article in English here.

Monio edustaa monitoimitalokonseptia, jossa koulurakennuksen yhteyteen keskitetään muiden julkisten toimijoiden tiloja ja tällä tavalla kaikki toimijat saavat paremmat tilat kuin mihin heillä olisi erikseen mahdollisuutta, mikä tarkoittaa Monion tapauksessa huomattavaa kulttuuripainotusta tavanomaiseen koulurakennukseen verrattuna. Rakennuksen tilat tulevat Tuusulan lukion lisäksi Tuusulan Opiston, Tuusulan Kuvataidekoulun sekä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttöön. Monipuolinen käyttö tuo kaikenikäisiä kuntalaisia yhteen ja kannustaa eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Monio on ensimmäinen 3-kerroksinen hirsikoulu ja yksi isoimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Suomessa. Rakennuksen laajuus on 8773 br-m2. Edistyksellinen puurakennus yhdistää nykyaikaisen puurakentamisen eri menetelmiä uudella tavalla. Runsaan hirren käytön lisäksi myös välipohjat, pilarit ja vesikattorakenne tehdään puusta, mikä tekee rakennuksesta hyvin pitkälle puurakenteisen.

Rakennuksen arkkitehtuuri heijastaa ympäröivän entisen varuskunta-alueen ryhdikästä henkeä sekä sen historiallisten rakennusten ominaispiirteitä massoittelunsa, julkisivujensa, materiaaliensa sekä sisätilansa kautta. Hirsirakentamisella on Tuusulassa pitkät perinteet ja myös Monion tontilla sijaitsee suojeltu hirsirakenteinen Rakennus 10. Lisäksi Monion tontilla sijaitsee varuskunta-aikainen punatiilinen varastorakennus, joka rajaa yhdessä Rakennus 10:n ja uudisrakennuksen kanssa vehreän puistomaisen toiminnallisen piha-alueen. Pihan käytävät ja aukiot päällystetään punaisella maatiilellä, mikä kytkee puurakennuksen ympäröivän alueen punatiilisyyteen. Rakennuksen julkisivut ovat nykyaikaista teollista hirttä ja katto sinkittyä peltiä. Pihan puoleisissa sisäänkäyntikatoksissa on tiiliverhous.

Monion rakennus koostuu kuudesta 3-kerroksisista, harjakattoisesta hirsitalosta, joilla on hirsiseinät sekä julkisivussa että sisätilassa aulan puolella. Hirsitalojen väliin jää korkeaa sisäkatutilaa sekä katoksia sisäänkäynneille. Aulatilat sijoittuvat sisäkaduille ja oppimisalueet hirsitaloihin. Uudenlaista oppimisympäristöä edustavat oppimisalueet koostuvat kokoavasta oppimisaulasta sekä sitä ympäröivistä erikokoisista oppimistiloista. Oppimisalueiden toiminta laajenee sisäkaduille aulatilojen avoimiin oppimistiloihin. Rakennuksen kaksi salitilaa, isompi juhla- ja liikuntasali sekä pienempi auditoriosali mahdollistavat erilaisten kulttuuritilaisuuksien järjestämisen salien arkikäytön ohella.

Monion arkkitehtisuunnitelma perustuu yleisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 2018 voittaneeseen ehdotukseen.

Tekniset ratkaisut

Monion rakennuksen palotekninen kokonaisuus on suunniteltu voimassa olevien asetusten raja-arvojen mukaan, muutamalla poikkeamalla asetuksista. Rakennuksen paloluokka on P2 ja se on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Poikkeamia P2-paloluokan raja-arvoihin on paloteknisessä suunnitelmassa yhteensä kolme: aulatilojen ja ison salin muodostama palo-osasto on suurempi kuin asetuksen mukainen palo-osaston enimmäiskoko, maantasokerroksen palonsuojakäsittely on pystytty jättämään pois ulkoseinän massiivirakenteeseen vedoten sekä rakennuksen korkeus on hieman yli asetuksen mukaisen enimmäiskorkeuden. Paloteknisen kokonaisuuden suunnittelussa yksi ratkaiseva kysymys oli palosuojaamattoman puupinnan määrä sisätilassa. Kokonaisuus saatiin lopulta suunniteltua siten, että mitään hirsiseiniä ei ole tarvinnut verhoilla paloteknisistä syistä piiloon.

Rakennuksen kantava runko koostuu pääosin liimapuupilareista, teräksisistä WQ-palkeista ja puisista kerto-ripa-laattavälipohjaelementeistä. Rakennuksen runko on jäykistetty liimapuudiagonaalien sekä betonisten porras- ja hissikuilujen avulla. Hirsiseinät ovat rakennuksen kantavasta rungosta erillinen rakenne ja toimivat sekä ulko- että väliseininä. Vesikattorakenne on rakennettu puusta paikan päällä. Rakennuksen betonirakenteisia osia ovat alapohja, porrashuoneet, hissikuilu, väestönsuojat sekä kahden salin seinät ja katto.

Akustisessa suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota puurungon detaljiikkaan tilojen ja kerrosten välillä, sekä musiikin tilojen ja kahden salin akustiikkaan. Monion salit on toteutettu muunneltavalla akustiikalla, jonka ansiosta huoneakustiikkaa voidaan säätää käyttötarkoituksen mukaan sivuseinien rullaverhojen ja katon laskettavien akustiikkaelementtien avulla. Musiikin tilat on toteutettu huone-huoneessa-rakenteella.

Erikoisratkaisuna Monion liikunta- ja juhlasali on varustettu katosta laskettavilla sähkönjakeluristikoilla, joilla järjestetään pistorasiat 200 ylioppilaskokelaan pöytien läheisyyteen yo-kirjoitustilanteessa ja tällä tavalla salin käyttötarkoitusta pystytään vaihtamaan sujuvammin liikunta-, juhla- ja yo-kirjoituskäytön välillä.

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. IV-konehuoneet sijoittuvat ullakolle, yksi kunkin hirsitalon päälle. IV-koneiden raitisilma otetaan harjakattojen alta päätykolmioista pienempien julkisivusäleiköiden ja niiden taakse sijoittuvien raitisilmakammioiden kautta. Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö. Vesikatolle on sijoitettu aurinkokeräimiä yhteensä noin 500 m2. Rakennuksen energialuokka on A.

Rakennushanke

Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monion suunnittelusta järjestettiin vuonna 2017-2018 yleinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaksi valittiin 58 ehdotuksen joukosta AOR Arkkitehtien kilpailuehdotus ”Monikko”. Voittajaehdotuksessa Moniota esitettiin rakennettavaksi ensimmäisenä 3-kerroksisena hirsikouluna, jonka myötä hanketta lähdettiin viemään eteenpäin suomalaisen puurakentamisen pioneerikohteena.

Arkkitehtuurikilpailun ratkeamisen jälkeen Tuusulan kunta päätti toteuttaa Monion rakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen pohjautuvana elinkaarihankkeena. Elinkaariurakan kilpailutus käytiin vajaan vuoden kestäneellä neuvottelumenettelyllä 2018-2019 ja elinkaariurakan palveluntuottaja valittiin kesällä 2019. Kilpailutuksen hävinnyt urakoitsija teki kuitenkin valituksen kilpailutuksen ratkaisusta, minkä seurauksena Tuusulan kunta päätti keskeyttää elinkaariurakan hankinnan syksyllä 2019. Hankkeen keskeytymisen jälkeen Tuusulan kunta päätti lopulta toteuttaa Monion perinteisellä kokonaisurakalla ja tätä varten käynnistettiin hankkeen toteutussuunnittelu keväällä 2020. Hanke sai rakennusluvan loppuvuodesta 2020 ja kokonaisurakka kilpailutettiin keväällä 2021.

Lujatalo Oy aloitti kohteen rakennustyöt elokuussa 2021. Rakentamisen aloituksen hetkellä Suomen puu- ja teräsmarkkinat olivat ylikuumentuneina ja materiaalien saanti isossa mittakaavassa haastavaa. Monion rakennusmateriaalit päädyttiin hankkimaan hyvin etupainotteisesti hankkeeseen ja mm. vesikaton peltimateriaali oli hankittuna varastossa jo ennen rakentamisen aloittamista tontilla. Perustukset ja betonielementtityöt valmistuivat syksyn 2021 aikana ja joulukuussa 2021 kasattiin kohteen sääsuoja ja hirsi- ja puuelementtiasennukset päästiin aloittamaan. Haastavan hybridirungon asennustyöt suunniteltiin ja aikataulutettiin etukäteen huolellisesti käyttäen 4D-tietomallipohjaista aikatauluohjelmaa, jonka avulla eri rungon asennusjärjestyksiä päästiin simuloimaan ja määrittämään optimaalisin järjestys. Puurunko rakennettiin kahdessa vaiheessa siirtäen sääsuojaa kun ensimmäinen osa oli rakennettuna vesikaton vedeneristyksiin asti. Runkotyö valmistui loppukeväästä 2022 ja sisävaihe aloitettiin.

Syksyllä 2022 Tuusulan Monion työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden työmaa 2022 –palkinnolla. Kilpailuraati nosti valintakriteereiksi kohteen teknisen vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden, työmaan osallistavan johtamisen sekä rohkeuden ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä.

Rakentamisen aikana kohdattiin ja ratkottiin ongelmia liittyen hybridirunkoon ja eri rakennusmateriaalien ja tuoteosien yhdistämiseen. Yhteistyössä tuoteosatoimittajien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin uudenlaisia liitosdetaljeja ja osaltamme edistettiin seuraavien suurten hybridirunkoisten rakennusten tarjous- ja toteutusvalmiutta. Tuusulan Monio sai rakennusvalvonnalta käyttöönottoluvan 1.6.2023 ja työmaa luovutettiin tilaajalle 14.7.2023.

TEKIJÄT

AOR Architects is a Helsinki-based architecture office specialized in public buildings, new learning environments and wood construction. The work of AOR has been awarded in numerous architecture competitions. Jätkäsaari School in Helsinki, completed in 2019, was the first major work of AOR and was nominated for the Finlandia Prize for Architecture in 2022. In 2021, AOR Architects was awarded the State Prize for Architecture for excellent success in architecture competitions and for the high-quality execution of buildings following competition wins.

Faktat kohteesta

Lukio ja kulttuuritalo Monio

 • Sijainti | Tuusula
 • Käyttötarkoitus | Koulurakennus ja monitoimitalo
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Tuusulan kunta, tilapalvelut
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 8 115 m2
 • Kokonaisala | 8 773 m2
 • Tilavuus | 52 500 m3
 • Investointikustannukset | 33 200 000€
 • Arkkitehtisuunnittelu | AOR Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu | A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Palotekninen suunnittelu | KK-Palokonsultti Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sitowise Oy
 • Sprinklerisuunnittelu | Sitowise Oy
 • Sähkösuunnittelu | Ramboll Finland Oy
 • Sisustussuunnittelu | Haptik Oy
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Pihasuunnittelu: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
  AV- ja esitystekninen suunnittelu: Granlund Oy
  Rakennuttajakonsultti: WSP Finland Oy
 • Pääurakoitsija | Lujatalo Oy
 • Muut rakennusliikkeet | LVI- ja sähköurakoitsija: ARE Oy
 • Puuosien toimittaja | Kontiotuote Oy (hirret), VVR Wood Oy (välipohjaelementit), Versowood Oy (liimapuupilarit ja -diagonaalit), Puumerkki Oy (Kertopuupalkit)
 • Muut materiaalit | Nordec Oy (WQ-palkit), HSL Group Oy (Puulasiseinät), Heikkinen Yhtiöt Oy (Lattiapinnoitteet), Electro Waves Oy (AV-tekniikka), Lujabetoni Oy (Betonielementit)
 • Valokuvat | Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy