29.9.2022

Martta Wendelin päiväkoti

Päiväkoti Martta Wendelin on noin 200 lapselle suunniteltu, vuonna 2022 valmistunut puurakennus. Päiväkoti on erinomainen esimerkki siitä, miten rakentamisessa voidaan pyrkiä kohti hiilineutraalimpaa ympäristöä.

Päiväkodin tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Tuusulanväylään tukeutuen. Tontti on etelään avautuva. Rakennus sijoittuu pitkänomaisena tontin pohjoisosaan suojaten samalla piha-aluetta liikenteen melulta ja päästöiltä. Korostetun suurpiirteinen arkkitehtuuri katosvyöhykkeineen muodostaa taustan pihatoiminnoille.

Tilat ovat jäsennöity yleispäteviin, pienryhmätoimintaa tukevista toimintatiloista koostuviin ryhmiin. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja käsittäen iltakäyttöön soveltuvan salin sekä ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja.

Rakennukselle ja pihalle saavutaan kaikista ilmansuunnista. Huolto- ja saattoliikenne on eriytetty toisistaan. Pääsisäänkäynti ja sali ovat helposti hahmotettavissa kadun varressa iltakäyttöä ajatellen. Keittiön, sosiaalitilojen ja teknisten tilojen käynti tapahtuu huoltopihalta.

Rakennus on kaksikerroksinen P2-paloluokan sprinklattu puurakennus. Tilaajalle oli tärkeää, että uusi päiväkotirakennus on rakennusfysikaalisesti toimintavarma, turvallinen ja pitkäikäinen. Ulkoseiniksi valikoitui täten yksiaineinen massiivi-CLT-rakenne. Kantavat väliseinät ja välipohjat ovat CLT:tä.

Sisätiloissa CLT jätettiin pääosin näkyviin. Korkea kylmä ullakkotila ja vesikatto toteutettiin CLT-seinämin ja CLT-laatoin, jolloin ullakkotila vapautui IV-kanavoinnille ja on avoimuutensa takia helppo huollettava. Muuntojoustavuus ja toimintatilojen yhdistettävyys huomioitiin suunnitteluvaiheessa siten, että kantavat CLT-väliseinät on mahdollista aukottaa jälkikäteen kolme metriä levein kulkuaukoin ilman erillisiä rakenteellisia vahvistuksia. Rakenneratkaisuin ja detaljeihin paneutumalla pyrittiin varmistamaan rakennusfysikaalinen toimivuus, vikasietoisuus ja kuivumiskyky vauriotilanteissa.

Julkisivuverhouksena on käytetty pystysuuntaista vaihtelevan levyistä lehtikuusiverhousta, joka on käsitelty sävytetyllä kuultomaalilla. Sokkelit ja tukimuurit ovat paikallavalettua betonia. Vesikatteena on vaalea titaanidioksiinin avulla ilmaa puhdistava Noxite-kermi. Räystäät ja syöksytorvet ovat maalattua teräsohutlevyä.

Materiaalivalinnoissa periaatteena on ollut rouheus ja materiaalin tuntu. Kohteen kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu pohjoismaista Joutsenmerkki-kriteeristöä. Valmiille rakennukselle myönnettiinkin Joutsenmerkki-tunnus, joka painottaa alhaista energiankulutusta, hyvää sisäilmaa ja rakennusosien uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä.

Martta Wendelin päiväkoti on Suomen suurin massiivipuinen päiväkoti kuutioissa mitattuna. Suunnitteluaika oli 2018–2020. Rakentaminen alkoi 2020 ja se saatiin päätökseen elokuussa 2022. Kohde rakennettiin säältäsuojassa hupun alla. Rakennusurakassa noudatettiin Joutsenmerkin ympäristökriteerejä, joilla varmistetaan, että rakennus on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan.

TEKIJÄT

AFKS / Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä on perustettu vuonna 1998. Toimistossa työskentelee 15 arkkitehtia ja toimiston painopiste on koulu- ja päiväkotirakennusten suunnittelussa. Puuarkkitehtuuri on yksi toimiston erityisistä kiinnostuksen kohteista. AFKS Arkkitehdit on voittanut 20 palkintoa arkkitehtuurikilpailuissa.

Jari Frondelius, Architect SAFA (Helsinki University of Technology 2002).
AFKS Partner 1998-. Design architect for all of the office´s projects. National half year artist stipend 2007.

Jaakko Keppo, Architect SAFA (Helsinki University of Technology 2003).
AFKS Partner 1998-. Design architect for all of the office´s projects. Construction lecturer Aalto University 2009-2015. National one year artist stipends 2006 and 2012.

Juha Salmenperä, Architect SAFA (Helsinki University of Technology 2003).
AFKS Partner 2003-. Design architect for all of the office´s projects. National half year artist stipend 2011.

Faktat kohteesta

Martta Wendelin päiväkoti

 • Sijainti | Tuusula
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Tuusulan kunta
 • Valmistumisvuosi | 2022
 • Kerrosala | 2 959 m2
 • Kokonaisala | 3 252 m2
 • Tilavuus | 16 500 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
 • Rakennesuunnittelu | Ideastructura Oy, Antti Nurmi
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Oy
 • LVIA-suunnittelu | Reijlers Finland Oy
 • Sähkösuunnittelu | Reijlers Finland Oy
 • Sisustussuunnittelu | Kai Van Der Puij
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Maisemasuunnittelu: Soile Heikkinen
  Puurakenteiden asiantuntija: Wood Expert Oy
 • Pääurakoitsija | Arkta Rakennuskultti Oy
 • Puuosien toimittaja | Stora Enso (CLT), Versowood Oy (liimapuu)
 • Teksti | AFKS