30.5.2024

Montessorischool de Wijde Wereld, Alankomaat

De Wijde Wereldin laajennusosa on yksi ensimmäisistä puisista kouluista Alankomaissa. Urakoitsija KernBouw bv ja Kontiotuote Oy on tehnyt aiemminkin yhteistyötä Alankomaissa hirsirakenteisten omakotitalojen parissa. Tämä projekti oli ensimmäinen julkisen rakentamisen yhteistyö, jossa Kontion osaaminen eli Kontio WoodHow™ on ollut käytössä Alankomaissa.

Arkkitehtuurissa näkyy Montessori-ideologia ja kestävä kehitys

Kohtaamiset ovat keskeinen osa De Wijde Wereld koulutoimintaa. Lasten uteliaisuuden kiihdyttäminen ja stimulointi oli siksi tärkeä lähtökohta. Puun käytön ja luonnollisten värien ansiosta koulu hengittää rauhaa. Luonnonvalo pääsee vapaasti sisään. Montessori-ideologia on tuotu rakennuksen ulkonäköön ja sisätilojen ratkaisuihin.  Koulussa ei ole väliseiniä, joten kaikki tilat kannustavat yhteistyöhön ja kohtaamisiin. Lisäksi sisä- ja ulkotilojen välillä on luonteva yhteys.

Alkuperäisen 1970-luvula rakennetun koulurakennuksen uusi puinen julkisivu antaa rakennukselle täysin uuden ilmeen samalla kun luonne, ja alkuperäisen koulurakennuksen toiminnallinen laatu on säilynyt. Vanhan koulurakennuksen toinen siipi purettiin kokonaan ja matalaan säästettyyn siipeen lisättiin uusi kerros. Näin luotiin kompaktimpi rakennus, jossa on riittävästi tilaa kahdelletoista koululuokalle sekä päiväkodille.

Tekniset ratkaisut mahdollistavat ekologisuuden ja kierrätettävyyden

Kestävän kehityksen takia tilaajan valinta oli puurakentaminen, tehokkaat tekniset ratkaisut sekä rakennusosien uudelleenkäytettävyys. Kontion SmartLog™ järjestelmä on suunniteltu kiertotalouden huomioivaan rakentamiseen. Julkisivuhirret voidaan purkaa ja käyttää uudelleen toisaalla.

Haastavaa juuri tässä kohteessa oli se, että hirret sovitettiin vanhojen betonirakenteiden ja uuden osan teräsrungon kanssa. Iso ja monimuotoinen kohde onnistui kuitenkin hyvin, mikä on osoitus hirren soveltuvuudesta myös haastavissa kohteissa. Hirsi taipuu moneksi nykyaikaisen työstöteknologian ansiosta. Kontio SmartLog™ hirsi mahdollistaa monipuoliset liitokset muihin materiaaleihin.

Puu on rakennusfysikaalisesti ja fysiologisesti mukava rakennusmateriaali. Sillä on vaimentava vaikutus ja takaa hyvän lämpömukavuuden ja oikean ilmankosteuden. Puurakennuksessa voimme saavuttaa paremman sisäilman laadun vähemmällä talotekniikalla.

Rakennus tuottaa korjauksen jälkeen täysin oman energiansa. Sisätiloihin asennettiin kaksi lämpöpumppua, joiden lähde on katolla olevat sekä lämpöä että sähköä tuottavat PVT-paneelit.

Hirsirakentamisen mittatarkkuus mahdollisti sujuvan ja nopean rakentamisen

Projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa puretun siiven tilalle, olemassa oleville perustuksille rakennettiin laajennusosa. Toisessa vaiheessa korjattavasta osasta säästettiin kantavat betonipilarit ja -palkit sekä lisättiin toinen kerros. Hollannin rakentamismääräysten takia massiivihirsiseinään tarvittiin lisälämmöneristys.

Hirsikehikon suunnittelu aloitettiin ensimmäisen vaiheen osalta joulukuussa 2021. Ensimmäiset hirsitoimitukset tehtiin maaliskuun 2022 aikana. Purkutyöt suoritettiin myös vuoden 2022 aikana ja käyttöön koulu otettiin syyskuussa 2023.

Onnistunut rakennushanke useamman tahon yhteistyönä vaatii ennakointia, järjestelmällisyyttä ja ajoittain kylmähermoisuutta, mutta myös saumatonta yhteistyötä ja luottamusta osapuolten välillä. Ehdoton plussa oli se, että hirsitoimittaja ja pääurakoitsija olivat tehneet yhteistyötä. Se toi luottamusta ja lopulta suhteellisen lyhyissä hirsisuunnitteluvaiheissa saatiin keskittyä olennaiseen eli kehikon ja liitosdetaljien suunnitteluun hirsirakentamisen ja -suunnittelun perusteiden selittämisen sijaan.

Projektin huolellinen aikatauluttaminen ja aikataulussa pysyminen oli olennainen tekijä onnistumiselle. Projektinjohto Alankomaissa oli ammattitaitoista. Jokaiseen palaveriin oli valmistauduttu hyvin, vastaukset sidosryhmiltä saatiin nopeasti ja kaikki mahdolliset viiveet tai muutokset ilmoitettiin välittömästi. Asentajat puolestaan ihmettelivät, miten äärettömän mittatarkasti osat oli tehty. Työmaalla asentaminen oli sujuvaa ja nopeaa ja osat olivat juuri sellaisia kooltaan kuin piti ja laatu ylitti odotukset.

Kohteen pääsuunnittelija Daan Joseen mielestä avain korjaushankkeen onnistumiseen on kokonaissuunnittelu. Tämä projekti on harvinainen poikkeus aidosti integroidusta suunnittelusta ja rakentamisesta. -Edelleen on aivan liikaa alakohtaista ajattelua taidon linkittämisen sijaan. Tämä projekti on hyvä esimerkki integroidusta prosessista, jossa design, toteutus ja insinööritaito ovat tulleet yhteen. Tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä antoi energiaa ja inspiraatiota ja johti hienoon esimerkkiin uudistavasta ja kestävästä rakentamisesta.

TEKIJÄT

Matti Viljamaa, vanhempi rakennesuunnittelija Kontiotuote Oy
Yli 20 vuotta suunnittelua Kontiolla ja nyt viennin kohteita ja kotimaan projekteja. Aikanaan suoritettu Puuinfon Vaapu-koulutus.

Daan Joseen on perustajaosakas ja toimitusjohtaja arkkitehtitoimistossa Maas Kristinsson Architecten. Sen perusajatus on tuottaa arkkitehtuuria, joka tekee ihmiset onnellisiksi.

Faktat kohteesta

Montessorischool de Wijde Wereld

 • Sijainti | Haarlem, Alankomaat
 • Käyttötarkoitus | Montessorikoulu ja päiväkoti
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Spaarnesantin koululautakunta / Harlemin kunta
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Tilavuus | 2 075 m3
 • Arkkitehtisuunnittelu | Daan Josee, Maas Kristinsson Architecten
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Hirsirakennesuunnittelu: Matti Viljamaa, Kontiotuote Oy
 • Pääurakoitsija | KernBouw bv, Alankomaat
 • Puuosien toimittaja | Kontiotuote Oy
 • Valokuvat | Daan Josee & Dirk Verwoerd (sisäkuvat)
 • Teksti | Eija Shabani, Kontiotuote Oy (lähde: Arkkitehti Daan Josee ja Ivo van der Hoeven, Alankomaat)