20.11.2023

Päiväkoti Kaarelanraitti

Kaarelanraitin päiväkoti ja koulu on suunnittele ja rakenna -kilpailuna toteutettu Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman hanke. Kilpailussa edellytettiin rakennuksen toteuttamista kokonaan puurakenteisena, ja etsittiin innovatiivisia puun käytön ratkaisuja.

Kaarelanraitin ”pienten lasten yksikkö” on CLT-puurakenteinen päiväkoti, jonka yhteydessä on myös esikoulu sekä peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokka-asteen opetustilat.

Rakennus on maanpäällisiltä osiltaan kokonaan puurakenteinen ja sen julkisivut on verhoiltu luonnollisesti hopeanharmaaksi patinoituvalla Sioo:x -käsitellyllä kuusilaudalla. Yksiaineista julkisivua rytmittävät pystysuuntaiset puusoirot. Rakennuksen puurunko jää sisäpuolella näkyviin paljaana CLT-pintana.

Hankkeessa painottuivat ekologisuuden, pienen hiilijalanjäljen, elinkaariedullisuuden sekä kestävyyden ja huollettavuuden tavoitteet. Rakennuksessa on esimerkiksi hyvin julkisivuja suojaava, pitkillä räystäillä varustettu harjakatto, pinta-alaan nähden pieni ulkovaippa, ja sisäpinnoissa käytettiin mahdollisimman paljon puuta.

Kilpailuvaiheessa rakennuksen perusratkaisuksi valittiin suorakaiteen muotoinen ja pilaripalkkirunkoinen harjakattoinen perusmassa. Toisen kerroksen tilat keskittyvät rakennuksen keskirunkoon harjan korkeimmalle kohdalle. Nämä tilat saavat valoa niin epäsuorasti rakennuksen reunoilla olevien korkeiden tilojen kautta kuin rakennuksen pitkillä sivuilla olevien sisäänvetojen avulla.

Tekniset ratkaisut

Kaarelanraitin pienten lasten yksikkö on pilaripalkkirakenteinen puurakennus. Jo suunnittelun alusta alkaen tavoitteena oli puurungon nopea asennettavuus, mikä mahdollisti rakentamisen ilman erillistä sääsuojaa; rakentamisen helppouden ja edullisuuden lisäksi rinteessä sijaitseva rakennuspaikka olisi vaatinut sääsuojan ankkuroinnin tontin ulkopuolelle, eikä viereisen pyörätien alla kulkevien iäkkäiden runkovesiputkien kestävyyteen raskaan ankkuribetonin alla luotettu.

Ratkaisuksi valikoitui pilaripalkkirakenne, jonka päälle asennettiin aluskatteiset vesikattoelementit. Ratkaisu osoittautui onnistuneeksi, kun koko rakennus oli oman vesikaton alla vain kaksi kuukautta ensimmäisten puuelementtien asentamisen jälkeen.

Rakennuksen paloluokka on P2, ja se on varustettu automaattisella sammutusjärjestelmällä. Rakennuksen kaikki käyttötilat ovat samaa palo-osastoa, mikä mahdollisti laajamittaisen lasiseinien käytön ja näkymien avaamisen rakennuksen läpi tilasta toiseen.

Rakennushanke

Kaarelanraitin pienten lasten yksikkö toteutettiin SR-rakennushankkeena. Suunnittelu alkoi vuonna 2019 kilpailuehdotuksen laadinnalla, ja suunnitelman kehitysvaiheen jälkeen rakennus sai lainvoimaisen rakennusluvan keväällä 2021. Puurakenteiden asentaminen alkoi betonisen alapohjan päälle maaliskuussa 2022, ja rakennus oli kauttaaltaan vesikaton suojassa toukokuussa. Rakennus valmistui kesällä 2023.

Hankkeen sivussa toteutettiin uudisrakennuksen alta puretun Suomen Puutalot Oy:n valmistaman puuelementtirakennuksen elementeistä pieni pihapaviljonki kiertotaloushankkeena.

TEKIJÄT

LPV arkkitehdit on täyden palvelun arkkitehtisuunnittelua tarjoava yritys. Kohteisiin kuuluu muun muassa kouluja, oppilaitoksia, asuntoja, julkisia rakennuksia, toimisto- ja liikerakennuksia ja merkittävien arvorakennusten peruskorjauksia. Rakennussuunnittelun lisäksi toimisto tarjoaa laaja-alaisesti arkkitehtipalveluja esimerkiksi hankesuunnitelmien, rakennushistoriallisten selvitysten ja tietomallikoordinoinnin toteutukseen.

Faktat kohteesta

Päiväkoti Kaarelanraitti

 • Sijainti | Helsinki
 • Käyttötarkoitus | Päiväkoti ja koulu
 • Rakennuttaja/Tilaaja | Tricon Oy
 • Valmistumisvuosi | 2023
 • Kerrosala | 3 354 m2
 • Tilavuus | 14 200 m3
 • Investointikustannukset | 15,3 milj.€
 • Arkkitehtisuunnittelu | Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
 • Rakennesuunnittelu | A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Akustiikkasuunnittelu | A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Palotekninen suunnittelu | Paloässät Oy
 • LVIA-suunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sähkösuunnittelu | Sweco Talotekniikka Oy
 • Sisustussuunnittelu | KM Interiors Oy
 • Muut suunnittelijat ja asiantuntijat | Keittiön suunnittelu Saircon Oy
 • Pääurakoitsija | Tricon Oy
 • Teksti | Arto Aho