6.7.2020

Päiväkoti Tencin

Paikka on Gresivaudanin laaksossa, jossa virtaa Isere-joki Belledonne- ja Chartreuse vuorijonojen välissä. Tontti rajautuu juuri rakennetun ja rakentamattoman rajalle vuorenrinteen alkuun.

Rakennuksen välittömään läheisyyteen on juuri rakennettu uusia asuintaloja. Rakennuspaikan rajalla on suojeltu linna puistoineen, minkä takia suunnitelmat vaativat erityiskäsittelyn. Rakennuksen ohjelma käsittää kaksi lapsiryhmää iältään 0–3 vuotta, perhehoidossa oleville lapsille tarkoitetut tilat ja ravintolan keittiöineen.

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa esitimme suhteellisen suljettua huonesarjaa (edellisestä St Egreve’n vastaavanlaisen hankkeen prosessista viisastuneina), mutta tilaajan puolelta toivottiin avointa ratkaisua. Ideana on yksikerroksinen yksityistalo skaalattuna suuremmaksi. Pohjaratkaisu on vapaiden, vaihtoehtoisten kulkureittien mahdollistava. Rakennus avautuu paikkaansa.

Koska käyttäjinä ovat hyvin pienet lapset, ajattelun keskiössä on ollut heidän aistiensa ”hyväksikäyttö” ja mittakaava: lapsille on omat, heidän pituuteensa perustuvat ovet. Lepohuoneosaan liittyy ulkoterassi, jolla lapset voisivat nukkua, mutta se ajatus ei ole käytännössä toteutunut.

Rakennus on ylärinteen puolelta perustettu maavaraiselle teräsbetonilaatalle ja alarinteen puolelta teräspilareille, jolloin alatilaa voidaan käyttää lasten leikkeihin. Muulta osin rakennus on kokonaan puurakenteinen. Kaikki pinnat ovat puuta. Ulko- ja osin sisäverhous ovat kastanjapaanua.

Ennen kuin rakennus otettiin käyttöön, terveystarkastaja ilmoitti, ettei voi hyväksyä kastanjapaanua sisäverhoukseksi, koska hänen mielestään lapsi voi työntää sormensa saumoihin. Siksi 1,2 metrin korkeudelle paanut verhottiin puulevyllä.

Toinen ongelma ovat saksanampiaiset, jotka ovat asuttaneet koko rakennuksen ulkoverhouksen ilmavälin. Vaikka yleisenä tavoitteena olisikin biodiversiteetin edistäminen, tässä tapauksessa yhteiselo tuottaa ongelmia. Tilaajan puolelta on esitetty, että ulkoverhous vaihdetaan kokonaisuudessaan.

Faktat kohteesta

Päiväkoti Tencin

  • Sijainti | Tencin, Ranska
  • Käyttötarkoitus | Päiväkoti
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Gresivaudan'in kuntayhtymä
  • Investointikustannukset | 1462000€
  • Arkkitehtisuunnittelu | r2k-architecte
  • Valokuvat | Sandrine Rivière, Jussi Tiainen
  • Teksti | Olavi Koponen