9.7.2020

Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos

Rakennusjätteiden kierrätystä halutaan lisätä. Tätä varten Ämmässuon jätteenkäsittelylaitokseen on rakennettu uusi katos, joka mahdollistaa rakennusjätteiden käsittelyn säältä suojassa. Kylmä katos on mittava. Katoksen ala on 63 metriä x 53 metriä ja vapaa korkeus n. 12,5 metriä.

Tilaajan lähtökohtana oli laajuudeltaan noin 3000 neliön katos, jonka vapaa korkeus on vähintään 12 metriä. Sisäpilarien lukumäärä haluttiin minimoida mahdollisimman väljien tilojen aikaansaamiseksi. Toiveena oli, että katos olisi ekologisesti puurakenteinen. Puuhalleille tyypillisiä vinojäykisteitä ei kuitenkaan siedetty. Ongelma ratkaistiin sillä, että katoksen neljä sisäpilaria tehtiin betonista.

Ulkoapäin katos näyttää täysin puurakenteiselta. Betoniset sisäpilarit häipyvät katoksen varjoon. Katosta ei rakennettu vaakasuoraksi, vaan se on maanpinnan mukaan kallistettu 1:50. Näin vapaa korkeus säilyy koko alueella vakiona eivätkä pilarien mitat vaihtele koko aikaa. Myös kattovesien hallinta sujui helposti. Vedenpoistokourutkin tulivat automaattisesti kallistukseen.

Päärakennesuunnittelija mitoitti katoksen puurakenteet urakkalaskentakyselyä varten. Puurakenteiden valmistajan puurakennesuunnittelija viilasi rakenteet optimaalisiksi materiaalimenekin suhteen huomioiden tuotannon rajoitteet.

Katos on rakennettu valmiiksi vedeneristetyistä Kertopuurakenteisista koteloelementeistä, joiden pituus on noin 10 metriä. Elementteihin on asennettu valmiiksi vedenpoistokouru.

Katos on tuettu maha- ja harjapalkeilla, jolloin vesikatto on saatu kaksilappeiseksi. Koska pilariruudukko on 16,7 metriä x 20 metriä, on pilarien ja sekundääripalkkien väliin asennettu primääripalkeiksi mahapalkit, jotka on koottu kahdesta erillisestä palkista valmiiksi tehtaalla.

Harvasta runkojaosta johtuen pilari-palkki- ja palkki-palkki-liitoksissa tukivoima on siirretty erillisten teräsosien kautta. Teräsosan tapit on liimattu palkin kontaktipintaan. Kattoelementtien tukimittaa on suurennettu liimapuupalkin yläreunaan asennetulla, palkin suuntaisella jatkuvalla klossilla.

Liimapuiset, kahdesta kappaleesta tehtaalla kootut pilarit 430 mm x 675 mm toimivat mastoina jäykistäen rakennuksen rungon poikkisuunnassa yhdessä keskialueella sijaitsevien teräsbetonipilareiden kanssa. Puupilarit 430 mm x 430 mm ovat jäykkäkantaisia palkkeja, joiden yläpään tukireaktio siirretään levynä toimivan yläpohjan välityksellä jäykistäville pilareille.

Kattoelementeistä muodostetaan lappeittain yhtenäinen, vaakakuormitusta siirtävä levy. Vaakakuormitus jaetaan teräsbetoni- ja liimapuupilareille niiden jäykkyyksien suhteessa. Rakennuksen korkeudesta ja sijainnista johtuen pilarit on mitoitettu käyttöluokassa 3 ja muu puurakenne luokassa 2.

Faktat kohteesta

Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos

  • Sijainti | Espoo
  • Käyttötarkoitus | Katos
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Jätehuolto Rakennesuunnittelu: DI Petteri Blomberg, Ramboll Finland Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu | Ramboll Finland Oy
  • Rakennesuunnittelu | DI Petteri Blomberg, Ramboll Finland Oy
  • Pääurakoitsija | YIT Rakennus Oy
  • Valokuvat | Kimmo Räisänen
  • Teksti | Petteri Blomberg ja Asko Keronen