1.6.2018

Nopeus, hinta ja laatu toivat puuelementit Frankfurtin koulurakentamiseen

Frankfurt am Mainissa on toteutettu massiivipuisista tilaelementeistä useita kouluja ja parhaillaan rakennetaan elementeistä 2000 oppilaan koulua.

– Puuelementit valittiin rakentamisen materiaaliksi kaupunkisuunnittelutoimiston päällikön Harald Heuserin mukaan nopeuden ja muista kouluista saatujen hyvien kokemusten perusteella.

-Meille tärkeitä asioita ovat esivalmistus ja sen ansiosta syntyvä hyvin tarkka rakentaminen ja että voimme jättää luokkahuoneiden pintamateriaaliksi pelkän vaalean puun. Se on myös opettajien ja muiden osapuolien mielestä hyvä valinta. Kun tilaelementeistä rakentaminen on myös nopeaa, se merkitsee meille paljon, koska tarvitsemme kouluja käyttöön lyhyessä ajassa.

Heuser pitää julkisen rakentamisen kannalta merkittävänä asiana esivalmistuksen tuomaa hintavarmuutta. -Puuelementtien käyttö ei ole halvempaa kuin betonin, mutta näin meille ei tule lisäkustannuksia työmaalla tapahtuvien korjausten ja jälkitöiden kautta. Kun kaikki on tilaelementeissä suunniteltu tarkasti, yksi hinta pysyy loppuun asti ja siihen voi luottaa. Kilpailukykyisen hinnan lisäksi pidämme tilaelementtien laatua erinomaisena, sanoo Heuser.

-Selvin ero puurakentamisessa betonirakentamiseen on siinä, että suunnitteluun on varattava enemmän aikaa, mutta toteutus on merkittävästi nopeampi. Kun aloitimme edellisen koulun rakentamisen viime syksynä, se otettiin käyttöön joulukuussa. Sitä ennen käytimme suunnitteluun viisi kuukautta yhteistyössä tilaelementtien valmistajan kanssa.

Huolellinen suunnittelu säästää aikaa ja rahaa

Heuser pitää esivalmistuksen etuna myös sitä, että yhtä tehtyä suunnitelmaa voidaan käyttää useissa eri kohteissa. -Puuelementit ovat valmiita eikä tarvita muuta kuin vain yhdistää nämä tilat keskenään. Jokainen huone on koottu kolmesta elementistä. Koulun voi siis suunnitella näistä elementeistä helposti ja se valmistuu tällä menetelmällä nopeasti.

-Löytäessäni tämän puutilaelementtiratkaisun, se oli helppo myydä päättäjille, kun puurakentamista halutaan ympäristösyistä laajemminkin edistää.

Tämänkaltainen rakentaminen on soveltunut erityisen hyvin nopean rakentamisen tarpeisiin kuten kouluihin ja pakolaiskeskuksiin.

Heuserin mukaan puurakentamisen idea lähti Kaufmannin massiivipuuelementeistä rakennetusta hotellista. Koulut eivät halunneet enää teräskonttirakentamista, minkä jälkeen kaupunki järjesti kilpailun puuratkaisusta. -Käytimme suunnittelussa nuorta idearikasta arkkitehtiä, jonka suunnitelman pohjalta Kaufmann voitti kilpailun. Viisi muutakin yritystä olisi ollut valmis rakentamaan koulun puusta, mikä osoittaa puurakentamisen valmiuden ja kiinnostuksen kasvun.

Heuserin mukaan puutilaelementit tulevat Itävallasta valmiiksi varustettuina ja ne asennetaan Kaufmannin asentajien toimesta. -Kun aina kysytään kuljetuskustannuksista, voin sanoa, että tämän mittaluokan hankkeissa ne eivät ole merkittäviä. Meille on tärkeintä toimitusvarmuus ja esivalmistuksen laatu.

Puu on jo osa kaupunkirakentamista

Palosäädösten kanssa ei ole Heuserin mukaan kohdattu ongelmia. -Massiivipuu on rakenteissa erittäin paloturvallinen, koska eihän sitä saa palamaan. Meillä on luokkahuoneissa hälytysjärjestelmä ja lapset pystyvät poistumaan muutamassa minuutissa.

-Tulevaisuudessa haluan yhdistellä materiaaleja esimerkiksi siten, että välipohjat kerroksissa ovat betonia ja seinät puuta. Nyt työn alla olevassa uudessa koulussa käytämme seinissä puuta ja lattiassa on kahdeksan senttimetrin kerros betonia, mikä toimii lämmöntasaajana.

Heuserin mukaan puu on jo vakiintunut osa kaupunkirakentamisessa. -Meillä on Frankfurtissa paljon rakennuskantaa, johon voimme toteuttaa yhden tai kaksi lisäkerrosta. Näissä kohteissa käytämme usein puuelementtejä, koska ne ovat keveitä ja vanha rakennus kestää niiden rakenteen ja painon.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.