1.6.2018

Ranskassa puukoulut julkisen vallan ja arkkitehtien suosiossa

Grenoblessa työskentelevän arkkitehti Veronique Kliminen mukaan Ranskassa poliittinen tahto ohjaa kuntia rakentamaan kouluja puusta.

-Kaikissa toimistoni toteuttamisessa kouluhankkeissa pormestari on halunnut puuta rakentamiseen ja puun käyttö on ilmaistu jo kilpailun julkistamisen vaiheessa.

Klimine on aiemmin suunnitellut tuhannen oppilaan puurakenteisen koulukeskuksen Pariisin lähistöllä sijaitsevaan Limeill-Brevannes kaupunkiin. Ranskan suurimmassa puurakenteisessa koulukeskuksessa on kolme esikoulupäiväkotia ja kaksi peruskoulua. Nyt Klimine on kutsuttu kilpailutuksen perusteella suunnittelemaan Pariisiin vapaa-ajan keskusta, missä on myös ala- ja yläaste. -Uudessa kohteessa puu on lähtökohtaisesti määritelty rakennusmateriaaliksi. Nyt keskustelemme tilaajan kanssa uuden koulun tilaratkaisuista. Kun kaupunki haluaa rakennukseen mahdollisuuden vapaaseen tilojen muunteluun, valitsimme pilaripalkkiratkaisun.

-Se että tämän kohteen kaikki kilpailutyöt oli suunniteltu puurakenteisina osoittaa, että arkkitehtitoimistot käyttävät puuta yhä enemmän materiaalina. Suurilla toimistoilla on Pariisissa jo omia osastoja puutuotannolle. Puun käyttö ja osaaminen on kasvussa jokaisessa toimistossa, mihin on vaikuttanut julkisen sektorin kasvanut kiinnostus puurakentamiseen.

Puuarkkitehtuuri uudistaa koulurakentamista

Julkisen sektorin kiinnostukseen vaikuttaa Kliminen mukaan energiatehokkuuteen ja ekologisuuteen liittyvät rakentamisen tavoitteet. –Halutaan vähähiilisyyttä, kestävää kulutusta ja aurinkoenergiaa. Nämä arvot sekä päättäjien että vanhempien keskuudessa ovat tehneet puukouluista hyvin suosittuja. Ne koetaan arkkitehtuurisesti kauniiksi ja hyvä sisäilma on lisäarvo.

-Puurakentaminen valtaa Ranskassa koulurakentamisessa alaa ja se tulee myös suurkaupunkeihin, joten sitä ei voi pitää vain pikkukaupunkien ilmiönä. Kaupunkeihin halutaan nopeasti nousevia, elementeistä rakennettuja kouluja ja asuntoja.

Kaupunkirakentamiseen soveltuva puurakentamisen nopeus on Kliminen mukaan ekologisuuden ohella eräs sen kilpailutekijöistä. -Tilaajien kannalta esivalmistukseen perustuvan puurakentamisen kilpailukyky koulurakentamisessa perustuu perinteiseen rakentamiseen verrattuna merkittävästi lyhyempään rakentamisen kokonaisaikaan.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.