1.6.2018

Metsänomistajien pääsihteeri lobbaa vääriä mielikuvia vastaan

Euroopan metsänomistajien liiton CEPF:n pääsihteeri Emma Berglund harmittelee, että Euroopan parlamentissa käyty keskustelu metsäpohjaisesta biotaloudesta on ollut negatiivista ja perustunut vääriin mielikuviin.

-Siinä missä me näemme metsäpohjaisen biotalouden ratkaisuna ilmastomuutokseen, on myös tahoja, jotka lobbaavat vahvasti metsien talouskäyttöä vastaan. On luotu väärä mielikuva, että metsiä tuhotaan enemmän kuin ne kasvavat ja niistä tulee hiilinielun sijaan päästöjen lisääjä.

-Uskon, että ympäristöjärjestötkin ymmärtävät sen, että puurakentamisella voidaan korvata fossiilisia rakentamisen materiaaleja. Metsäpohjaisella biotaloudella on valtavia mahdollisuuksia korvata uusiutumattomia muovipohjaisia materiaaleja ja puurakentamisella voidaan sitoa hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

Berglundin mielestä on tärkeää, että EU:ssa tehtävät ratkaisut eivät rajoita tulevia metsäsektorin investointeja ja metsien käyttöä siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen. -Metsät toimivat ilmaston puolesta myös hiiltä varastoivissa puutuotteissa ja puurakentamisessa.

-Olemme korostaneet sitä, miten mahtava hiilinielu metsä on ja miten puupohjaiset tuotteet toimivat hiilivarastoina. Perinteisen hiiltä varastoivan sahatavaran ja puurakentamisen lisäksi yritämme laventaa hiilitaseen hyödyt koskemaan kaikkia innovatiivisia puupohjaisia uusiutuvia tuotteita ja käyttömahdollisuuksia, kuvailee Berglund.

Puurakentaminen toimii hiilivarastona 

Berglund näkee puurakentamisen hyödyntävän paitsi ympäristöä, myös metsänomistajia. -Kun tukkipuu on metsänomistajien tärkein tulonlähde, sen käytön edistäminen rakentamisessa tukee metsänhoitoa.

-Puhumme päivittäin puurakentamisen puolesta. Olemme lobanneet paljon puutuotteiden puolesta, koska betonia ja terästä korvaavassa puurakentamisessa on kyse mahtavasta hiilivarastosta. Tällä hetkellä säädöksissä puhutaan vain sahatavarasta, paneeleista ja paperista, mutta mielestämme sen tulisi kattaa enemmän puutuotealan tuotteita ja kaikkia innovatiivisia tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.