1.6.2018

Tilaelementtirakentamisen edelläkävijä

Itävallan Kallwangissa toimiva Kaufmann-yhtiö on eurooppalaisittain suuri massiivipuu- ja tilaelementtien toimittaja. Yhtiö on tuottanut vuodessa 1200 asennusvalmista moduulia Keski-Euroopan markkinoille ja aikoo nostaa tuotannon tänä vuonna 2500-3000 moduuliin.

–Tuotantomme ideana on varustella tilaelementit täysin valmiiksi. Kun kaikki kalusteet ovat paikoillaan, paikan päällä ei tarvita asennuksen lisäksi enää viimeistelytyötä, sanoo toimitusjohtaja Christian Kaufmann.

-Esivalmistus ja teollinen tuotanto ovat avainasioita puurakentamisessa. Ne tekevät tuotannosta kilpailukykyisen, mutta tarvitsemme siihen edelleen lisää erityisesti nopean ja kevyen rakentamisen järjestelmiä. Tällä hetkellä meillä on kaksi erilaista massiivipuista moduulijärjestelmää ja yksi tilaelementteihin perustuva järjestelmä.

Kaufmannin mukaan kerrostaloissa, opiskelija-asunnoissa ja hotellirakennuksissa käytetään suljettuja massiivipuisia tilaelementtejä. –Massiivipuu sopii täydellisesti tilaelementtirakentamiseen sekä valmistuksen, asentamisen että valmiiden pintojen kannalta. Voimme toimittaa täydellisesti viimeisteltyjä huoneita elementteinä, joiden asentaminen yhteistyökumppaneiden kanssa on yksinkertaista ja kuljetuskustannuksetkaan eivät muodostu esteeksi Keski-Euroopan ja Iso-Britannian toimituksille. 

 – Kouluissa ja päiväkodeissa käytämme taas etupäässä runkorakenteisia avoimia tilaelementtejä, jotka mahdollistavat isojen tilojen toteuttamisen. Esivalmistukseen perustuva puurakentaminen on täydellinen tapa rakentaa, koska esivalmistus tekee siitä merkittävästi laadullisesti paremman ja nopeamman perinteiseen rakentamiseen verrattuna.

Puurakentamisen markkina räjähtää kasvuun

Puurakentamisesta tarvitaan Kaufmannin mukaan edelleen lisää tietoa ja osaamista rakentamisen kaikissa portaissa. –Rakennusyhtiöt, arkkitehdit ja suunnittelijat tarvitsevat kaikki lisää puun käytön osaamista. Onneksi nuoren polven arkkitehdit ovat löytäneet puun ja edistäneet ratkaisuillaan puurakentamista.

-Kun laajennamme tuotantoa, meidän suurin haaste on löytää hyviä ammattilaisia. Olemme siirtymässä yhä enemmän tilaelementtien valmistuksessa autoteollisuuden tapaiseen työskentelyyn ja se vaatii paljon uutta osaamista. Teemme kehitystyötä myös äänieristysten suhteen, jotta voimme täyttää ensi vuonna voimaan tulevat uudet äänieristystä koskevat säädökset.

Kaufmann pitää puurakentamista jo nyt rakentamisen kokonaiskustannuksiltaan kilpailukykyisenä perinteiseen rakentamiseen verrattuna. -Olemme kokonaiskustannuksissa halvempia ja nopeampia. Uskon, että puurakentamisen markkina räjähtää vahvaan kasvuun lähivuosina. Meiltä tämä edellyttää nopeuteen ja laatuun perustuvien rakentamisen järjestelmien kehittämistä, mitä varten teemme myös uusia tehdasinvestointeja parhaillaan.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.