22.7.2020

Lähiötalon julkisivujen korjaus ja lisäeristys puuelementeillä

Huonokuntoiset sandwich-betonielementin voi korvata puurakenteisella ulkokuorella. Julkisivumateriaali voidaan valita vapaasti. Ulkoseinärakenteen uusiminen mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen ja lopputuloksena talo saa uuden halutun ilmeen.

Mittaus

Ennen suunnitelmien laatimista on tärkeää ottaa mittatiedot olemassa olevasta rakenteesta. Kohteen alkuperäisiin suunnitelmiin ei kannata luottaa kuin enintään luonnossuunnitteluvaiheessa. Kokemukset mitatuista kohteista ovat osoittaneet, että rakenteissa, ikkunoiden ja ovien paikoissa yms. on huomattavia poikkeamia todellisen ja suunnitellun välillä. Mittaustavaksi suositellaan esim. laserkeilausta.

Vanha ulkoseinän purkaminen

Vanha betonirakenteinen ulkoseinä puretaan siten, että jäljelle jää betoniseinän sisäkuori. Myös ikkunat ja niiden kiinnitysrakenteet poistetaan. Mikäli ikkunoiden kokoa, muotoa tai sijaintia muutetaan, muutokset sisäkuoreen tehdään tässä vaiheessa.

Sandwich-elementin ulkokuoren poistaminen saattaa aiheuttaa äänen sivutiesiirtymän lisääntymistä huoneistojen välillä. Tämän estämiseksi betoniseinän sisäpintaan saatetaan joutua asentamaan akustiset jousirangat ja kipsilevytys. Asia tulee tutkia kohdekohtaisesti.

Julkisivuelementtien perustus

Olemassa olevan perusmuurin viereen tehdään uusi perusmuuri, jonka päälle puurakenteiset julkisivuelementit asennetaan.

Julkisivuelementit

Julkisivuelementit ovat rankarunkoisia puuelementtejä ja ne tehdään ei-kantaviksi rakenteiksi. Rakenteen ilman- ja höyrynsulku sijoitetaan puuelementin lämpimälle puolelle. Ikkuna- ja oviaukkojen ympärillä puuelementit tiivistetään betoniseinään erillisellä tiivistysmateriaalilla (esim. ilman- ja höyrynsulun liitoskangas).

Kun puuelementtirakenteesta tehdään kauttaaltaan ilmatiivis, puuelementtien ja betonin välistä ilmatilaa ei tarvitse eristää muutoin kuin kerroksittain sijoitettavalla palokatkovillalla. Tämä helpottaa puuelementtien asennusta merkittävästi.

Julkisivuelementit kiinnitetään olemassa olevaan betonirunkoon puuelementtien välisistä saumoista. Kiinnitystä varten välipohjan kohdalle asennetaan ohjauskisko, jolla kiinnitysalusta oikaistaan.  Puuelementtien saumat tiivistetään mineraalivillaa, paisuvaa saumanauhaa ja elastista polyuretaanivaahtoa käyttämällä. Mikäli betonikuoren pinnan tasoerot ovat huomattavan suuria, betonikuorta vasten voidaan rakentaa erillinen koolaus, joka muodostaa tasaisen kiinnitysalustan puuelementeille. Koolauksen välit voidaan eristää pehmeällä mineraalivillalla.

Energiatehokkuuden kannalta puuelementtien U-arvoa voidaan helposti muunnella elementin sisäpinnassa olevan pehmeän lämmöneristeen paksuutta ja elementin rankarungon paksuutta muuttamalla. Seinän U-arvoa voidaan parantaa myös käyttämällä tuulensuojalevyn sijaan mineraalivilla-tuulensuojaa.

Parvekkeet

Parvekkeet suositellaan tehtäväksi omalla perustuksella olevan pilarirungon varaan, joka kiinnitetään talon betoni-runkoon ainoastaan vaakasuuntaisille kuormille. Tämä mahdollistaa parveketornien elementoinnin ja yksinkertaisemmat liittymät julkisivurakenteeseen, koska parveketornit voidaan asentaa omana työvaiheena julkisivukorjauksen valmistumisen jälkeen.