16.1.2021

Yksityisteiden puusilloista ideakilpailu

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry toteuttavat vuosina 2020-2021 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yksityisteiden Puuinfra –hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa. Hankkeessa käynnistetään kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa idea- ja suunnittelukilpailujen avulla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat ryhmittymät (oppilaitokset, yritykset tai yhteenliittymät). Kilpailuun pitää ilmoittautua mukaan tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja kilpailusta: www.tieyhdistys.fi/puusillat/

Tutustu myös:

Puuinfon oppimateriaali puusilloista: Puusillat – Puuinfo

Puuinfon artikkelisarja Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa