29.5.2021

Lisäkerrosrakentamisen opas asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ovat keskeisessä roolissa Suomen kerrostalokannan kehittämisessä yhä energiatehokkaammaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi. Asuinkerrostalojen korjaaminen ja niiden energiatehokkuuden parantaminen vaatii kuitenkin pääomaa. Lisäkerrosrakentaminen mahdol­listaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tavan rahoittaa kiinteistöjensä kehittämisen ja korjaamisen. Lisäkerrokset pääsääntöisesti parantavat välittömästi korotetun rakennuksen energialuokkaa mm. yläpohjan eristävyyttä paranta­malla ja tarjoaa runsaasti hyötyjä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Lisäkerrosrakentamisen edistämisen yhtenä hyvänä keinona on kouluttaa ja tiedottaa asunto- ja kiinteis­töosakeyhtiöitä kiinteistön kehittämisen mahdolli­suuksista korottamalla olemassa olevia rakennuksia. Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen laatiman oppaan on tarkoitus helpottaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä hahmottamaan lisäkerroshankkeen vaiheita, vaati­muksia sekä hyötyjä. Lisäkerrosrakentaminen ei ole enää kokeellinen ja uusi tapa lisärakentaa kiinteistöjen tontille, vaan kokemusta ja hyötyjä siitä on jo kymme­nillä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä. Lisäkerrosrakentaminen on yleistynyt varsinkin 2000-luvulla, ja Tampereella on korotettu viime vuosikymmenten aikana lisäkerroksilla jo yhteensä 31 asuinrakennusta.

Oppaassa on selvitetty ja käsitelty lisäkerrosrakentamisen hanketta asunto-osakelakia noudattavien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden näkökulmasta. Oppaassa luetellaan lisäkerrosrakentamishankkeen hyötyjä sekä kerrotaan siihen liittyvistä päätöksistä, osapuolista ja vaiheista. Lisäksi oppaassa käsitellään lisäkerrosrakentamisen rakennusmääräyksiä ja rakennusmenetelmiä. Ymmärtämällä rakentamisen lähtökohtia ja termejä lisäkerrosrakentamiseen liittyen, on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön edustajan helpompi keskustella hankkeen eri osapuolien kanssa.

Lataa opas täältä:  
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puukerrostalorakentaminen-kasvuun-pirkanmaalla