20.10.2021

Kestävän kehityksen tavoitteet Rambollin selkärankana

Ramboll on asettanut tavoitteet kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Ne luovat selkärankamme, josta tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut asiakkaillemme. Me olemme tosissamme luomassa parempaa huomista ja yksi avaimista terveempään tulevaisuuteen on puun käytön lisääminen rakentamisessa.

Metla-talo Joensuu © Okke Kiviluoto SARC & Jussi Tiainen 

Työpöydillä Ramboll yhdistää materiaalit ja tavoitteet 

Me ymmärrämme rakentamisen haasteet ja tarjoamme ratkaisut. Kokonaisvaltaisten rakenneratkaisuiden suunnittelu on aina usean osa-alueen huomioon ottamista projektin tavoitteiden mukaisesti. Hybridirakenteiden suunnittelussa materiaaleja ei aseteta vastakkain, vaan jokaisen materiaalin – puun, betonin ja teräksen – on osoitettava hyötynsä hankkeelle. 

Kotkan tapahtumakeskus Venda © Arkkitehtitoimisto Ala & Ramboll 

Rambollin puurakentamisen erikoisasiantuntijat vertailevat vaihtoehtoisia ratkaisuja siten, että kokonaisuus palvelee parhaiten hankkeen käyttötarkoitusta. Analyysi vaatii systeemitasoista ja rakennusosakohtaista tarkastelua. Hybridirakenteiden suunnittelu taas edellyttää erityisesti kustannustietoutta, rakenneteknistä syväosaamista ja kykyä visioida. 

Tekniset, taloudelliset ja arvoperusteet ratkaisevat 

Rakentamisen murrokseen ei ole yksinkertaista reseptiä, vaan päätöksenteko vaatii tiivistä yhteispeliä. Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välinen yhteistyö on hankekehitysvaiheessa avainasemassa niin puu- kuin hybridirakentamisessa, ja koko arvoketju tilaajasta alihankintaan vaatii hallittua yhteistyötä. Ramboll tarjoaa yksittäisten rakenneratkaisuiden ohella vastauksen laajempaan kokonaisuuteen – miten valinnat ovat perusteltavissa teknillistaloudellisesti. 

Ratkaisuja on vertailtava siitä näkökulmasta, miten ne kytkeytyvät tilaajan asettamaan hankkeen arvopohjaan sekä koko arvoketjuun. Tulevaisuuden kestävän kehityksen mukaisessa arvoketjussa materiaalien merkitys kasvaa, ja puun käyttö onkin jo nyt voimakkaasti arvolatautunut päätös.

Kuokkalan puukirkko © Mikko Auerniitty & Arkkitehtitoimisto Helin & Co

Muuntojoustavuus vai käyttötarkoitus edellä 

Elinkaariajattelu on avainasemassa kestävän kehityksen mukaisissa tavoitteissa. Rakennuksen käyttötarkoitus määrittelee muuntojoustavuuden tarpeen, jossa puun ominaisuudet ovat ylivertaiset. Puun keveys, työstettävyys sekä monipuolisuus mahdollistavat oikein suunniteltuna innovatiiviset, käytännölliset ja kustannustehokkaat ratkaisut.   

Dalston Lane © Daniel Shearing

Tunnemme kuitenkin muuntojoustavuuteen liittyvän monisyisen problematiikan. Tiedostamme, että joskus on parempi tavoitteellisesti suunnitella toimivimmat ratkaisut todettuun tarpeeseen, jotta turhilta kustannuksilta voidaan välttyä. Tässä suunnitteluvaiheen sekä tiiviin yhteistyön rooli korostuu entisestään.  

Vaikka puuhanke voi joskus tuntua monimutkaiselta palapeliltä, rohkaisemme ottamaan tämän askeleen. Teollisesta puurakentamisesta alati kertyvä tieto ja kokemukset lisäävät ymmärrystä niin suunnittelu-, rakennus- kuin käyttövaiheesta ja näin ollen koko rakennuksen elinkaaresta. Tämä tieto jalkautetaan suunnittelupöydältä rakennuksiin. 

Yhteistyössä:

Artikkeli on osa Puupäivän 2021 sisältöä. Suunnittelijapäivässä Emil Jansson jakaa puheenvuorossaan ”’Modernisti Puusta’ eli näyttävä puurakentaminen ja puun käyttö arkkitehtuurissa” lisää osaamistaan puurakennusten suunnittelusta www.puupaiva.com