24.5.2022

Kiertotalousesimerkkejä maailmalta

Jotta rakentamisella voitaisiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssipulaan ja luontokadon torjumiseen, alalla olisi siirryttävä kiertävään talousmalliin. Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta toteutuneet hankkeet ovat harvassa. Hyviä toteutuskeinoja on kuitenkin monia.

Kiertotalouden perusperiaatteisiin kuuluvat ympäristömme kantokykyyn sopeutuminen sekä päästöjen ja jätteiden eliminointi. Rakentamisessa tämä tarkoittaa, että olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivalintoja tehdessä suositaan jo kierrossa olevia materiaaleja sekä vähäpäästöisiä, terveydelle haitattomia materiaaleja. Suunnittelussa huomioidaan muuntojoustavuus sekä purkaminen, joka mahdollistaa tehokkaan materiaalien uudelleenkäytön tulevaisuudessa.

Esittelemme tässä pari erinomaista eurooppalaista esimerkkiä, kuinka kiertotalousperiaatteita voidaan tuoda rakennusalalle.

K. 118
Winterthur, Sveitsi
Baubüro in Situ

Kierrätysmateriaaleista ja vähähiilisistä luonnonmateriaaleista rakennettu laajennus vanhan tehdasrakennuksen päälle. K118 Kopfbau Halle, Sveitsi, 2021. Kuva: Martin Zeller / Baubüro in Situ
K118-hankkeen ulkoseinärakenne: kierrätetty pelti, kierrätetyt ikkunat, puurunko, olkieriste ja savirappaus. Kuva: Martin Zeller / Baubüro in Situ

Sveitsiläinen arkkitehtitoimisto Baubüro in Situ on kiertotalouden edelläkävijä. Se on ollut mukana toteuttamassa kiertotaloushankkeita, joissa hyödynnetään taidokkaasti olemassa olevaa rakennuskantaa, kierrätysmateriaaleja sekä vähähiilisiä luonnonmateriaaleja.

Loistoesimerkki tästä on K. 118 -nimellä tunnettu hanke. Siinä vanha tehdasrakennus kunnostettiin ja sen päälle rakennettiin kolmekerroksinen laajennus asumista varten. Laajennuksen runko on pääosin uudelleenkäytetyistä teräsosista ja ulkoseinät ovat puurakenteisia, oljella eristettyjä, sisältä savirapattuja ja ulkoa kierrätyspellillä verhoiltuja. Kierrätys, helpoksi tehty ylläpito sekä ajan tuoma patina näkyvät ulko- ja sisätiloissa. Estetiikka poikkeaa rohkeasti jo kauan vallinneesta minimalismitrendistä.

Brummenin kaupungintalo
Brummen, Alankomaat
RAU Architects

Brummenin kaupungintalon laajennus, joka on suunniteltu purku ja kierrätys mielessä pitäen. Alankomaat, 2013. Kuva: Petra Appelhof / RAU Architects
Brummenin kaupungintalon teollisesti valmistettu puinen runkorakenne on suunniteltu purettavaksi, ja helposti avattavat liitokset on jätetty näkyviin. Kuva: Petra Appelhof / RAU Architects

Toisenlaista lähestymistapaa kiertotalouteen edustaa RAU-arkkitehtien suunnittelema Brummenin kaupungintalon laajennus. Hanke on oiva esimerkki kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankkeella on pieni hiilijalanjälki, ja se on suunniteltu purku ja uudelleenkäyttö mielessä pitäen. Puurunkoinen rakennus on suunniteltu helposti purettavaksi osiin niin, että osat ovat uudelleen käytettävissä. Avattavat liitokset ovat näkyvissä ja osa arkkitehtonista ilmaisua.

Kiertotalous huomioitiin jo hankintasopimuksissa. Tavallisen hankintasopimuksen sijaan valittiin joustavampi, taloudellisesti sekä ekologisesti kestävämpi ”leasing”-sopimus. Rakennusosien toimittajat sitoutuivat sopimuksissa ostamaan purun yhteydessä takaisin 90 % materiaaleista ja maksamaan niistä 20 % alkuperäishinnasta. Kestävän toteutusmallin avulla saavutettiin 30 % matalammat elinkaarikustannukset verrattuna muihin samankaltaisiin rakennuksiin kyseisellä alueella.

Teksti: Ninni Westerholm

Read the article in English: The circular economy elsewhere in the world