24.5.2022

Puu-lehti 2/2022

Teemoina vapaa-ajan rakentaminen ja kiertotalous

Read the Wood Magazine 2/2022 in English

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus Leader

24.5.2022

Kiertotalous keskiöön

Kiertotalous on talousjärjestelmä, jossa materiaalit ja tuotteet pidetään mahdollisimman pitkään kierrossa niin, et Kiertotalous on talousjärjestelmä, jossa materiaalit ja tuotteet pidetään mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo säilyy. Kiertotaloudessa pyritään siihen, että tuotannossa ja kulutuksessa syntyy mahdollisimman vähän jätteitä ja talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Maailmanlaajuisesti kiertotalous on todettu välttämättömäksi toimintamalliksi nopeasti etenevän ilmaston

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Uutta What’s new

24.5.2022

Wood Cityn puukortteli täydentyy WithSecuren uudella puutoimistolla

Suomalaisen kyberturvallisuusyhtiö WithSecuren (ent. F-Secure) uusi pääkonttori rakennetaan Wood Cityyn. Wood City on SR Suomalaisen kyberturvallisuusyhtiö WithSecuren (ent. F-Secure) uusi pääkonttori rakennetaan Wood Cityyn. Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä puukortteli, joka sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa. Rakentaminen on käynnistynyt keväällä, ja uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Wood Cityyn on jo rakennettu kaksi asuinkerrostaloa sekä Supercellin toimistotalo, jotka ovat

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Kansainvälinen lehdistön puuarkkitehtuuripalkinto Ruotsiin

Vuoden 2022 kansainvälisen lehdistön puuarkkitehtuuripalkinnon voittaja on Kulttuurikeskus Sara (Sara Kulturhus) Ruotsin Vuoden 2022 kansainvälisen lehdistön puuarkkitehtuuripalkinnon voittaja on Kulttuurikeskus Sara (Sara Kulturhus) Ruotsin Skellefteåssa. 80 metriä korkea rakennus on yksi maailman korkeimpia puisia rakennuksia. Se sisältää muun muassa teatterin, taidegallerian, museon, kirjaston, konserttisaleja, ravintoloita ja hotellin. − Palkinto on todiste siitä, että Ruotsissa pystytään valmistamaan suuria ja

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Sweco hyödyntää avointa tietokantaa rakentamisen päästöjen laskennassa

Sweco on integroinut automaattisen hiilijalanjälkilaskijan osaksi rakennesuunnittelun Tekla Structures -tietomallinnusoh Sweco on integroinut automaattisen hiilijalanjälkilaskijan osaksi rakennesuunnittelun Tekla Structures -tietomallinnusohjelmaa. Lisäosan avulla suunnittelija näkee päästöluvun koko mallille tai sen osille jo suunnitteluvaiheessa. Tieto tarjotaan asiakkaalle osana rakennesuunnittelua. Lisäosa hyödyntää geneerisenä päästötietokantana rakentamisen päästötietokantaa (co2data.fi), jota ylläpitää ympäri

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Kontiorantaan rakentuu puurakentamisen ja luontomatkailun kokonaisuus

Kontiorannasta kehittyy monipuolisen puurakentamisen ja luontomatkailun esikuva: Kontiorannan Puulaakso. Puurakentamisee Kontiorannasta kehittyy monipuolisen puurakentamisen ja luontomatkailun esikuva: Kontiorannan Puulaakso. Puurakentamiseen ja luontomatkailuun erikoistunut paikallisten yrittäjien ryhmä tekee Kontiolahden kunnan kanssa Kontiorannan matkailualueen kehittämisestä aiesopimuksen, joka on lähtölaukaus Puulaakson rakentamiselle. Kontiorannan matkailualueella on voimassa oleva asemakaava, ja aluetta tulla

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Rakennettu Projects

29.9.2022

Pikku-Finlandia

Töölönlahdelle valmistunut Pikku-Finlandia on rakennettu Finlandia-talon väistötilaksi vuosiksi 2022–2025. Muuntojoustav Töölönlahdelle valmistunut Pikku-Finlandia on rakennettu Finlandia-talon väistötilaksi vuosiksi 2022–2025. Muuntojoustava ja siirtokelpoinen Pikku-Finlandia voidaan jatkossa hyödyntää kiertotalousperiaatteiden mukaisesti vaikkapa kouluna tai päiväkotina. Rakennusosat ja materiaalit ovat uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä. Read the article in English: Pikku-Finlandia Kun Helsingin kaupunki alk

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Space of Mind

Space of Mind on moderni mökki, joka on oiva paikka rentoutumiseen, latautumiseen ja ajattelemiseen. Joustava, modulaari Space of Mind on moderni mökki, joka on oiva paikka rentoutumiseen, latautumiseen ja ajattelemiseen. Joustava, modulaarinen Space of Mind taipuu niin vierashuoneeksi kuin kuntosaliksi tai kotitoimistoksikin, ja se on helppo sijoittaa lähes minne tahansa. Read the article in English: Space of Mind Space of Mind -konsepti kehitettiin alun perin koronapandemian aikana. Koska kotona vietettiin yhtäkki

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
29.9.2022

Uudenkylän asemapaviljonki ja I.C.E. – Indisputable Case of Emergency -teos

Puupaviljonki oli alun perin osa Helsingin Kansalaistorilla toteutettua taideteosta, jolle kiertotalousperiaatteiden muk Puupaviljonki oli alun perin osa Helsingin Kansalaistorilla toteutettua taideteosta, jolle kiertotalousperiaatteiden mukaisesti kehitettiin uusi käyttötarkoitus. Nyt se toimii pitkäaikaiskestävänä rakenteena juna-asemalla Lahdessa. Read the article in English: Uusikylä train station pavilion Uudenkylän juna-aseman puupaviljonki on veistosmainen rakennelma, joka toimii odotuskatoksena, ulkonäyttely

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Kintulammin laavut

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on Tampereelle vuonna 2018 perustettu luontokohde. Alueen rakenteita suunnit Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on Tampereelle vuonna 2018 perustettu luontokohde. Alueen rakenteita suunniteltaessa haluttiin laajentaa käsitystä perinteisestä laavusta, joten mukaan kutsuttiin retkeileviä arkkitehtejä. Tuloksena on kourallinen uniikkeja taukopaikkoja ja retkeilyalueen moninkertaisesti odotettua suurempi suosio. Read the article in English: Kintulammi laavu shelters K

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Kesäsauna Vaskosaari

Sauna sijaitsee Suomenlahden saaren pohjoisrannalla, metsän ja rantavyöhykkeen rajalla. Sijoituspaikkaa harkittiin tarkk Sauna sijaitsee Suomenlahden saaren pohjoisrannalla, metsän ja rantavyöhykkeen rajalla. Sijoituspaikkaa harkittiin tarkkaan. Haaveena oli täydentää asuinrakennuksen, laiturin ja rantakallion muodostama oleskelupaikka uudella rakennuksella, joka toimisi uimalaituriin ja rantaan liittyvänä saunana mutta tarjoaisi myös hieman yksityisemmän paikan vierashuoneelle. Rakennus toteutettiin kaavan mahdolli

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Virkistyspaikka Kalamaja

Kalamaja on perinteisen kalastuspaikan yhteyteen rakennettu hirsirunkoinen, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu vi Kalamaja on perinteisen kalastuspaikan yhteyteen rakennettu hirsirunkoinen, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu virkistyspaikka. Rakennus on sijoitettu tontille jykevästi mutta maisemaa kunnioittaen. Pohjoisen, idän ja etelän suuntiin on sijoitettu suuret lasipinnat, joista aukeaa myös vuodenaikojen mukaan muuttuva maisema järville. Päätulosuunta lännestä on umpinainen, ja maisema avautuu tu

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Maailmalla Abroad

24.5.2022

Kiertotalousesimerkkejä maailmalta

Jotta rakentamisella voitaisiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssipulaan ja luontokadon torjumiseen, alalla olisi si Jotta rakentamisella voitaisiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssipulaan ja luontokadon torjumiseen, alalla olisi siirryttävä kiertävään talousmalliin. Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta toteutuneet hankkeet ovat harvassa. Hyviä toteutuskeinoja on kuitenkin monia. Kiertotalouden perusperiaatteisiin kuuluvat ympäristömme kantokykyyn sopeutuminen sekä päästöjen ja jätteiden eliminointi. Rak

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Puusta From Wood

24.5.2022

WoodCircus-projektissa etsittiin kiertotalousratkaisuja puurakentamiseen

Suomi on monessa suhteessa puuteollisuuden edelläkävijä. Meillä on huomattavia vahvuuksia erityisesti materiaali- ja ene Suomi on monessa suhteessa puuteollisuuden edelläkävijä. Meillä on huomattavia vahvuuksia erityisesti materiaali- ja energiatehokkuuden soveltamisessa, mutta puurakentamisen kiertotaloudessa olemme vielä alkuvaiheessa. Puurakentamisen toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä strategisia ja toiminnallisia muutoksia, joiden tarve kumpuaa ilmastonmuutoksen hillinnästä, vihreän siirtymän vauhd

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pureudutaan pintakäsittelemättömän puupinnan ominaisuuksiin

Puulla on stressiä vähentäviä vaikutuksia, jotka linkittyvät vahvasti ihmisen hyvinvointiin. Puun positiivisten vaikutus Puulla on stressiä vähentäviä vaikutuksia, jotka linkittyvät vahvasti ihmisen hyvinvointiin. Puun positiivisten vaikutusmekanismien tarkka identifioiminen ja hyvinvoinnin monistaminen on kiinnostava tutkimusaihe Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Teksti: Sami AnteroinenKuvat: Manu Eloaho Read the article in English: A Finnish university delves into the properties of untreated wood Tutkim

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Muuttuva mökkeily haastaa nykyistä mökkikantaa

Satojen tuhansien mökkien maassamme mökkeily on tärkeä osa kulttuuria, ja sen merkitys on monelle jopa vahvistunut viime Satojen tuhansien mökkien maassamme mökkeily on tärkeä osa kulttuuria, ja sen merkitys on monelle jopa vahvistunut viime vuosina. Vaikka mielikuvat yksinkertaisista harjakattoisista rantamökeistä elävät vahvoina, perinteinen kesämökki ei enää vastaa kaikkien odotuksia ja vaatimuksia. Miten olemassa oleva mökkikantamme taipuu muutoksiin ja uusien sukupolvien tarpeisiin? Teksti: Lotta HäkkänenKuvat:

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Hirsirakentaminen – kiertotaloutta vuosisatojen takaa

Hirsitaloja on purettu, siirretty ja pystytetty uudelleen vuosisatojen ajan. Hirsirakentamista voikin hyvin pitää kierto Hirsitaloja on purettu, siirretty ja pystytetty uudelleen vuosisatojen ajan. Hirsirakentamista voikin hyvin pitää kiertotalouden edelläkävijänä. Teksti: Inkariina SipiläinenKuvat: Timo Ovaskainen Read the article in English: Log construction − a centuries old circular economy Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Raken

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
24.5.2022

Hirsitalo muutti Hämeestä Kuopioon 

Suomesta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka hirsirakennuksia on purettu ja uudelleen pystytetty uudelle paikkakun Suomesta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka hirsirakennuksia on purettu ja uudelleen pystytetty uudelle paikkakunnalle. Parhaimmillaan hirsi on kestänyt käytössä vuosisatoja. Timo Ovaskainen löysi oman hirsikotinsa Hämeestä ja siirsi sen Kuopioon.  Teksti: Inkariina Sipiläinen Kuvat: Timo Ovaskainen  Read the article in English: Moving a log house from Häme to Kuopio Timo Ova

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Tulossa Coming

24.5.2022

Hiilinegatiiviset Aarreaitat kunnioittavat perinteitä

Helsingin Honkasuolle rakentuvan hirsirivitalohankkeen tavoitteena on alusta saakka ollut hiilinegatiivisuus: hiilikäden Helsingin Honkasuolle rakentuvan hirsirivitalohankkeen tavoitteena on alusta saakka ollut hiilinegatiivisuus: hiilikädenjäljen on oltava suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Aarreaittojen luonnonmukainen rakennustapa on herättänyt kiinnostusta niin rakennusalan ammattilaisissa, kuluttajissa kuin mediassakin. Teksti: Minna Aarnio ja PuuinfoKuvat: Anu Turunen Read the article in English: Carbon-negati

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö

Vieraskynä

24.5.2022

Vieraskynä: Rakentamisen kiertotalouden todellisuutta ja toivoa Suomessa

Honkasuolle rakennettavassa Aarreaitat-hirsitalohankkeessa oli tarkoitus käyttää puusepäntyönä entisöityjä vanhoja ikkun Honkasuolle rakennettavassa Aarreaitat-hirsitalohankkeessa oli tarkoitus käyttää puusepäntyönä entisöityjä vanhoja ikkunoita, mutta ilman CE-merkintää niitä ei voinut asentaa edes piharakennuksiin. Miksi rakennusosat ja materiaalit eivät tule käytetyiksi uudelleen? Miksi alkuperäisestä rakennuksestaan irrotetut rakennusosat ja -materiaalit muuttuvat juridisesti jätteeksi, jota ei saa käyttää uudel

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö