24.5.2022

Hiilinegatiiviset Aarreaitat kunnioittavat perinteitä

Helsingin Honkasuolle rakentuvan hirsirivitalohankkeen tavoitteena on alusta saakka ollut hiilinegatiivisuus: hiilikädenjäljen on oltava suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Aarreaittojen luonnonmukainen rakennustapa on herättänyt kiinnostusta niin rakennusalan ammattilaisissa, kuluttajissa kuin mediassakin.

Teksti: Minna Aarnio ja Puuinfo
Kuvat: Anu Turunen

Read the article in English: Carbon-negative Aarreaitta homes honour traditions

Helsingin Honkasuon alueelle tunnusomaista ovat kaarevat kadut sekä tonttien kaarevat rakennusalat. Kuva: LPV Oy

Honkasuon Aarreaitat edustavat arkkitehtuuriltaan mahdollisimman yksinkertaista, mutta hyvin vaikuttavaa ”puubrutalismia”, kuten Aarreaittojen rakennuttaja, arkkitehti Minna Aarnio rakennustyyliä kutsuu.

− Aarreaitta-konseptissa olemme halunneet osoittaa hiilinegatiivisen rakentamisen mahdolliseksi, jotta saisimme madallettua uudisrakentamisen ilmastolle vaarallista hiilipiikkiä. Voimakkaimmin kohteen ja koko Aarreaitta-konseptin arkkitehtuuria on ohjannut hiiltä mahdollisimman tehokkaasti varastoivan, suomalaiseen rakennusperinteeseen nojaavan käsin veistetyn massiivihirren käyttö ja painovoimainen ilmanvaihto sekä tontin asemakaava kaarevine rakennusaloineen, Aarnio kertoo.

Rivitalo koostuu seitsemästä rakenteellisesti toisistaan erillisestä hirsirungosta. Hirren paksuus on 225 mm. Kahden asunnon runko on mäntyä ja viiden kuusta. Jokaisen rungon välissä on 50 mm:n ilmatila, joten asuntojen väliset seinät ovat yhteensä 500 mm paksut. Ikkunat ja ulko-ovet ovat puuta. Ikkunoille haluttiin U-arvo 0,8, joten ne ovat nelinkertaiset. Asuntojen julkisivut ovat asemakaavamääräyksen mukaisesti keskenään eriväriset. Pintakäsittely on tehty erivärisillä keittomaaleilla.

Jokaiseen asuntoon kuuluu oma pihatalo, jonka runko on 150 mm paksua massiivihirttä. Näiden lisäksi pihatalorivistöä täydentävät yhteinen pihasauna suojaisine vilvoitteluterasseineen ja kierrätyshuone. Pihatalot ovat perinteiseen tapaan faluninpunaiset, katot himmeän mustaa saumapeltiä.

Rivitalon ja pihatalojen väliin jää suojaisa piha-alue, jota halkoo itä-länsisuunnassa kapea saunapolku. Polun ja asuntojen väliin jäävät asuntopihat, jotka rakennetaan ekologista monimuotoisuutta ja hiilensidontaa tavoitellen.

Aurinkosähköä ja uusiutuvaa älykästä kaukolämpöä

Kohde on rakennettu esirakennetulle, kalkkistabiloidulle savikolle, joten perustukset on tukipaalutettu teräsputkipaaluilla. Teräspaalujen varaan on rakennuksille valettu paaluanturat, joiden päälle on valettu peruspilarit. Näiden varaan on pystytetty hirsirunkokehikot. Alapohjat ovat tuulettuvat, joten rakennusten alla on säädösten mukaisesti vapaata tilaa.

Kaikkien rakennusten kantavat rungot, runkojen jäykistys, julkisivut ja sisäpinnat on ratkaistu yhdellä kertaa käyttämällä käsin veistettyä lohenpyrstö-lukkonurkkaista massiivihirsirakennetta. Asuntojen rungot ovat 225 mm:n ja pihatalojen rungot 150 mm:n pelkkahirttä.

Rakennusten paloluokka on P3, ja huoneistojen välinen palo-osastointi on EI30, joka toteutuu kaksinkertaisten hirsirunkojen ja pihatalojen riittävien etäisyyksien ansiosta ilman erillisiä osastoivia rakenteita ullakko-onteloa lukuun ottamatta. Ullakolla asuntojen väleissä on palokatkoelementit.

Jokaisen asunnon katolle tulee 16 paneelin aurinkovoimala, joka tuottaa sähköä yli oman tarpeen. Asunnot varustetaan ilmalämpöpumpuilla, joilla voidaan sekä lämmittää että jäähdyttää kesällä omalla aurinkosähköllä. Varsinainen lämmitystapa on uusiutuva älykäs kaukolämpö. Tontin yhdeksän autopaikkaa sähköistetään autojen lataamista varten.

Tavoitteena hiilinegatiivisuus

Aarreaitta-konseptin suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2018 kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin ilmestyttyä.

Asuntojen julkisivut ovat asemakaavamääräyksen mukaisesti keskenään eriväriset. Pintakäsittely on tehty erivärisillä keittomaaleilla.

− Silloin tuli selväksi, että rakentamisen on muututtava ja kotimaisen puun käyttöä on ohjattava pitkäikäisempiin käyttötarkoituksiin. Tavoitteena oli alusta saakka hiilinegatiivisuus eli hanke, jonka hiilikädenjälki on suurempi kuin sen hiilijalanjälki. Tavoi-te toteutui kirkkaasti, sillä hankkeen hiilikädenjälki on 3,4-kertainen verrattuna hiilijalanjälkeen, sanoo Aarnio.

Kohteen hiilijalanjälki on kolmanneksen pienempi kuin betonisen tai puu + tiili -vaihtoehdon (726 000 kg CO2e per 150 vuotta). Kohteen hiilikädenjälki on melkein kuusinkertainen verrattuna betoniseen toteutukseen ja melkein nelinkertainen verrattuna puu + tiili -vaihtoehtoon (-966 000 kg CO2e per 150 vuotta).

Aarreaitoissa haluttiin käyttää materiaaleja ja tekniikoita, jotka ovat heti käytettävissä. Kaikkien ratkaisujen haluttiin olevan yksinkertaisia, materiaalivalikoiman suppea. Kotimainen puu, kotimainen käsityö ja vähäinen talotekniikka (painovoimainen ilmanvaihto) yhdistettynä omaan uusiutuvan energian tuotantoon muodostivat konseptin rungon.

− Hirsien hankinta aloitettiin talvella 2018–2019, jolloin hirsiveistämö valitsi kahteen Aarreaittaan ja kahteen pihataloon tarvittavat puut ähtäriläisessä metsässä. Arkkitehtitoimisto LPV mallinsi suunnitelmat mittatarkasti ja teki hyviä havainnekuvia, kertoo Aarnio.

Luonnollinen rakentaminen kiinnostaa

Asuntojen runkojen välissä on 50 mm:n ilmatila.

Hanke on herättänyt alusta lähtien paljon kiinnostusta. Maanrakennustyöt alkoivat vappuna 2021, ja jo seuraavana syksynä hankkeesta kerrottiin laajasti mediassa niin paikallisissa ja valtakunnallisissa sanomalehdissä kuin Ylen aamulähetyksessäkin.

Aarnio kertoo, että työmaalla on vieraillut ympäristöministeriön väkeä, Helsingin kaupungin kaavoittajia, suunnittelutoimistoja ja ulkomaisia puurakentamisen opiskelijoita. Myös suuri yleisö on innoissaan.

− Moni asuntoa etsivä on kiinnostunut luonnollisemmasta rakennustavasta nimenomaan kaupungissa. Emme ole vielä lainkaan markkinoineet asuntoja, sillä lain mukaan voimme myydä niitä vasta, kun ne ovat valmiit. Tästä huolimatta jo 80 perhettä on halunnut antaa yhteystietonsa kiinteistönvälittäjällemme, kertoo Aarnio.

Asuntojen arvioidaan valmistuvan kesällä 2022. Minna Aarnion mukaan hankkeen tärkeimmät opit ovat olleet kotimaisen hirren ja käsityön suuri potentiaali ja se, että ilmastokestävä rakentaminen on mahdollista jo nyt.

HONKASUON AARREAITAT

  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus (7 asunnon rivitalo)
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu | Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy / Minna Aarnio, Arkkitehtitoimisto LPV / Tarmo Peltonen, Rosa Paukio
  • Rakennesuunnittelu | Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy / Jukka Reinikainen
  • Pääurakoitsija | Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, projektinjohtourakoitsija
  • Puuosien toimittaja | Saaren Hirsisaunat ja huvilat Oy, Sepa Oy, Lasivuorimaa Oy, Kaskipuu Oy, Tuulipuu Oy, Tähtiporras Oy
  • Valmistumisvuosi | 2022