24.5.2022

Hirsirakentaminen – kiertotaloutta vuosisatojen takaa

Hirsitaloja on purettu, siirretty ja pystytetty uudelleen vuosisatojen ajan. Hirsirakentamista voikin hyvin pitää kiertotalouden edelläkävijänä.

Teksti: Inkariina Sipiläinen
Kuvat: Timo Ovaskainen

Read the article in English: Log construction − a centuries old circular economy

Hirsitalo valmiina purkuun

Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennussektorin päästöjen vähentäminen on tärkeää, jotta Suomi pystyisi saavuttamaan asetetut ilmastotavoitteet.

On todettu, että uudisrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä kiristämällä on vaikea enää pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Huomio on kiinnittymässä rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälkeen ja rakennustarvikkeiden kierrätykseen. Resurssiniukkuus on johtanut siihen, että tulevaisuudessa materiaalit on hyödynnettävä entistä tarkemmin.  

Rakennusmateriaaleista etenkin hirsi on jo satoja vuosia noudattanut kiertotalouden periaatteita.

− Hirsirakennuksia on kautta aikojen purettu ja pystytetty uudelleen muualla. Hirsirakennusten osia on myös kierrätetty – joskus useaankin otteeseen. Mikä muu materiaali pystyy samaan? kysyy Hirsitaloteollisuuden toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

− Hirsi on yksiaineinen rakennusmateriaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Hiili varastoituu puuhun puun kasvaessa ja vapautuu takaisin ilmakehään vasta elinkaarensa lopussa − jos sittenkään! Elinkaarensa lopussa hirrestä voidaan jo nykytekniikalla tehdä kaupallisesti kannattavasti biohiiltä, jolloin puuhun kasvun aikana sitoutuneesta hiilidioksidista noin puolet saadaan varastoitua maanparannusaineena maahan tuhansiksi vuosiksi, kertoo Romppainen.

Uudelleenkäyttö on kiertotaloutta parhaimmillaan: kun materiaali käytetään uudelleen sellaisenaan, vältetään sen tuotannosta syntyvät päästöt. Uudelleen käytettävän hirren osalta tämä tarkoittaa entistä matalampaa hiilijalanjälkeä.

− Nykyisin ilman lisäeristettä tehtävät hirsitalot valmistetaan niin, että niiden purkaminen ja uudelleen kasaaminen on helpompaa kuin esimerkiksi 100 vuotta sitten tehtyjen hirsitalojen, sanoo Romppainen.

Hirsitalo, jonka kattorakenteet on purettu.

Vanhimmat hirsirakennukset yli 500-vuotiaita

Vanhin vielä pystyssä oleva hirsirakennus Suomessa on tiettävästi Pyhän Henrikin saarnahuone Kokemäellä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rakennuksen vanhimmat hirret ajoittuvat 1470-luvulle. Samalla tavalla tänä päivänä tehty hirsirakennus voi olla pystyssä vielä 500 vuodenkin päästä.

Maamme rakennushistoria pohjautuu pitkälti hirsirakentamiseen. Hirsirakennuksia on siirretty ja uudelleenkäytetty Suomessa paljon.

− Kysyntää hirsirakennusten uudelleenkäytölle olisi paljonkin, mutta rajoittavin tekijä on hyvien kehikkojen saanti. Usein siirretään mukana myös ovet, ikkunat, lattialaudat ja kattorakenteet, kertoo restaurointimestari Lauri Saarinen Arkkitehtitoimisto Livadylta.

Saarinen kertoo, että vanhimpia edelleen käytössä olevia hirsiä löytyy keskiaikaisten kivikirkkojen kattopalkeista. Esimerkiksi Sastamalan Pyhän Merjan kirkon päädyn yläosa on tehty kierrätyshirsistä, jotka ajoittuvat 1400-luvulle.

− Kestävän kehityksen mukaista on käyttää vanha talo mahdollisimman pitkälti uudestaan. Hirsitaloja voidaan korjata, ja niistä voidaan kierrättää lähes kaikki, kunhan rakennus ei ole mennyt liian huonoon kuntoon.

Uudelleenkäytön haasteeksi Saarinen mainitsee muun muassa energiatehokkuusmääräykset. Kun rakennus siirretään uudelle paikalle, katsovat rakennusvalvontaviranomaiset sen usein uudisrakentamis- eivätkä korjaushankkeeksi. Vanhat rakennukset harvoin täyttävät nykypäivän määräyksiä, kuten akustiikka- ja energiatehokkuusmääräyksiä. 

Kiertotalouden supertuote

Hirsitalon laputettu nurkka

Kontiotuote on Pudasjärvellä sijaitseva maailman suurin hirsirakennusten valmistaja. Kontiotuotteen B2B liiketoimintajohtaja Hanna Haipus kertoo, että vaikka hirttä on kautta aikojen kierrätetty, ei nykyisillä laskentamenetelmillä hirttä lasketa kierrätettäväksi materiaaliksi.

− Puolivahingossa meillä kuitenkin jo on kiertotalouden supertuote käytössä, Haipus sanoo.

Hiilikädenjälkilaskelmiin on kuitenkin lähitulevaisuudessa tulossa muutoksia, joiden ansiosta hirren asema laskennallisesti parantuu.

− Hirsirakennukset valmistetaan uusiutuvasta materiaalista, mikä jo sinällään on yksi argumentti hirren puolesta. Meille on tärkeää, että raaka-aine käytetään tehokkaasti hyödyksi, emmekä halua hukata yhtään kallisarvoista materiaalia. Esimerkiksi teräkseen verrattuna hirren valmistukseen käytetään hyvin vähän energiaa, mikä pienentää hiilijalanjälkeä.

30.5.2022 Hanna Haipuksen titteli korjattu B2B liiketoimintajohtajaksi.