16.2.2022

Vastuullisuus

Puu-lehti esittelee suomalaista puuarkkitehtuuria ja -rakentamista sekä edistää puutuotteiden oikeaa ja korkeatasoista käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Vuonna 2022 yksi numeroista on verkkojulkaisu, ja kaksi on painettuja versioita. Verkkojulkaisulla säästetään merkittävästi luonnonvaroja ja pienennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Painettu lehtikin toimitetaan vain tilaajille, jolloin sen hävikki on mahdollisimman pieni.  

Puu-lehteä julkaisee Puuinfo Oy, joka on suomalainen yhteiskunnallinen yritys. Puu-lehdelle on myönnetty Design from Finland -merkki, jota kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Design from Finland -merkkiyritykset viestivät avoimesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja valmistusmaasta. 

Puu-lehden paperi on PEFC-sertifioitua. Lehden taittaa ja painaa Painotalo Punamusta Oy, jonka toimintaa ohjaavat ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Vuonna 2020 kaikki Punamustan ostama sähkö tuli sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Puu-lehti painetaan Joensuussa. 

Puu-lehden kuljettaa lukijoille Posti. Vastuullisuus on keskeinen osa myös Postin liiketoimintastrategiaa. Se haluaa vähentää ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttaman harmin niin pieneksi kuin mahdollista. Yhtenä esimerkkinä tästä on Postissa tehtävä kunnianhimoinen ilmastotyö: tavoitteena on olla täysin nollapäästöinen yritys vuoteen 2030 mennessä.