24.5.2022

Sweco hyödyntää avointa tietokantaa rakentamisen päästöjen laskennassa

Kuva: Sweco

Sweco on integroinut automaattisen hiilijalanjälkilaskijan osaksi rakennesuunnittelun Tekla Structures -tietomallinnusohjelmaa. Lisäosan avulla suunnittelija näkee päästöluvun koko mallille tai sen osille jo suunnitteluvaiheessa. Tieto tarjotaan asiakkaalle osana rakennesuunnittelua.

Lisäosa hyödyntää geneerisenä päästötietokantana rakentamisen päästötietokantaa (co2data.fi), jota ylläpitää ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Suunnittelija näkee suoraan suunnittelunäkymästä valitsemansa rakenteen päästövaikutuksen, mikä lisää tiedon aitoa käytettävyyttä.

− Tehokkaan työkalun myötä meillä on nyt aito kyky arvioida ja vertailla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kestävyysnäkökulmasta ja tarjota asiakkaillemme havainnollisesti ja perustellusti ympäristömyönteisempiä vaihtoehtoja kaikissa hankkeissamme, valottaa Swecon rakennetekniikan toimialajohtaja Ismo Tawast.

Energiantuotannon päästöjen painuessa materiaalivalintojen merkitys korostuu. Rakenteet voivat vastata energiatehokkaissa uudisrakennuksissa jopa yli 70 % koko rakennuksen hiilijalanjäljestä, jolloin ilmaston kannalta tärkeät ratkaisut tehdään suunnittelupöydällä.

− Päästövaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen tarkastelun tulee olla osa suunnittelijan arkea. Automatisoidut ja integroidut työkalut tekevät tämän helpoksi ja auttavat hahmottamaan päästövaikutusten pienentämisen kannalta kriittiset kokonaisuudet ja näiden yhteydet. On hienoa, että ympäristöministeriö tarjoaa käyttöön yhteisen tietokannan yhteismitallisuuden ja ymmärryksen edistämiseksi, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Read the article in English: Sweco uses an open database to calculate construction emissions