6.10.2022

Monio on valittu vuoden työmaaksi

Rakennuslehti on palkinnut lukio ja kulttuuritalo Monion vuoden 2022 työmaana. Vuosittain myönnettävä palkinto on yksi alan arvostetuimmista tunnustuksista. Valinta julkistettiin Finnbuild-messuilla 5.10.2022.

Kuva: Timo Nurmi / Tuusulan kunta

Monio on osa Tuusulan mittavaa investointikokonaisuutta, jossa uudistetaan palveluverkkoa. Rakenteilla on lukio ja kulttuuritalon lisäksi päiväkoteja ja kouluja, jotka tarjoavat myös yhdessäolon paikkoja kuntalaisille

Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama monitoimitilahanke, jossa samaan rakennukseen yhdistetään mm. lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. Hirsirakenteinen Monio on Lujatalolle merkittävä puu- ja hirsirakentamisen avaus.

Työmaakilpailun yhdeksänhenkinen valintaraati vaikuttui hirsirunkoisen Monion teknisen vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden lisäksi työmaan osallistavasta johtamisesta ja rohkeudesta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä.

Asiantuntijaraati kiinnitti työmaalla huomiota muun muassa työmaan johtamiseen, työturvallisuuteen, hankkeen tekniseen ja muuhun vaativuuteen sekä riskien hallintaan, suunnittelun ohjaukseen, tietomallin ja muiden digitaalisten ohjaustyökalujen hyödyntämiseen, aikataulun ja kustannusten hallintaan, laadunvarmistukseen, kehitykseen ja innovaatioihin työmaalla, ympäristökysymysten huomioon ottamiseen sekä yhteistoiminnan sujuvuuteen tilaajan ja eri osapuolten kanssa.

– Työmaalla olemme ylpeitä ja otettuja kilpailun voitosta. Hankkeen aikana on kohdattu ja ratkottu useita haasteita johtuen kustannusten noususta ja hyvin haastavasta rakennuskohteesta. Tuntuu erityisen hienolta, että asiantunteva raati näki, että projektinhallintamme ja tapamme tehdä työtä on ollut maan kärkitasoa, sanoo Monion vastaava työnjohtaja Mika Sairanen.

 – Monio on runkorakenteeltaan erittäin haastava hybridirunkoinen rakennus. Tähän haasteeseen on työmaaorganisaatiomme erittäin hienosti vastannut ja se näkyy nyt Vuoden rakennustyömaa -palkintona. Harva meistä käsittääkään, miten erikoislaatuinen projekti on kyseessä Suomen ja maailman laajuisesti. Vierailijoita Suomesta ja maailmalta käy työmaalla joka viikko, kertoo Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka.

Monion rakennustyömaalla onnistuttiin monella saralla

– Tärkeä onnistumisen edellytys on ollut saumaton yhteistyö kaikkien rakentajaosapuolien kanssa, kertoo Mika Sairanen.

Moniossa runkomateriaalitoimittajia oli runsaasti ja toimittajien keskinäinen yhteensovittaminen vaati paljon suunnittelunohjausresursseja. Puusta, betonista ja teräksestä koostuvan hybridirungon aikataulu tehtiin konsultin avulla visuaalisesti 4D-aikataululla, jotta materiaalitoimittajien sekä urakoitsijoiden toiminta työmaalla saatiin toimiaan saumattomasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki toimittajat velvoitettiin myös suunnittelemaan kohde tietomallipohjaisena ja suunnitelmat yhteensovitettiin mallissa. Kohteen puuelementit asennettiin kahden suuren sääsuojan alla, myös sääsuoja tietomallinnettiin.

Työmaalla paneuduttiin huolellisesti kosteudenhallintaan ja siihen kehitettiin oma TR-mittausmenetelmänsä. Hybridirungon kosteudenhallinnasta tehtiin myös opinnäytetyö, jossa tutkittiin eri materiaalien kosteuskäyttäytymistä keskenään.

Työturvallisuus on Lujatalon työmailla ensiarvoisen tärkeää ja Monionkin työmaalla työturvallisuuden tärkeyttä korostettiin usein eri toimin. Lujatalon kehittämää Lujariihi-menetelmää hyödynnettiin urakoitsijoille järjestettävän työturvariihen muodossa, minkä lisäksi runkourakoitsijoille innovoitiin suoraan urakkasopimukseen kirjatut työturvabonukset ja heille järjestettiin taakankiinnittäjän koulutusta.

Ympäristönäkökulma konkretisoitui työmaan todella korkeaan lajitteluprosenttiin (84,15 %). Kohde auditoitiin sekä sisäisesti että ulkoisesti hyvin tuloksin Kiwa Inspectan toimesta.

– On hienoa olla mukana kehittämässä puurakentamista suuressa hankkeessa, joka on herättänyt laajasti kiinnostusta myös Lujatalon ulkopuolella, etenkin julkisten rakennuttajien ja oppilaitosten osalta. Vuoden rakennustyömaa -kilpailun edelliset voittajat ovat kovia, tunnettuja projekteja, joihin vertaaminen tuntuu hyvältä, kiteyttää työmaan tuntemuksia Lujatalon tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg.

Myös Tuusulan kunta on onnistunut rakennushankkeen ja työmaan ammattitaitoisena ja johdonmukaisena tilaajana.

– Rakentamisen alkaessa Monio oli Tuusulan suurin investointi ja yksittäinen rakennuskohde, mutta kokoluokastaan huolimatta hanke on edennyt aikataulussaan, budjetissaan ja laadukkaasti, tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen kertoo.

Kontiotuote toimitti hankkeeseen noin 25 km hirttä, joten hybridirakenteisen rakennuksen identiteetti muodostuu pitkälti hirren avulla. Myös muu puutavaramäärä on ollut iso.

– Teimme Lujan porukan kanssa hyvää yhteistyötä jo tarjousvaiheessa ja sama henki on säilynyt läpi työmaan. Se, että vuoden työmaa -kisan kunniakirjassa on mainittu myös aliurakoitsijan tekijät, on merkki siitä miten suuri rooli hirrellä ja Kontiolla on hankkeessa, B2B-liiketoimintajohtaja Hanna Haipus Kontiotuotteelta toteaa.

Puupäivässä 3.11.2022:

  • Lujatalon Kasperi Nyberg esittelee Monio-hankkeen.
  • Kontiotuotteen Hanna Haipus kertoo hirren käytön monipuolisista mahdollisuuksista hybridirakentamisessa.

Vuonna 2021 Vuoden työmaa -palkinnon sai Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali T2, joka tänä vuonna on ehdolla Puupalkinnon saajaksi. Puupalkinnon yleisöäänestys on käynnissä. Voittaja julkistetaan Puupäivässä.