1.10.2023

DELTABEAM®-liittopalkin ja puulaattojen välisen liitoksen toiminta palotilanteessa

DELTABEAM®-matalavälipohjaratkaisulla on helppo saavuttaa optimaalinen lopputulos puulaattojen kanssa hyödyntämällä puun, teräksen ja betonin vahvuuksia.

DELTABEAM®-liittovaikutus betonin ja teräksen välillä mahdollistaa pitkät jännevälit myös puuvälipohjien kanssa.

Ratkaisua, jossa puu, teräs ja betoni on yhdistetty ei ole standardoitu. Tämän vuoksi Peikko päätti aloittaa tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena oli arvioida kuorman siirron tehokkuuutta puulaatastolta palkille kokeellisesti.

DELTABEAM®-liittopalkin ja puulaattojen väliset kuormansiirtotestit tehtiin normaalilämpötilassa. Samalla testattiin myös simuloitua palotilannetta poistamalla palkin leuat. Kuormituskokeet sekä simuloitu palokoe osoittivat, että kuormitus siirtyy DELTABEAM®-palkkiin puristuskaarena kaltevaa uumaa vasten myös puuvälipohjien kanssa. Kahden tunnin hiiltymiskoe sekä 90 minuutin kuormitettu standardipalokoe olivat jatkumoa kuormituskokeille. Kahden tunnin hiiltymiskoe sisälsi useita puurakentamisessa yleisesti käytettyjä detaljeja, joissa mitattiin DELTABEAM®-palkin ja puulaatan liitosalueen lämpötiloja. Kaikissa detaljeissa DELTABEAM®-palkki jätettiin ilman palosuojausta.

Hiiltymiskokeen mittavat lämpötilamittaukset osoittivat, että Eurokoodi 5 mukaan laskettu tehollinen hiiltymissyvyys on varmalla puolella ja näin ollen turvallinen menetelmä myös DELTABEAM®-palkin ja puuvälipohjan välisen liitosalueen hiiltymissyvyyden määrittämiseksi. 90 minuutin kuormitetussa standardipalokokeessa käytettiin puulaattoja ilman pintabetonia eikä laatan tai DELTABEAM®-palkkien alapuolella käytetty palosuojausta. 90 minuutin kuormitettu standardipalokoe osoitti, että puuvälipohja yhdessä DELTABEAM®-keskipalkin ja -reunapalkkien kanssa täyttää kantavuus, tiiveys ja eristävyysvaatimukset 90 minuutin standardipalon ajan.

Korkea palonkestävyys ilman palosuojausta saavutetaan betonitäytöllä ja paloteräksillä, jotka asennetaan tarvittaessa tehtaalla DELTABEAM®-palkin sisään. DELTABEAM®-palkit betonoidaan työmaalla samanaikaisesti laataston valun kanssa. Tutkimushanke osoitti, että poikittaisraudoitus, joka asennetaan DELTABEAM®-liittopalkin uumareikien läpi, varmistaa kuorman siirtymisen puristuskaarena puulaatalta palkin kaltevaa uumaa vasten myös palotilanteessa ilman palosuojausta. Ympäröivä rakenne suojaa poikittaista vaakasuoraa raudoitusta palon aikana. Palokokeet osoittivat, että DELTABEAM®-palkin palonkestävyyden mitoitusmenetelmä on varmalla puolella myös puuvälipohjia käytettäessä.

Kirjoittaja Salla-Mari West on konetekniikan diplomi-insinööri opintosuuntana rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia. Salla-Mari aloitti Peikolla tuotekehityksessä vuonna 2013. Hän on opiskellut DELTABEAM®-liittopalkin toimintaa ja mitoitusta normaalilämpötilassa sekä palotilanteessa. Häntä kiinnostaa tutkia uusia ratkaisuja DELTABEAM®-liittopalkkia hyödyntäen.

Salla-Mari West kertoo lisää DELTABEAM®-liittopalkista Puupäivässä 2.11.2023