11.10.2023

Vain puut jäivät pystyyn

Taas on rikottu maailmalla lämpöennätyksiä, ja uutiskuvissa on nähty suurimpia tulipaloja ikinä. Hirmumyrskyjä esiintyy hirmuisen usein, ja hirmuisen usein ne ovat hirmuistakin hirmuisempia. Rankkasateet vyöryttävät liejua ja huuhtelevat ihmisiä altaan. Ennätystehtailu saisi jo todellakin riittää, mutta tuhojen paheneminen ei lopu ennen kuin koko pallomme on täysin hiilineutraali.

Monella teollisuuden alalla, myöskään rakentamisessa, ei tehdä tarpeeksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusilla rakennuksilla olisi valtava potentiaali toimia hiilivarastoina, jos rakentamisessa käytettäisiin puuta. Puusta rakennettaessa voitaisiin vähentää kolmasosa rakentamisen ilmastopäästöistä.

Sementin valmistus on suurin ihmisen aiheuttamien CO2-päästöjen lähde. Kaikki asuntorakentaminen pitäisi tehdä puusta. Betonin uusiutumattomat raaka-aineet: hiekka, kalkki ja joskus myös puhdas vesi sekä valmistamiseen tarvittava energia, tulisi säästää tärkeämpään käyttöön.

Uusi hallitus on tämän onneksi oivaltanut. Hallitusohjelmassa on useita tavoitteita puurakentamisen lisäämiseksi: Uudistetaan rakentamisen sääntelyä puurakentamisen vauhdittamiseksi. Parannetaan alan vientimahdollisuuksia. Edistetään kotimaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan teollisuuden arvonlisän nostamista. Puun käytössä pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusasteeseen. Puurakentamista lisätään kannustimin. TKI-rahoitusta kanavoidaan puurakentamiseen ja panostetaan alan koulutukseen.

Puuinfo on yhdessä valtioneuvoston ja puualan toimijoiden kanssa valmis antamaan kaiken olemassa olevan tiedon, osaamisen ja verkostot rakennusalalle, jotta pitkä, mutta välttämätön harppaus kohti kestävää vähähiilistä rakentamista voidaan ottaa.

Anu Turunen
Toimitusjohtaja, Puuinfo

Read the article in English here.