12.10.2023

Puurakenteinen WithSecuren pääkonttori harjakorkeudessaan

SRV:n kehittämän Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Wood City -puukorttelin täydentävä viimeinen rakennus, kyberturvallisuusyhtiö WithSecuren pääkonttori, on nyt harjakorkeudessaan. Rakennus sitoo itseensä hiilidioksidia lähes 250 tonnia. Hankkeelle tavoitellaan positiivista hiilikädenjälkeä. Rakennustyöt saadaan päätökseen kesällä 2024 ja energiatehokkaat uudet tilat otetaan käyttöön loppuvuodesta 2024.

With Securen pääkonttorirakennus, kuten muukin Wood City, on rakennettu ilman sääsuojaa. Julkisivuasennusten jälkeen suoja on nostettu katolle. Vieressä vasemmalla Supercellin pääkonttori ja oikealla Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 2019 valmistunut ja kauniisti harmaantunut asuinkerrostalo. Kuva: Anu Turunen

”Wood Cityn puukortteli on ainutlaatuinen rakennushanke, ja suomalaisen puurakentamisen lippulaiva, jota olemme kehittäneet jo vuosikymmenen ajan. Korttelin viimeisen rakennuksen saavutettua harjakorkeutensa Wood Cityn näyttävä siluetti on nyt valmis. Olemme ilolla rakentamassa uutta elinkaariviisasta kaupunkia. Luomme WithSecurelle modernin, energiatehokkaan ja joustavan työskentelyympäristön, mikä huomioi ympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin”, SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisen yksikönjohtaja Saku Kosonen kertoo.

Puukorttelin täydentävä toimistorakennus sisältää seitsemän kerrosta ja kellarikerroksen ja sen kokonaisala on noin 8700 neliömetriä. Korttelin on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Puurakentamisen taidonnäyte

Rakentaminen työmaalla käynnistyi louhintatöillä kesällä 2022. Puurungon CLT-laattojen ja liimapuupilareiden asennus alkoi maaliskuussa 2023 ja kesti 12 viikkoa. Kesäkuussa 2023 puujulkisivun asennustyöt päästiin käynnistämään. Parhaillaan työmaalla tehdään vesikattotöitä ulkona, sisällä puolestaan käynnissä on taloteknisiä töitä, väliseinätöitä, maalausta ja hissiasennuksia.

Puuta hyödynnetään näyttävästi eri muodoissa ulkoseinien, puurungon, yläpohjan ja julkisivuverhouksen materiaaleina. Puurungon kantaviksi rakenteiksi on asennettu 197 liimapuupilaria. Kantava välipohja on toteutettu yhteensä 313 CLT-laatalla. Julkisivuverhous on toteutettu puukorttelin muiden rakennusten tapaan Accoya-paneeleilla, joita on julkisivuun asennettu lähes kilometrin verran. Accoya harmaantuu kauniisti parissa vuodessa. Myös veistoksellinen aulan puualakatto tullaan verhoamaan kuusesta valmistetuilla CLT-lamellirakenteilla, ja sen asennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2024.

Työympäristö suunniteltu käyttäjän tarpeisiin

Wood Cityn ideana on ollut alusta alkaen tuoda Suomeen uudenlaista toimitila-ajattelua, jossa yhdistyvät design ja kestävä kehitys. Rakennuksen suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä WithSecuren kanssa heidän tarpeistaan lähtien. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka soveltuu yrityksen kulttuuriin ja toimintoihin, ja tarjoaa tilat, joissa työntekijät viihtyvät tulevaisuudessa.

”Ohjelmisto- ja palveluyhtiönä henkilöstö on tärkein voimavaramme. Haluamme kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Olemme myös huomanneet, että pandemian jäljiltä on entistä tärkeämpää luoda työpaikalla olemisesta positiivinen kokemus, joka kannustaa työntekijöiden välistä kanssakäymistä. Uudet Wood Cityn toimitilat tulevat tarjoamaan parhaat mahdolliset puitteet henkilöstömme viihtymiselle, vuorovaikutukselle ja luovuudelle. Myös vastuullisuuden ympäristöteemat ovat meille tärkeitä, ja olemme iloisia päästessämme osallistumaan yhteen ympäristöteknologian lippulaivakohteista”, kertoo WithSecuren toimitusjohtaja Juhani Hintikka.

Kuvia kesäkuulta 2023, jolloin Puuinfo vieraili Wood City II työmaalla Jätkäsaaressa (lue juttu) kuvat: Emmi Inna

Suomen ensimmäisiä EU-taksonomian mukaisia rakennushankkeita – tavoitteena positiivinen
hiilikädenjälki

WithSecuren pääkonttori Wood Cityssä on ensimmäisiä uuden EU-taksonomian mukaisia hankkeita koko Suomessa. EU-taksonomian raportointi astui voimaan viime vuonna, ja sen tehtävänä on ohjata yrityksiä kohti kestävää toimintaa. Rakennusalalla EU-taksonomia arvottaa esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuutta, uusiutuvien materiaalien käyttöä, muuntojoustavuutta ja varautumista tuleviin ilmastonmuutoksiin.

Hankkeessa pyritään minimoimaan energian ja materiaalien päästöt. Rakennukselle tavoitellaan valmistuessaan kansainvälistä LEED Platinum -ympäristösertifikaattia ja rakennuksen energialuokka on A. Toimistorakennuksen katolle rakennetaan reilu 200 neliömetriä aurinkopaneeleja. Rakennusmateriaalina käytetään pääosin uusiutuvia vähähiilisiä materiaaleja, jotka sitovat itseensä hiilidioksidia koko rakennuksen elinkaaren ajan. Puuta on rakennuksessa käytetty yhteensä noin 600 tonnia, johon sitoutuu hiilidioksidia yhteensä noin 250 tonnia.

Myös itse rakentamista määrittävät ympäristötavoitteet. SRV:n kaikki työmaat siirtyivät nettopäästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien. Rakentamisen aikana muodostunut pieni hiilijalanjälki korvataan istuttamalla syntyneitä päästöjä vastaava määrä puita hiilinieluiksi. Hankkeelle tavoitellaankin positiivista ympäristövaikutusta eli suurta hiilikädenjälkeä.

Lue lisää: