15.9.2021

Wood City – suomalaisen puurakentamisen lippulaiva

Artikkeli on julkaistu kesäkuussa 2021 Puu-lehdenumerossa 1/2021.

Read the article in English: Wood City – the Flagship for Finnish Wood Construction

Teksti: Mia Heiskanen ja Heidi Tetteh, Kuvat: Tuomas Uusheimo

Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä puukortteli, joka sijoittuu keskeiselle paikalle Helsingin Jätkäsaareen. Suomalaisen puurakentamisen kansainvälisesti kiinnostavana lippulaivana Wood City on hieno esimerkki siitä, miten monipuolisesti puusta voidaan rakentaa. Wood Cityyn noussut Supercellin pääkonttori on valmistuessaan Suomen suurin puinen toimistorakennus käytetyn puun määrällä mitattuna.

Wood Cityyn on valmistunut kaksi asuinkerrostaloa (vaihe 1.), ja toimistotalo (vaihe 2.) ja suunnitteilla on vielä hotelli (vaihe 3). Kaikki rakennukset ovat kahdeksankerroksisia. Lisäksi kortteliin on valmistunut kolmikerroksinen, kaikille yhteinen pysäköintitalo (osa 2. vaihetta).

Wood City -puukortteliin valmistunut uudisrakennus käsittää kahdeksankerroksisen puutoimistorakennuksen sekä kolmekerroksisen 170 autopaikan parkkitalon. Toimisto on Supercellin uusi pääkonttori. Toimistorakennuksen ensimmäinen kerros, kellari sekä jäykistävät hissi- /porraskuilut ovat betonirakenteisia ja 2. – 8. kerrokset puurakenteisia. Puukerrosten kantavina rakenteina on käytetty LVL-pilareita, -palkkeja ja ripalaattoja. Julkisivut ovat puuverhoiltuja. Viilupuu eli LVL tuli Stora Enson Varkauden tehtaalta, ja puu savolaismetsistä pääasiassa yksityismetsänomistajilta. Ristiinliimattu puu eli CLT tuli Stora Enson Ruotsin tehtaalta, ja puu pääasiassa Stora Enson omista metsistä lähialueelta.

Supercellin pääkonttori on Suomen suurin puinen toimistorakennus käytetyn puun määrällä mitattuna ja ekoteko, sillä rakennukseen käytetty puumäärä sitoo hiilidioksidia 600 henkilöauton vuosiajon verran. Kansainvälinen kiinnostus korkealla Wood City on kokonaisuutena ainutlaatuinen jopa kansainvälisellä tasolla. Kohde onkin herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja työmaalla on vieraillut delegaatioita kymmenistä eri maista. Lisäksi supersuosittu kansainvälinen rakennusalan YouTube-kanava B1M (1,64M tilaajaa) halusi tehdä videon puurakentamisesta, ja esitteli siinä nimenomaan Wood City -hanketta. Video julkaistiin kanavalla 9.9.2020 ja viikossa video sai lähes 700 000 katselukertaa ja 23 000 tykkäystä.

Tavoitteena maailman paras työskentely-ympäristö

Wood Cityn puukorttelin toimistorakennukseen muutti peliyhtiö Supercell Oy, jonka tavoitteena oli rakentaa maailman paras työskentely-ympäristö supercelliläisille.

Tämä kunnianhimoinen tavoite purettiin hankkeessa alakohtiin, joiden avulla tavoite oli mahdollista saavuttaa:
• ensiluokkainen laatutaso
• ensiluokkaiset olosuhteet
• muuntojoustavuus

Ensiluokkaiset olosuhteet huomioitiin suunnitelmaratkaisuissa, joita olivat esimerkiksi toimistorakennuksen A-luokan akustiset olosuhteet, jäähdytys ja materiaalivalinnat. Ääniympäristön parantamiseksi kohteessa toteutettiin myös peittoäänijärjestelmä. Muuntojoustavuus huomioitiin käyttäjän tarpeet huomioiden ja toteutetut ratkaisut mahdollistavat toimistokerrosten tilajaon muokkaamisen myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Ytimessä avoin toimintakulttuuri

Hankkeessa pyrittiin alusta lähtien työntekijöiden osallistamiseen, avoimeen kulttuuriin sekä tiimiytymiseen. Supercellin ajattelutapaa, jossa tiimit jakavat tietoa ja oppeja toisilleen avoimesti, pyrittiin tietoisesti jalkauttamaan toimintaan. Projektitiimi koostui SRV:n projekti- ja työmaajohdosta, AOA:n projektiarkkitehdistä, Supercellin edustajista sekä Supercellin palkkaaman HTJ:n rakennuttajaorganisaation jäsenistä. Tiimissä oli halu tehdä asiat oikein, suunnitellusti, hyvin johdetusti ja perinteisiä toimintatapoja haastaen.

Vaikka kyseessä oli KVR-hanke, hankkeessa otettiin käyttöön yhteistoiminnallisia menetelmiä. Kohde on osoitus siitä, ettei yhteistoiminnallisuus siis aina vaadi allianssia. Hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen, tilaaja oli vahvasti läsnä rakentamisessa. Hankkeessa etsittiin tapoja haastaa perinteisiä toimintatapoja ja tuoda tilaajan yrityskulttuuri osaksi työmaaprosesseja. Tämä olikin tärkeä toimintamalli, sillä hankkeessa tuli eteen rakentamisen aikana lukematon määrä muutoksia ja jopa aivan uusia järjestelmiä. Suurin yksittäinen muutos oli tiimitilojen layout-muutos joulukuussa 2018, joka pyöräytti uusiksi kaikki sisärakenteet ja käyttäjän haluamat omat järjestelmät betonirunkotöiden ollessa jo käynnissä.

Aliurakoitsijoiden kanssa pidettiin pari kertaa viikossa Last Planner, joissa yhteensovitettiin tulevan jakson työvaiheet toisiinsa. Rakentamisen aikana esiintyneiden muutosten hallinnan kannalta Last Planner oli tärkeä työkalu, jotta muutoksiin voitiin reagoida nopeasti ja tieto välittyi tehokkaasti kaikille urakoitsijoille. Aliurakoitsijoiden osanotto ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin oli hankkeessa erittäin hyvällä tasolla.

Laatukävelyjä ja laatuvartteja

Supercellin haluama laatutaso oli yksi tärkeimmistä onnistumisen avaimista ja heti alkuvaiheessa projektiryhmä ymmärsi, että hanke vaatii normaalia enemmän mallien tekemistä työmaalla. Suunnittelutyön tueksi ja käyttäjäkokemuksen testaamiseksi hankkeessa luotiin 1:1 -mallihuone tiimitilasta, jossa testattiin erilaisia tekniikka-, rakenne- ja pintamateriaalivaihtoehtoja.

Projektitiimi tunnisti, että paras tapa saavuttaa korkealuokkaiset laatuvaatimukset, on saada jokainen hankkeessa oleva sitoutumaan ja toimimaan yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. Tässä vahvalla yhteistoiminnalla oli suuri rooli. Laadukasta tekemistä ja tarvittavan laadun merkityksen tärkeyttä jalkautettiin urakoitsija- ja/tai rakennusosakohtaisilla laatukävelyillä ja laatuvarteilla. Laatukävelyillä projektitiimi yhdessä toimittajan/aliurakoitsijan katselmoi työmaalla rakennusosia tai lopputulosta. Supercellin läsnäololla oli positiivinen vaikutus työntekijöihin, kun loppukäyttäjä antoi paikan päällä palautetta työstä.

Kengätön työmaatoimisto ja grillikatos työntekijöille

Samalla halutiin luoda myös hyvä työympäristö työmaalla työskenteleville. Työmaatoimisto oli toki perinteinen työmaakoppikonttori, mutta sisäpuoli tuunattiin viihtyisämmäksi maalaamalla pintoja vaaleiksi, viherkasveilla, ilmaisella kahviautomaatilla, sekä hankkimalla kaikille halukkaille säädettävät työpöydät. Toimistoon asennettiin kokolattiamatto, ja näin syntyi SRV:n ensimmäinen kengätön työmaatoimisto.

Yhteisenä tavoitteena oli luoda työmaalle sellaiset työskentelyolosuhteet, etteivät tekijät haluaisi vaihtaa toiselle työmaalle. Projektin alussa luotiinkin työntekijöiden johtoryhmäkäytäntö, jossa jokaiselta aliurakoitsijalta yksi työntekijä (ei työnjohtaja) tuli lounaalle kerran kuussa SRV:n ja Supercellin projektinjohdon kanssa. Lounaan aikana käytiin läpi vapaamuotoisesti työskentelyolosuhteita ja kehityskohteita. Osallistujia haluttiin myös aktivoida haastamaan perinteisiä toimintamalleja. Näin saatiin arvokasta tietoa työmaan olosuhteista ”Ilman suodattimia” ja voitiin parantaa toimintatapoja. Lisäksi työmaalle tuotiin grillikatos, mikä osaltaan lisäsi työntekijöiden viihtyvyyttä ja auttoi pitämään korona-ajan etäisyydet. Työmaalla pidettiin myös yhteisiä lounastaukoja, joissa Supercell tarjosi koko työmaalle lounaan. Samalla kyseltiin kuulumisia ja edistettiin yhteishenkeä.

Tapaturmataajuus nollaan

Hankkeen työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita suunnitteluvaiheesta lähtien. Vaadittiin tarkkaa suunnittelua, jotta sekä työmaan että ympäristön toimijoiden turvallisuus voitiin varmistaa, kun toimitaan ahtaalla tontilla. Työmaan tapaturmataajuus oli SRV:n osalta nolla ja koko työmaa huomioiden keskimäärin 17,88, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena tehtyihin 475 tuhanteen työntekijätuntiin nähden. Työmaa loisti erityisesti turvallisuushavaintojen tekemisessä ja vuonna 2019 niitä tehtiin yhteensä 1278, mikä on eniten kaikista SRV:n työmaista. Turvavartteja pidettiin kerran viikossa SRV:n työnjohdon toimesta.

Kosteudenhallinta onnistui

Kosteudenhallinnan osalta projektitiimi kehitti parhaiden asiantuntijoiden kanssa yksityiskohtaisen toteutusvaiheen kosteudenhallintasuunnitelman, jota rakentamisen aikana noudatettiin tarkasti. Kosteudenhallinnan pääperiaate on, että betoni- ja puurunkorakenteet voivat hallitusti kostua sadeveden ja ilmankosteuden vaikutuksesta, kun kuivumiselle järjestetään otolliset olosuhteet kostumisen jälkeen, jolloin runkorakenteet alkavat kuivua luonnollisen kosteuskäyttäytymisensä mukaisesti. Välipohjaelementit tiivistettiin, reunat padotettiin ja sadevedet ohjattiin hallitusti alas ylimmältä holvilta sadevesikaivojen kautta betonisiin porraskuiluihin. Runkovaiheessa kriittiset puurungon materiaalit (julkisivuelementit, kantavat LVL-elementit) varastoitiin ja pidettiin kosteudelle herkkien osiensa osalta suojattuna. Julkisivun asennustyö tehtiin limittäin rungon asennuksen kanssa; kuhunkin kerrokseen asennettiin julkisivu heti, kun ylempi kerros oli valmistunut.

Kosteudenhallintasuunnitelma jalkautettiin työmaalle vahvasti; työmaalle tultaessa perehdytyksessä käytiin läpi erillinen kosteudenhallintaosio, jotta jokainen työntekijä ymmärtää kosteudenhallinnan perusteet ja tärkeyden. Viikoittain pidettiin erilliset kosteudenhallintakierrokset, jotka raportoitiin suoraan Helsingin Rakennusvalvontaan. Kosteudenhallinnan hoitaminen oli ensiarvoisen tärkeää ja sen onnistuminen koko hankkeen kannalta kriittistä. Tässä onnistuttiin vahvalla ennakkosuunnittelulla ja yhteistyöllä. Myös Rakennusvalvonnan palaute on ollut erinomaista tämän osa-alueen osalta. Osoituksena poikkeuksellisen hyvästä yhteistyöstä Rakennusvalvonnan kanssa, työmaa sai vuoden 2020 Rakentamisen Ruusun.

Sijainti: Jätkäsaari, Helsinki
Käyttötarkoitus: toimistorakennus
Rakennuttaja/tilaaja: Supercell Oy
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy / Vesa Oiva, Selina Anttinen, Matti Huhtamies, Teemu Halme
Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy / Antti Vilén, Maija Tiainen
Pohjarakennesuunnittelu: Ramboll Oy / Petri Tyynelä
LVIA-suunnittelu: Climaconsult Oy / Juha Pentikäinen, Harry Gullberg
Sähkösuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy / Jyrki Kokko
SPR-suunnittelu: Festec Oy /Jouni Ryyppö
Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultti Oy / Esko Mikkola
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Rakennuttajakonsultti: HTJ Oy
Puuosien toimittaja: Stora Enso
CLT-elementtien toimittaja ja asentaja: Puurakentajat Group Oy
CLT-elementtien työstö: Timberpoint Oy
Rakentamisen aikataulu: 6/2018 –12/2020 (sisältää myös Supercellin omat työt ja asennukset)

Wood City esitellään Puupäivässä 4.11.2021, ilmoittaudu mukaan ja kuule lisää: www.puupaiva.com

  • Lue Puulehti 1/2021 kokonaisuudessaan.
  • Seuraava Puulehti ilmestyy lokakuussa 2021. Tilaa se itsellesi (maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n, RTY:n ja Ornamon henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteeseen postitettuna)
  • Puulehden mainostajien valitsemat artikkelit julkaistaan printtilehden lisäksi e-artikkeleina.