3.11.2023

Maalahden kunta on vuoden julkisen puurakentamisen edelläkävijä

Ympäristöministeriö ja kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -kunniamaininnan Maalahdelle. Maalahdessa on näkyvää intoa puurakentamisen edistämiseen, mikä tulee esiin strategisella ja käytännön tasolla. Vaikka Maalahti on pieni kunta, puurakentamista edistetään yhteisvoimin kunnassa.

Kuva: Taís Griguol

Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -tunnustuksen jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen 2.11.2023 järjestetyssä Puupäivässä.

”Puun käyttö rakentamisessa on vaikuttava keino vähentää rakentamisen päästöjä. Maalahden kunta toimii esimerkkinä siitä, miten puurakentamista voidaan edistää määrätietoisesti. Vähähiiliseen rakentamiseen panostaminen ei ole kiinni kunnan koosta”, ministeri Mykkänen toteaa.

Maalahdessa on näkyvää tahtoa puurakentamisen edistämiseen. Tämä näkyy kunnan strategiassa, jossa puurakentamisen tulevaisuuden tavoitteet on määritelty selkeästi. Maalahden kestävän kehityksen strategian pääsanoma on ”Se kestää 100 vuotta”.

Kunnassa on selkeä ohjeistus ja toimintamalli puurakentamiseen. Kunta korostaa rakentamisessaan rakennuksen koko elinkaarta. Jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan muunneltavuus ja osien mahdollinen kierrättäminen purkuvaiheessa.

Vaikka Maalahti on pieni kunta, puurakentaminen on koko kunnan yhteinen asia.  Kunta toimii esimerkkinä, että asioita voidaan edistää paljon, kunhan tahtoa riittää.

Kunnilla iso rooli puurakentamisen edistäjinä

Julkinen sektori on merkittävä rakennuttaja ja puurakentamisen veturi. Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -tunnustus myönnettiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa ja sen sai Tampereen kaupunki. Vuonna 2022 palkinnon sai Tuusulan kunta.

Kunniamaininnan tuomaristoon kuuluivat Petri Heino ja Sini Koskinen ympäristöministeriöstä, Anu Turunen Puuinfosta, Mikko Simpanen Kuntaliitosta, Elizaveta Parkkonen SAFA ry:stä sekä Markku Norvasuo Tampereen yliopistosta.


Lisätietoja:

Petri Heino
Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö
puh. 029 5250 203
petri.heino@gov.fi

Jenny Malmsten
Kunnanjohtaja, Maalahden kunta
puh. 050 4372 447
jenny.malmsten@malax.fi

Puurakentamisen ohjelma www.ym.fi/puurakentaminen