26.2.2024

Mitä on uuden ajan rakentaminen?

Tulevaisuuden asumisen asiantuntija Kimmo Rönkä näkee, että uuden ajan rakentamisessa tulemme olemaan entistä enemmän osa luontoa.

Kivisillan alueelle nousee teollisen muotoilun opiskelijan Pekka Vottosen suunnittelema puistomuuntamo. Veistoksellisen kokonaisuuden verhous on puuta. | Kuva: Keravan Energia

Kimmo Rönkä, mitä on uuden ajan rakentaminen? 

Meillä on vain yksi planeetta, ja siksi meidän on muutettava ylikuluttamiseen johtaneita tapojamme. Ilmastokriisi ja luontokato edellyttävät muutosta asumisessamme ja elämisessämme. Uutta aikaa on se, että asuinalueilla pystytään toimimaan entistä enemmän paikallisesti. Tämä näkyy muun muassa energian ja ruoan omavaraisuutena. Maalämmöstä ja aurinkopaneeleista tulee vakioita, ja pientaloaluiden asukkaat perustavat entistä useammin energiayhteisöjä. Pientalojen pihat ja puistot ovat tulevaisuudessa syötäviä, ja ne hyödyttävät niin ihmisiä, eläimiä kuin hyönteisiäkin. Uuden ajan rakentamisessa ihminen tulee olemaan entistä enemmän osa luontoa.

Yksi Kivisillan asuinalueen rakentamisen teemoista on kiertotalous. Miten kiertotalouden ratkaisuja päästään hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin?

Kaikki lähtee kiertotalousarkkitehtuurista eli talojen suunnittelun rooli on tässä tärkeä. Olemme pikkuhiljaa pääsemässä pois kertakäyttökulttuurista. On tärkeää, että rakennamme mahdollisimman pitkäikäistä ja korjaamme vanhaa niin paljon kuin mahdollista, tästä syystä rakennusosien tulisi olla korjattavia ja vaihdettavia.

Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikko on suunnitellut Heimo-nimisen taideteoksen Kivisillan keskusaukiolle. Teos on saanut inspiraationsa alueen kasveista ja maisemasta. Kuva: Vesa-Pekka Rannikko

Myös puurakentaminen löytyy Kivisillan asuinalueen teemoista. Miten näet puurakentamisen tulevaisuuden Suomessa? 

Puussa on valtavasti etuja – se on kestävää, hiiltä sitovaa, kevyttä ja uusiutuvaa. Vanha traditio rakentaa puusta tuo näkyville suomalaiset puukaupungit, ja toivottavasti myös uuden ajan airueen, Kivisillan.

Read the article in English here.

TEKIJÄT

Kimmo Rönkä on erikoistunut tulevaisuuden asumiseen ja toimii konsulttina omassa yrityksessään. Uuden ajan rakentamisen festivaalissa Kimmon roolina on täydentää tapahtumaa tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden näkökulmilla, joita maan parhaat tutkijat esittelevät eri seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.